Personen Nicole Blijlevens

Nicole Blijlevens

 • Geboren: 16 februari 1965 (Maastricht)
 • Benoeming: 2013

Radboud Institute for Health Sciences

Ideally, every procedure in clinical practice and public health should take place based on proof, instead of intuition or 'experience'. Our aim is to improve clinical practice and public health. read more


Loopbaan Nicole Blijlevens

2002 Nijmegen

Na haar opleiding tot internist-hematoloog werd Nicole Blijlevens in 2002 staflid Hematologie in het Radboudumc. Ze was achtereenvolgens medisch werkplekmanager op de verpleegafdeling, lid van het managementteam, en in 2009 afdelingshoofd ad interim. In 2010 werd ze keteneigenaar van de hemato-oncologie keten binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie, in 2011 werd ze afdelingshoofd Hematologie. Ze is sinds 2014 medisch directeur van het Hemofilie Behandel Centrum van het Radboudumc.

2009 Nijmegen

Vanaf 2009 is zij daarnaast (vice)opleider van de differentiatie tot internist-hematoloog. Tot 2016 was ze medeopleider/mentor van de masteropleiding Physician Assistant en Nurse Practitioner. Vanaf 2002 verzorgde Blijlevens hematologieonderwijs aan studenten Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en assistenten in opleiding tot internist. Ook was ze docent voor masterstudenten Tandheelkunde, Medische Microbiologie, Human Nutrition en ziekenhuisapothekers in opleiding.

Vanaf 2009 tot 2014 verrichtte ze kwaliteitsinspecties, extern als stamceltransplantatie-inspecteur (certificering binnen JACIE), intern als voorzitter van diverse auditorteams vanuit  IWKV. Zij is momenteel voorzitter van de calamiteitencommissie van het Radboudumc. Van 2013 tot 2016 was ze lid van het MD Comité Bedrijfsleiders en voorzitter van de BEACON-commissie (cytostatica-voorschrijfmodule Epic). Sinds 2015 is ze lid van de stuurgroep Dure Geneesmiddelen, en daarnaast verantwoordelijk voor de Radboudumc-brede bloedtransfusiecommissie. Sinds 2016 is ze ambassadeur van het programma De Menselijke Maat in het Radboudumc.

Haar onderzoek richt zich op de supportieve zorg bij complicaties van kankerbehandeling bij patiënten met hematologische maligniteiten, en op zorginnovaties binnen CML-behandeling. Met name onderzoek naar mucosale schade, infecties, omgekeerde afstotingsziekte en IC-opvang zijn hoofdthema’s in haar onderzoeksprogramma met (inter)nationaal uitgevoerde projecten en samenwerkingsverbanden. Hiervoor verwierf ze subsidies bij KWF en verschillende farmaceutische industrieën.

Zij is lid van diverse internationale wetenschappelijke verenigingen. Ze is auteur van meerdere (inter)nationale richtlijnen, publiceerde meer dan 10 hoofdstukken in gerenommeerde studieboeken over supportieve zorg en meer dan 110 artikelen in peer-reviewed tijdschriften. Ze begeleidde 8 promovendi bij hun proefschrift en begeleidt momenteel 7 nieuwe promovendi.


Opleiding

 • 1977-1983 Middelbare school (VWO, Lyceum De Grundel Hengelo)
 • 1983-1990 Universiteit (Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen, cum laude)
 • 1992-1998 Specialisatie Interne Geneeskunde (Radboudumc, Nijmegen) Opleider: prof. dr. J.W.M. van der Meer
 • 1998-2001 Differentiatie Hematologie (Radboudumc, Nijmegen) Opleider: prof. dr. T. J.M. de Witte
 • 2005 Promotie (Radboud Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. B.E. de Pauw. Copromotoren: dr. J.P. Donnelly, dr. A.V.M.B. Schattenberg.
 • Titel proefschrift: Mucosal barrier injury and stem cell transplant recipients


Neven­activiteiten

 • Lid van de Voedingscommissie van het Radboudumc (1998-2008).
 • Voorzitter en oprichter van het Supportive Care Research Overleg (2000-2008).                          
 • Algemeen bestuurslid van het Nijmeegs Universitair Centrum Infectieziekten (2003-2008).
 • Lid van de Integrale IKNL locatie Oost-Nederland (2007-?).
 • Consultant van het Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg in Nijmegen (2008).
 • Lid van de Antibioticacommissie Schimmelinfecties in het Radboudumc (2009-2011).
 • Lid van het algemeen bestuur van het RUCO (2009-2014).
 • Lid (2009-?), secretaris (2012-2015) en voorzitter (2015-?) van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
 • Voorzitter van de ZonMw-commissie Evaluatie Effecten en Kosten van het programma  Doelmatigheidsonderzoek (2011-?)
 • Voorzitter van de DOT-expertisewerkgroep van de NVvH-HOVON (2011-2014).
 • Lid van de Signaleringscommissie Kwaliteit van Zorg van KWF (2012-2015).
 • Lid van de werkgroep Dure Geneesmiddelen van KWF (2012-2015).
 • Voorzitter van de stichting Stamceldonor Europdonor Nijmegen (2013-2015).
 • Lid van de landelijke VWS-werkgroep Overheveling Specialistische Medicatie (2013-2015).
 • Voorzitter  van de Commissie voor Organisatie en Financiën van de NVvH-HOVON (2013-?).
 • Voorzitter van de Commissie Kwaliteit van de NVvH (2013-?).
 • Lid van de Commissie DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw (2013-?).
 • Penningmeester van het dagelijks bestuur van HOVON (Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) (2014-?).
 • Lid van het dagelijks bestuur Hemato-oncologie Register Nederland (2014-?).
 • Lid van de Ronde Tafel Oncologie Zorginstituut Nederland (2014-?)
 • Lid van de Ronde Tafel Pomalidomide (2014-?).
 • Lid van het Platform Deelspecialistische Verenigingen van de NIV (2015-?).
 • Lid van de NFU dedicated group Geneesmiddelen (2015-?).
 • Lid van de Federatie Medisch Specialisten Taakgroep Dure Geneesmiddelen (2015-?).
 • Congresvoorzitter en lid van het projectteam van het 10th Dutch Hematology Congress (2016)
 • Lid van de Raad van Toezicht van Matchis (2016-?).

Leeropdracht

Hematologie

Onder­scheidingen

 • 2e prijs gastro-intestinaal onderzoek, Nederlandse Vereniging Gastro-enterologie (2006).