Personen Jan Kremer

Profiel

prof. dr. Jan Kremer
BIG-nummer: 89022238201Over Jan Kremer

Als gynaecoloog was Kremer hoofd van de pijler voortplantingsgeneeskunde met de focus op het thema ‘patiëntgerichte innovatie’. In 2001 nam hij het initiatief tot de Digitale ivf-poli, waarmee hij patiënten online inzage gaven in hun dossier. Samen met Bas Bloem ontwikkelde ik in 2009 MijnZorgnet, een innovatief platform voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Na ruim 20 jaar klinisch werk binnen de gynaecologie en verloskunde, heeft hij in 2011 een stap in de breedte van de zorg gezet. Samen met Ab Klink heb ik een adviespraktijk opgezet rondom zinnige zorg. In het rapport ‘Kwaliteit als Medicijn’ beschreven zij hoe allianties van verzekeraars en aanbieders de zorg beter en betaalbaarder kunnen maken. Daarnaast is Kremer vanaf dat moment strategisch adviseur van de RvB en vanuit die rol betrokken bij onder andere het proces van keuzes maken, het betaalbaar-beter programma en de organisatieverandering in het Radboudumc. 

In 2015 tot 2021 was Kremer voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Onder het motto “Samen leren en verbeteren” heeft hij een rol gespeeld in meerdere kwaliteitstandaarden, waarbij we vanuit het perspectief van burger en samenleving verschillende knopen zijn doorgehakt. Voorbeelden daarvan zijn de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, intensive care, geboortezorg, spoedzorg, cosmetische zorg en het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ. 

Vanaf 2021 is Kremer Speciaal Gezant Passende Zorg bij het Zorginstituut en onder andere verantwoordelijke voor het op te stellen Kader Passende Zorg. 

Vanaf 2015 is Kremer lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en (mede-)verantwoordelijk voor verschillende adviezen, zoals Consumenten eHealth, Verlangen naar samenhang, Recept voor maatschappelijk probleem, Mentale druk bij jongvolwassenen, Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, Zonder context geen bewijs, Blijk van vertrouwen, Van deelbelangen naar gedeeld belang, (Samen)leven is meer dan overleven, Coronamoe(d), Hoor mij nou, Zorgen in een krappe arbeidsmarkt en de Kunst van het innoveren. 

Kremer is voorzitter van de Raad van Toezicht van OLVG en lid van de commissie kwaliteit, mens en verbetering en de commissie benoeming en beloning. 

Als wetenschapper lag zijn focus aanvankelijk op mannelijke onvruchtbaarheid en ivf, later op patiëntgerichte innovatie en kwaliteit en nu op de relatie tussen zorg en samenleving. Hij was promotor bij 29 promovendi en hij begeleidt nu 3 promovendi. Hij is (mede-)auteur van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en 30 hoofdstukken in boeken (Hirsch-index 36). 


Functies

 • hoogleraar

Opleiding

 • 1971 - 1977 Middelbare school (Boschveldcollege te Venray)
 • 1977 - 1987 Universiteit (Katholieke Universiteit Nijmegen) Biologie (kandidaatsexamen 1980)
 • 1981 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen). Promoter: prof. dr. R. Rolland. Titel proefschrift: Reproductive Endocrinology of the Puerperium.

Nevenfuncties

 • Speciaal Gezant Passende Zorg, Zorginstituut Nederland (2022 - heden).
 • Lid van de Raad voor Gezondheid en Samenleving (RVS) (2015 - heden).
 • Voorzitter Raad van Toezicht OLVG Amsterdam (2021-heden)
lees meer

Nevenfuncties

 • Speciaal Gezant Passende Zorg, Zorginstituut Nederland (2022 - heden).
 • Lid van de Raad voor Gezondheid en Samenleving (RVS) (2015 - heden).
 • Voorzitter Raad van Toezicht OLVG Amsterdam (2021-heden)
 • Adviseur Strategy (2011 - heden).
 • Medewerkers
 • Intranet