Personen Paul Smits

Profiel

prof. dr. Paul Smits
BIG-nummer: 59023966901

06 10906056
contact


Over Paul Smits

Paul Smits (1957) is in Nijmegen gepromoveerd en opgeleid tot internist. Als staflid op de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc richtte hij zijn onderzoek op klinische farmacologie, hypertensie en diabetes mellitus. In 1995 werkte hij als visiting scientist in Boston, USA (Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School). Daarna werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacologie en hoofd van de afdeling Farmacologie-Toxicologie van het Radboudumc. Vijf jaar later werd hij opleider voor het aandachtsgebied klinische farmacologie binnen de interne geneeskunde. Van 2012 tot 2019 was hij decaan en vicevoorzitter en in 2019 voorzitter van onze Raad van Bestuur. Van 2008 tot 2012 was Paul Smits wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP). In die periode was hij ook voorzitter van het bestuur van het IWKV (Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid), lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en lid van de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad. Vanaf 2020 heeft hij a.i. tijdelijk het Amalia Kinderziekenhuis geleid. Op dit moment is hij a.i. afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde en medisch directeur elect van het Hart- en Vaatcentrum in het Radboudumc. Als nevenfunctie is hij lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdam UMC en voorzitter van de Adviesraad van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.Functies

 • Hoogleraar

Opleiding

 • 1969-1975 Middelbare school (Atheneum bèta, Jacob-Roelandslyceum, Boxtel)
 • 1975-1976 Universiteit (Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1976-1983 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
lees meer

Opleiding

 • 1969-1975 Middelbare school (Atheneum bèta, Jacob-Roelandslyceum, Boxtel)
 • 1975-1976 Universiteit (Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1976-1983 Universiteit (Geneeskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • 1983-1988 Specialisatie Interne Geneeskunde (UMC St Radboud, Nijmegen) Opleider: prof. dr. A. van 't Laar
 • 1986 Promotie (Katholieke Universiteit Nijmegen) Promotor: prof. dr. A. van ’t Laar. Titel: Coffee and blood pressure, a pharmacological study on the circulatory effects of coffee and caffeine.

Nevenfuncties

 • Lid van de Commissie Experimenteel Onderzoek met Mensen (CEOM) (1988-1992).
 • Lid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biopharmacie (1996-2004).
 • Lid van de Nederlandsche Internisten Vereeniging en voorzitter van de sectie Klinische Farmacologie en lid van het Concilium Medicinae Internae.
lees meer

Nevenfuncties

 • Lid van de Commissie Experimenteel Onderzoek met Mensen (CEOM) (1988-1992).
 • Lid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biopharmacie (1996-2004).
 • Lid van de Nederlandsche Internisten Vereeniging en voorzitter van de sectie Klinische Farmacologie en lid van het Concilium Medicinae Internae.
 • Lid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Farmacologie (vanaf 2004-2012).
 • Lid van de American Society Clinical Pharmacology & Therapeutics.
 • Lid van de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad (tot 24 maart 2015).
 • Lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) (tot 2003).
 • Lid van de Commissie Formularium Academische Ziekenhuizen (vAZ).
 • Lid van de commissie Galenusprijs en vanaf 2012 voorzitter van de jury.
 • Medisch adviseur van het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINap) (tot 2007).
 • Lid van de redactie van het Geneesmiddelenbulletin (1996-2004).
 • Lid van de redactie van het Netherlands Journal of Medicine (2001-2007).
 • Voorzitter van de Institutional Review Board Nijmegen (Commissie Mensgebonden Onderzoek voor de CRO PharmaResearch) (vanaf 2002).
 • Lid van de stuurgroep FIGON (Federatie Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland) (tot 2008).
 • Lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (tot 2012).
 • Lid van het bestuur Donders Centre for Cognitive Neuroimaging.
 • Bestuurder Stichting Gelder-Kennis.
 • Voorzitter Stichting Fonds Ontwikkelingssamenwerking.
 • Voorzitter Dutch Clinical Trial Foundation (2014 - 2018).
 • Vanaf 2020: lid van de Raad van Toezicht van Amsterdam UMC
 • Vanaf 2019: voorzitter van de adviesraad van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Medewerkers
 • Intranet