Over High level isolation unit

De high level isolation unit (HLIU) is ontworpen en gemaakt om patiënten met de meest besmettelijke ziekten, zoals ebola of andere virale hemorragische koortsen, de beste zorg in een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Het bestaat uit isolatiekamers met dubbele sluis, waarvan er twee zo nodig te upgraden zijn tot een IC-kamer.

Contact

Erasmuslaan 17

Routenummer HLIU: 984

Outbreak management

De HLIU past bij leidende rol die het Radboudumc heeft op het gebied van de paraatheid bij en de respons op infectie-uitbraken.

Veilige zorg

In de HLIU zijn veel innovatieve oplossingen toegepast die zorgen voor een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers. lees meer

Veilige zorg

Alle veiligheids- en kwaliteitswensen, voor patiënt én medewerker, zijn meegenomen in het ontwerp van het gebouw. Een paar voorbeelden:

  • het gebouw kent een aparte ambulance-hal, zodat zeer besmettelijke patiënten rechtstreeks en zonder contact met andere afdelingen, naar hun kamer gebracht worden. 
  • de vier HLIU-isolatiekamers hebben een dubbele sluis. In de “sluis in” wordt de beschermende kleding bij de zorgverlener aangedaan. In de “sluis uit” wordt het isolatiepak bij de medewerker weer uitgedaan. Dat zorgt voor minder besmettingsgevaar tijdens het aan- en uitkleden.
  • een “VAR” (video assistant referee) kijkt continu op afstand mee en grijpt in als er een fout wordt gemaakt, bijvoorbeeld met het aan- of uitdoen van persoonlijke beschermingsmaterialen voor isolatieverpleging.
  • de modernste communicatiesysteem zijn aangelegd, zodat de patiënt goed met de zorgverleners kan communiceren en de zorgverleners elkaar goed verstaan, ondanks de beperkingen van het isolatiepak dat zorgverleners dragen.
  • in een klein lab (point-of-care) verbonden met de patiëntenkamer kunnen snelle basisbepalingen gedaan worden.
  • in alle patiëntenkamers in het gebouw is behandeling met Optiflow mogelijk; speciale zuurstofleidingen zijn hiervoor aangelegd
  • de medische toestand van de patiënt wordt voortdurend op afstand bewaakt om verslechtering in een vroeg stadium op te sporen zonder dat er steeds een verpleegkundige fysiek aanwezig moet zijn; hierdoor worden ook de risico's van een noodsituatie voor het personeel vermeden.
  • de HLIU-isolatiekamers zijn te upgraden tot een IC. Mocht de patiënt zodanig verslechteren dat IC-zorg nodig is, dan hoeft de patiënt niet door het ziekenhuis vervoerd te worden naar de IC. De IC-apparatuur wordt in de HLIU aangesloten én IC-personeel komt naar de HLIU.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de veiligheid van medewerkers

HLIU heeft een eigen laboratorium, point-of-care


Patiënt-vriendelijke omgeving

Patiënten kunnen in de HLIU bezoek ontvangen en er is een familiekamer ingericht. lees meer

Patiënt-vriendelijke omgeving

Patiënten kunnen onder strenge veiligheidseisen bezoek ontvangen in de HLIU. Als bezoekers toch niet in dezelfde kamer kunnen zijn vanwege het leidende protocol en de besmettelijke toestand van de patiënt, kunnen patiënt en bezoeker elkaar privé zien door glas in een bepaald deel van het gebouw.

In het gebouw is een huiselijke sfeer gecreëerd, met een familiekamer voor de naasten van patiënten. Daar kunnen zij zich even terugtrekken zonder beschermende maatregelen te hoeven dragen. Het gebouw heeft bovendien een eigen afgeschermde tuin.


Radboudumc Centrum voor Infectieziekten

Het Radboudumc Centrum voor Infectieziekten staat internationaal bekend om kennis over de wisselwerking tussen het menselijk lichaam en ziekmakende micro-organismen.

Gebouw P

De HLIU zit in gebouw P van het Radboudumc, aan de Erasmuslaan. In dit gebouw worden ook patiënten opgenomen met besmettelijke longinfecties, zoals tuberculose. lees meer

Trainingsfaciliteit

Als er geen patiënten opgenomen zijn, wordt de HLIU gebruikt voor opleidingsdoeleinden voor medewerkers van het Radboudumc en voor partners en anderen. lees meer

Trainingsfaciliteit

De HLIU is zeer geschikt om zorgprofessionals te trainen in veiligheidsprocedures rondom isolatieverpleging van zeer besmettelijke patiënten. Dat geldt voor artsen, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en anderen die betrokken zijn bij de zorg voor zeer besmettelijke patiënten. Zij leren hoe ze zich veilig moeten aan- en uitkleden en krijgen daarnaast een training toegespitst op hun specifieke werkzaamheden, zoals het voorbereiden van de diagnostiek en het reinigen en desinfecteren van de omgeving. Tevens leren de zorgprofessionals tijdens de interdisciplinaire real-life scenario training hoe ze het beste kunnen samenwerken tijdens deze unieke en zware omstandigheden. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Manon Tingen-Wieland, deskundige infectiepreventie: Manon.Wieland@radboudumc.nl.

 

Onze mensen


Informatie voor verwijzers

Bij vragen over virale hemorragische koorts of als u VHK vermoedt bij een patiënt, kunt u contact opnemen met de dienstdoende infectioloog van het VHK-team op 06-50159426 (bij geen gehoor kunt u via 024-3655709 vragen naar de dienstdoende infectioloog).

  • Medewerkers
  • Intranet