Personen Nicole Blijlevens

Profiel

prof. dr. Nicole Blijlevens
BIG-nummer: 79025920201


Over Nicole Blijlevens

Nicole Blijlevens werd in 2011 afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie. lees meer

Over Nicole Blijlevens

Na haar opleiding tot internist-hematoloog werd Nicole Blijlevens in 2002 staflid Hematologie in het Radboudumc. Ze was achtereenvolgens medisch werkplekmanager op de verpleegafdeling, lid van het managementteam, en in 2009 afdelingshoofd ad interim. vanaf 2010 is ze keteneigenaar van de hemato-oncologie keten binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie, in 2011 werd ze afdelingshoofd en hoogleraar Hematologie. Ze is sinds 2014 medisch directeur van het Hemofilie Behandel Centrum van het Radboudumc- Eindhoven-Maastricht. Verantwoordelijk voor de Radboudumc-brede bloedtransfusiecommissie

Vanaf 2009 is zij intermitterend (vice)opleider van de differentiatie tot internist-hematoloog en daarnaast mentor van de masteropleiding Physician Assistant en Nurse Practitioner. Vanaf 2002 verzorgde Blijlevens hematologieonderwijs aan studenten Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en assistenten in opleiding tot internist. Ook was ze docent voor masterstudenten Tandheelkunde, Medische Microbiologie, Human Nutrition en ziekenhuisapothekers in opleiding.

Ze heeft veel ervaring in kwaliteit en veiligheid (kwaliteitsinspecties, extern als stamceltransplantatie-inspecteur (certificering binnen JACIE), voorzitter van diverse auditorteams IWKV, voorzitter van de calamiteitencommissie van het Radboudumc en commissie Kwaliteit NVvH). beschikt over ruime bestuurlijke ervaring (Voorzitter Nederlandse vereniging voor hematologie, Penningmeester HOVON, lid Raad van toezicht Matchis, voorzitter Commissie Evaluatie Effecten en Kosten tbv Doelmatigheidsonderzoek ZonMw) daarnaast landelijk expert op het maatschappelijke dossier van toegankelijke en betaalbare zorg tav Dure Geneesmiddelen (voorzitter Horizonscan Hematologie Zorginstituut Nederland, geneesmiddelncommissie FMS, NVvH en diverse Ronde tafels oncologie)

Haar onderzoek richt zich op de supportieve zorg bij complicaties van kankerbehandeling bij pati├źnten met hematologische maligniteiten, en op zorginnovaties binnen CML-behandeling. Ze is oprichter van innovatief virtueel zorgplatform CMyLife. Internationaal expert op gebied van mucosale schade en infecties, met (inter)nationaal uitgevoerde projecten en samenwerkingsverbanden. Hiervoor verwierf ze meerdere subsidies bij KWF, ZonMw, SKMS, Nuts Ohra, Radboud Oncologie Fonds en verschillende farmaceutische industrie├źn.


Zij is lid van diverse internationale wetenschappelijke verenigingen. Ze is auteur van meerdere (inter)nationale richtlijnen, publiceerde meer dan 10 hoofdstukken in gerenommeerde studieboeken over supportieve zorg en meer dan 270 artikelen in peer-reviewed tijdschriften. Ze begeleidde 18 promovendi bij hun proefschrift en begeleidt momenteel 29 nieuwe promovendi.


Functie(s)

 • internist hematoloog/afdelingshoofd

Onder­scheidingen

 • 2e prijs gastro-intestinaal onderzoek, Nederlandse Vereniging Gastro-enterologie (2006).

Nevenfuncties

 • initiatiefnemer en oprichting CMyLife
 • Voorzitter van de werkgroep Hematologie van de Horizonscan Geneesmiddelen Zorginstituut Nederland
 • Lid taakgroep indicatiebrede aanpak MM (multipel myeloom) olv het Zorginstituut Nederland
lees meer

Nevenfuncties

 • initiatiefnemer en oprichting CMyLife
 • Voorzitter van de werkgroep Hematologie van de Horizonscan Geneesmiddelen Zorginstituut Nederland
 • Lid taakgroep indicatiebrede aanpak MM (multipel myeloom) olv het Zorginstituut Nederland
 • Lid Projectgroep en klankbordgroep Gepast gebruik dure geneesmiddelen; inventarisatie interventies en kennishiaten ism SiRM (Strategies in Regulated Markets
 • lid Stuurgroep RHONDA: Real-time Hemato-ONcology Dashboard
 • Lid Commissie Dure Geneesmiddelen NVvH
 • Voorzitter Commissie Zorgvernieuwing en Innovatie NVvH

Social media


Researchfunctie

 • (junior) principal investigator
 • Medewerkers
 • Intranet