Personen Nicoline Hoogerbrugge

Contact

prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

+31 (0)24 361 39 46
contact

Nicoline Hoogerbrugge

 • Geboren: 26 juli 1958 (Delft)
 • Benoeming: 2009


Loopbaan Nicoline Hoogerbrugge

1988 Rotterdam

Vanaf 1988 tot 1999 was Nicoline Hoogerbrugge staflid Interne Geneeskunde met als aandachtsgebied endocrinologie en de metabole regulatie van het lipidenmetabolisme, in het Erasmus MC.

1999 Nijmegen

Sinds 1999 is zij werkzaam binnen de klinische staf van de afdeling Genetica van het Radboudumc en geeft zij leiding aan het multidisciplinaire Expertise Centrum Erfelijke Kanker. Vanaf 2011 is zij tevens adjunct hoogleraar Erfelijke Kanker aan de Haukeland Universiteit in Bergen, Noorwegen.

Hoogerbrugge schreef meer dan 200 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en begeleidde 10 promovendi bij hun proefschrift. Haar onderzoek richt zich met name op het optimaliseren van de herkenning, diagnose en multidisciplinaire behandeling van erfelijke kanker. In samenwerking met prof. dr. Jolanda de Vries verricht Hoogerbrugge onderzoek naar immunotherapie ter preventie van kanker bij erfelijke aanleg voor darmkanker.Neven­activiteiten

 • Voorzitter van het Europees Referentie Netwerk Genetische Tumor Risico Syndromen (ERN GENTURIS)(2017-?)
 • Voorzitter van de jaarlijkse ESHG cursus in erfelijke kanker  (2016-?)
 • Voorzitter van de IKNL-richtlijn commissie erfelijke darmkanker (2014-?)
 • Voorzitter van het Radboud expertise centrum Kanker Preventie (2013-?)
 • Voorzitter van de wetenschappelijke raad Maag-Lever-Darm stichting (2012-?)
 • Voorzitter van het Radboud Expertise centrum in erfelijke kanker (2001-?)
 • Lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen

Leeropdracht

Erfelijke Kanker

Nicoline Hoogerbrugge principal clinician

In mijn werk ben ik continue bezig met hoe we onze zorg op weg naar kankerpreventie kunnen verbeteren. Ook zet ik mij in voor een betere prognose voor mensen met een (verhoogde kans op) erfelijke aanleg voor kanker. Deze twee aspecten van mijn werk hebben mij de titel Principal Clinician opgeleverd.

lees meer

Nicoline Hoogerbrugge principal clinician

‘Als medisch specialist en hoogleraar kanker-genetica houd ik mij bezig met mensen die een erfelijke aanleg voor kanker of een verhoogde kans daarop hebben. In mijn werk ben ik continue bezig met hoe we onze zorg op weg naar kankerpreventie kunnen verbeteren. Ook zet ik mij in voor een betere prognose voor mensen met een (verhoogde kans op) erfelijke aanleg voor kanker. Deze twee aspecten van mijn werk hebben mij de titel Principal Clinician opgeleverd.’

Toekomstpreventie

‘De aankomende jaren wil ik me binnen mijn eigen vakgebied vooral richten op meer preventie van kanker. Dat doe ik onder andere door mij binnen het OPA-project in Zuid-Oost Nederland te richten op het optimaliseren van het diagnosticeren van de erfelijke aanleg voor ovariumkanker. Een ander project in Zuid-Oost Nederland dat we aan het opzetten zijn, is ‘Finding them all’. Binnen dit project willen we het herkennen van de erfelijke aanleg voor darm- en borstkanker optimaliseren. Ook werk ik mee aan het opzetten van een elektronisch remindersysteem om daarmee de follow-up van patiënten met een erfelijke aanleg voor kanker te verbeteren. Afspraken zijn namelijk vaak complex of vinden over een paar jaar pas plaats. Daardoor worden ze makkelijk vergeten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarnaast wil ik een Europees netwerk opzetten om professionals en patiënten met zeldzame vormen van erfelijke kanker samen te brengen. We hopen ook daarmee de preventie en prognose van erfelijke kanker te verbeteren.’

Radboud Expertisecentrum Kanker Preventie

‘Ook Radboudbreed werk ik aan verschillende initiatieven om een betere preventie van kanker te bereiken. Zo is in samenwerking met onder andere prof. Bart Kiemeney en prof. Pim van Assendelft het Radboud Expertisecentrum Kanker Preventie opgericht. In dit Expertise Centrum willen we zowel professionals als patiënten bewust maken van de kansen die een gezonde leefstijl biedt. Een gezonde leefstijl kan namelijk zorgen voor dertig tot veertig procent minder kanker. Bovendien heeft het vaak een positief effect op de prognose van deze ziekte. In het Radboud Expertisecentrum Kanker Preventie onderzoeken we feiten en fabels over kanker preventie en ook hoe we patiënten en professionals die hun leefstijl willen verbeteren, zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.’

Opleiding

 • 1970-1976 Middelbare school (VWO, Delft)
 • 1976-1983 Universiteit (Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, cum laude)
 • 1983-1988 Specialisatie Interne Geneeskunde (Erasmus MC, Rotterdam) Opleider: prof. dr. J.C. Birkenhäger
 • 1988-1992 Promotie (Erasmus Universiteit Rotterdam) Promotor: prof. dr. J.C. Birkenhäger
 • Titel proefschrift: Lipoprotein metabolism in hypothyroidism; The contribution of growth hormone