Projecten Bouwplannen Radboudumc

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

lees meer

Compacte campus

Bij het Radboudumc bouwen we aan de toekomst. Het 'masterplan’ vormt hiervoor de blauwdruk. Centraal in dit plan staat de herordening van de complete campus waarin zorg, onderwijs en onderzoek een plek hebben én met elkaar verbonden zijn.

Bijna 30 jaar geleden startte de vernieuwbouw van het Radboudumc. Intussen is er veel verandert in het zorglandschap. Om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen, trends en ontwikkelingen vond er in 2014 een herijking van het masterplan plaats.

Hierin werd opnieuw inkleuring gegeven aan de strategie van het Radboudumc op het gebied van huisvesting en vastgoed. Met als resultaat dat we naast het compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, ook meer aandacht geven aan het gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken. Bijvoorbeeld door zorgfuncties te concentreren en de capaciteit van kliniek, polikliniek, staf, operatiekamers en laboratoria te optimaliseren. Maar ook te kijken naar de mogelijkheden van e-Health en healing environment. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

Helende omgeving

Uit onderzoek is gebleken dat, wanneer de omgeving zo wordt ingericht dat stress zoveel mogelijk wordt beperkt en er aandacht is voor positieve prikkels, dit een positief effect heeft op het herstel en de gezondheid van patiënten. Daarom hebben we  bijvoorbeeld altijd aandacht voor licht & zicht, voor groen en worden aansluitingen zoveel mogelijk weggewerkt. Dit zie je terug in de patiëntenkamers, maar ook in de daktuinen en pleinen. Ook buiten. Daar komt het oude parklandschap langzaam maar zeker terug. 

Duurzaam

Uiteraard word er duurzaam gebouwd en gerenoveerd. Een duurzaam gebouw is overigens meer dan een energiezuinig gebouw. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM certificering. Wil je meer weten over de innovatieve en milieuvriendelijke uitgangspunten, klik dan hier.

Digitaal magazine

In het digitaal magazine over de visie op onze huisvesting en de nieuwbouw lees, zie, hoor en ervaar je alles over het Radboudumc van de toekomst.


Goed om te weten

 • Door de bouw kan het voorkomen dat bepaalde delen van het ziekenhuis tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Op de pagina 'Bereikbaarheid' vindt u alle informatie.

  bezoek pagina


 • Omleiding lange gang

  Een deel van de lange gang is tot medio 2021 afgesloten om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Om er voor te zorgen dat de gebouwen onderling goed bereikbaar blijven is er op de begane grond en de -1 laag een omleiding gemaakt. De extra looptijd via de omleiding is minimaal. Omdat het nu wat rustiger is in het ziekenhuis kunt u gebruik blijven maken van de golfkar.

  Geef elkaar de ruimte

  Op sommige plekken in de omleiding is de gang wat smaller. Ook daar is het van belang om voldoende afstand te houden, rechts te blijven en medebezoekers de ruimte te geven.

  Kijkje in de nieuwbouw

  Leuk om te weten: de omleiding loopt deels door de nieuwbouw en is voorzien van ramen. Zo kunt u alvast een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw.

Actuele bouwprojecten

Met de verschillende bouwprojecten dragen we bij aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.

 • Het hart van het Radboudumc wordt een plek voor zorg en vormt tevens de nieuwe hoofdingang.

  lees meer


  Hoofdgebouw A

  Op het Geert Grooteplein, links van de huidige hoofdingang, komt het nieuwe hoofdgebouw. Dit gebouw huisvest straks de poliklinieken, verpleegafdelingen en stafafdelingen van onder andere Neurologie, KNO, Oogheelkunde en Interne geneeskunde. Ook komt hier de nieuwe hoofdingang. Het gebouw krijgt elf verdiepingen. Op de begane grond is de ontvangst en komt een voorbereidingsplein. Hier komt u voor bloedonderzoek en het maken van ECG’s. De poliklinieken liggen op de eerste verdieping. Daarboven liggen de verpleegafdelingen en stafafdelingen.
   
  Het gebouw is goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en zo ontworpen dat er zoveel mogelijk daglicht naar binnen komt. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor groen. Dit zie je terug in de daktuinen maar ook in de patiëntenkamers. Zo krijgt iedere verdieping zijn eigen themabehang, dat gaat van de onderwaterwereld naar het bladerdak van bomen op de bovenste etages. Een groot kunstwerk in de vorm van een zwerm vogels verbind de diverse verdiepingen. Samen met de kleuren van de seizoenen ondersteunen ze de oriëntatie en het welbevinden in dit grote gebouw.
   
  Het gebouw wordt medio 2022 in gebruik genomen. Daarna worden de gebouwen aan de west-flank, de kant van de Sint Annastraat, gesloopt. Dat geldt ook voor de huidige hoofdingang.


 • Amalia kinderziekenhuis gebouw F

  Het Amalia kinderziekenhuis wordt intensief gerenoveerd. Bij het maken van de bouwplannen worden kinderen en ouders actief betrokken. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de eigenheid van het kind steeds voorop staat.
   
  De eenpersoons patiëntenkamers komen op de onderste drie etages en hebben eigen sanitair en ruimte voor rooming in. Ook de in het oog springende grote pleinen krijgen een facelift. Zo ontstaan er levendige pleinen met grote (kunst)bomen. Daarboven krijgen diverse laboratoria en onderzoeksfaciliteiten een plek.
   
  Naar verwachting ronden we de renovatie eind 2021 af. Tijdens de verbouwing gaat de patiëntenzorg gewoon door. Daarom verloopt de verbouwing gefaseerd en worden steeds delen aangepakt. Zo beperken we de overlast.

  Amalia kinderfonds

  De financiële basismiddelen die we tot onze beschikking hebben komen vooral ten goede aan het leveren van zorg. Met uw hulp kunnen we iets extra’s doen. Om patiëntjes zich prettiger te laten voelen of om ze even af te leiden zodat ze zich minder ziek voelen. Meer weten, ga dan naar de pagina van het Amalia kinderfonds.
   

   


 • Experience center

  Het gebouw tegenover de hoofdingang van het Radboudumc wordt gerenoveerd en uitgebreid. Er komt een nieuw overdekt binnenplein en een totale update van apparatuur en interieur. Om de duurzaamheid van het gebouw te vergroten komt er onder meer nieuwe gevelisolatie.

  Het gebouw biedt straks plaats aan onder andere een klinisch trainingscentrum, de skills & simulatielabs, studiezaal 2.0 met een bibliotheekgedeelte inclusief een digitale database en Radboudumc Health Innovation Labs. En beschikt over voorzieningen voor vergaderingen en conferenties. Naar verwachting kunnen studenten begin 2021 weer gebruik maken van dit gebouw.


 • Transitorium

  In de voormalige verpleegstersflat aan het Geert Grooteplein komen 160 studentenwoningen. Daarmee krijgt het gebouw uit 1957 na jaren opnieuw een woonfunctie. SSH& (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen) neemt het pand en de grond in erfpacht over van het Radboudumc. De woningen worden geïsoleerd, de daken krijgen zonnepanelen en de verwarming wordt (op termijn) gekoppeld aan een duurzame warmtebron van het Radboudumc. De uitstraling van het gebouw in vroege Bossche stijl blijft behouden. We hopen in het studiejaar 2020-2021 de eerste studenten te verwelkomen. Na een prijsvraag, uitgeschreven door de SSH& kreeg het pand in september 2020 een nieuwe naam: Nestor. Meer informatie over deze woningen vindt u hier.


 • Infectieziekten gebouw P

  Aan de Erasmuslaan, verrijst na de zomer een gebouw voor longgerelateerde infectieziekten. Daarmee worden longpatiënten dichter bij de andere specialismen van het Radboudumc gehuisvest en kan expertise zo nodig beter worden uitgewisseld. Het gebouw krijgt ook een eigen quarantaine-afdeling voor de behandeling van infectieziekten zoals tuberculose.
   
  Alle patiëntenkamers kijken straks uit op de bosrijke parkachtige omgeving. Een bewuste keuze omdat longpatiënten vaak lang in het ziekenhuis verblijven. De infectie-unit opent de deuren in 2022. Met de verhuizing van de longpatiënten komt het monumentale Dekkerswald, gelegen tussen Groesbeek en Nijmegen, grotendeels leeg te staan.


 • Aandacht voor tuinen

  Het geheim van een helende omgeving ligt in het aanleggen van verschillende tuinen. Onze helende tuinen zijn geen ‘grasveldjes met een paar coniferen of rododendrons, maar specifiek voor bepaalde doelgroepen ontworpen tuinen, die de gezondheidszorg ondersteunen. Mensen kunnen dan zelf op gevoel kiezen welke tuin op dat moment bij hen past. Elke tuin heeft de bezoeker iets anders te bieden. ‘Met de helende tuinen verplaatsen we de gezondheidszorg (en de zorgprocessen die daar onderdeel van uitmaken) ook een beetje naar buiten’.

  Bewezen effectief
  Bij de invulling van de tuinplannen zijn de ideeën van professor Roger Ulrich van grote invloed. Hij ontdekte dat patiënten die uitzicht hadden op natuur minder stress ervaren, aantoonbaar minder medicatie nodig hebben en eerder ontslagen worden dan patiënten die geen ‘groen’ uitzicht hadden, maar bijvoorbeeld keken naar een dak met grind en luchtbehandelingskasten. Een mooi voorbeeld is de afdeling Psychiatrie waar zowel voor binnen als buiten is gekozen voor een helende omgeving.

  Campusbreed plan
  Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de groene buitenruimte van de campus neemt toe. De plannen hiervoor zijn gemaakt in nauwe samenwerking met de Radbouduniversiteit en onze landschapsarchitecten. Bij inrichting van de buitenruimte is gekeken naar de wijze waarop de campus is verankert in de stad, de groenstructuur van Nijmegen, de opbouw van de campus, historie en diversiteit van de bouwstijlen. Zo bieden we patiënten, studenten en medewerkers de gelegenheid om te genieten van de natuur en even afstand te nemen van de waan van de dag.Slimme technologie

Goede zorg en slimme technologie gaan hand in hand in het Radboudumc. Maar hoe zorgen slimme digitale toepassingen ervoor dat opgenomen patiënten ook meer regie krijgen over hun omgeving, en zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten?

lees meer

Slimme technologie

In het ziekenhuis van de toekomst draait het om zorg op maat, zo efficiënt en plezierig mogelijk. Slimme digitale toepassingen maken het verschil. Daarom kijken we in onze huisvestingsplannen niet alleen naar bestaande technologieën maar ook naar de effecten van opkomende technologieën die zich al in andere ziekenhuizen en/of sectoren hebben bewezen. Zoals track & trace waarmee we straks snel kunnen zien waar medische apparaten staat.  
 
Zo creëren we een zorgomgeving die patiënten meer autonomie geeft en zorgprofessionals helpt om hun werk optimaal te verrichten. Want hoe mooi is het als u niet eerst hoeft te bellen naar de verpleging, maar direct – via de tablet - kan vragen om een glaasje water of hulp en dat dan de juiste persoon komt helpen. Als u straks vanuit het bed zelf de verlichting, temperatuur en gordijnen kunt bedienen. Als gegevens zoals uw hartslag en temperatuur met een polsbandje continue in de gaten worden gehouden en verpleegkundigen via hun mobiele telefoon op afstand zien waarom het alarm van de infuuspomp afgaat. En er buiten de kamer een digitaal naambordje hangt waarop niet alleen uw naam staat maar waarop iedereen die binnenkomt ziet dat er een infectierisico is of dat u wellicht slechthorend bent. Ook kunt u zelf aangeven even rust te willen, of kan de arts aangeven niet gestoord te willen worden tijdens een medische handeling.

Tablet in bruikleen

De nieuwe toepassingen worden als eerste ingevoerd bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en later in de nieuwbouw en de overige zorgafdelingen van het Radboudumc. Alle patiëntenkamers in de nieuwbouw worden voorzien van een tablet. U krijgt deze tijdens uw verblijf in bruikleen. Hiermee maken we het verblijf aangenamer. In de eerste fase worden de volgende diensten aangeboden:

 • Informatie over behandelingen, de afdeling, routes en andere zorgvragen
 • Via internet inzicht in het eigen dossier in mijnRadboud
 • Via app gericht om hulp of eten/drinken kunnen vragen
 • Entertainment in de vorm van TV, Radio, nieuws en internet maar ook spelletjes, tijdschriften (kranten) en muziek
 • Bediening van verlichting, temperatuur en gordijnen vanuit het bed

Veiligheid tablets

Bij ontslag worden alle persoonlijke gegevens, inclusief privacygevoelige data, automatisch gewist. Wanneer een tablet buiten een bepaalde zone komt, krijgt u een tekst en geluidsmeldingen. Hoe verder de tablet buiten de toegestane zone komt, hoe frequenter deze meldingen worden. Uiteindelijk wordt de tablet als deze buiten het ziekenhuis komt, totaal gewist en ‘digitaal’ vernietigd. De tablet is dan onbruikbaar.

Old school

Wie de slimme technologieën nog lastig vindt kan gewoon gebruik maken van de alarmbel, lichtschakelaars en dergelijke. Ook deze vindt u in de nieuwe patiëntenkamers.


Anders georganiseerd

Betere zorg, slimmere zorgprocessen met meer autonomie voor de patiënt. Een dergelijke verandering vraagt veel van de hele organisatie. Daarom worden medewerkers en patiënten nadrukkelijk betrokken bij het maken van de plannen.

Onze medewerkers aan het woord


Huisvestings­plannen

René Bleeker

“De ingrijpende veranderingen in het zorglandschap vragen ook om veranderingen in de zorg en huisvesting van ziekenhuizen. Sinds 1992 werken we fasegewijs aan ingrijpende vernieuwbouw van de campus.”

Helende omgeving

Iris Hobo

"Voor een doodzieke patiënt is elke onnodige impuls er eentje te veel. Het verrassende is dat de patiëntenkamer supertechnisch wordt, maar dat je daar in eerste instantie niets van ziet."

Verblijven in het groen

Frank Onderstal

"Onze longpatiënten kunnen op de nieuwe locatie verblijven in een bosrijke en parkachtige omgeving. Een bewuste keuze om hun vaak lange verblijf zo aangenaam mogelijk te maken."

Slimme technologie

Arthur Govaert

"We hoeven niets nieuws te verzinnen, maar gaan nieuwe en bestaande technieken wel goed toepassen in de huisvestingsplannen."

Anders werken

Sanne van Alphen

"Door slimmer gebruik te maken van ICT kunnen we uiteindelijk prettiger, beter en efficiënter werken."

Duurzaamheid

Eric Mimmel-Kortink

“Uiteindelijk verwachten we dat door de compacte vorm, alle duurzame systemen en het vele daglicht en groen, het gebouw maar liefst 30% energiezuiniger wordt dan de eisen van het huidige bouwbesluit."