Personen Jack Schalken

Profiel

prof. dr. Jack SchalkenOver Jack Schalken

In 1977 begon Jack Schalken met de studie Scheikunde. In 1980 behaalde hij het kandidaatsexamen en in 1984 het doctoraal examen (hoofdrichting Biochemie). Ook verwierf hij zijn lesbevoegdheid Scheikunde. Van 1984-1987 was hij assistent wetenschappelijk medewerker op de afdeling Biochemie. Het ging hierbij om een samenwerkingsproject van de sectie Moleculaire Oncologie en de afdeling Urologie, ondersteund door de medische faculteit. In 1986 werd hij benoemd tot hoofd van het Urologisch Research Laboratorium van de afdeling Urologie van het Radboudumc. In 1988 was hij research fellow bij het Johns Hopkins Hospital (Baltimore MD, USA). Hier werkte hij samen met dr. John T. Isaacs.

In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Oncologie van de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (tot 2001). Deze positie combineerde hij met zijn werk als hoofd van het Urologisch Research Laboratorium bij het Radboudumc. In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Experimentele Urologie bij het Radboudumc.

Schalken begeleidde 31 promovendi als promotor of copromotor. Hij heeft ongeveer 300 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.


Functie(s)

  • full professor

Opleiding

  • 1971-1977 Middelbare school (Cobbenhagen College, Atheneum bèta, Tilburg)
  • 1977-1984 Universiteit (Scheikunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
  • 1987 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen). Promotoren: prof. dr. H.P.J. Bloemers en prof. dr. F.M.J. Debruyne. Titel proefschrift: Gene expression in human malignancies.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid European Urology Scholarship program.
  • Lid van de editorial board van diverse SCI wetenschappelijke tijdschriften

Social media

  • Medewerkers
  • Intranet