Onderzoek

De effecten van Fit4Surgery worden geëvalueerd middels een groot onderzoek opgezet vanuit de afdeling Heelkunde.  

Onderzoekers

  • Kees van Laarhoven, Principal Investigator
  • Dieuwke Strijker, arts onderzoeker 

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Dieuwke Strijker

Projecten Fit4Surgery Informatie voor zorgverleners

Het programma

Het prehabilitatie programma bestaat uit fysieke training, optimalisatie van voeding en eiwitsuppletie, psychologische ondersteuning en het stoppen met roken. Dit programma vindt plaats voorafgaand aan de operatie en duurt minimaal 3 weken.

Contact

Dieuwke Strijker

06 29630804
contactformulier

Onderzoek

De effecten van Fit4Surgery worden geëvalueerd middels een groot onderzoek. lees meer

Onderdelen


Fysiotherapie

Het trainingsprogramma is gebaseerd op de principes van de sportgeneeskunde en heeft als doel om in zo een kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke winst te behalen in de conditie. Daarvoor traint de patiënt intensief onder begeleiding van een fysiotherapeut. lees meer

Fysiotherapie

Een slechte conditie voorafgaand aan een operatie zorgt voor een verhoogd risico op complicaties en een langer herstel. In de literatuur staat beschreven dat het optimaliseren van de inspanningscapaciteit vóór de operatie kan leiden tot minder complicaties, een korter verblijf in het ziekenhuis en een verbetering van de kwaliteit van leven. Dit geeft aan dat een beweeginterventie een belangrijk onderdeel is van prehabilitatie. Dit concept is binnen de fysiotherapie al langer bekend als “better in, better out”. 

Het trainingsprogramma is gebaseerd op de principes van de sportgeneeskunde en heeft als doel om in zo een kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke winst te behalen in de conditie. Daarvoor traint de patiënt intensief onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het programma wordt aangepast op de uitgangsconditie van de patiënt.Diëtetiek

De diëtist speelt een belangrijke rol binnen het programma Fit4Surgery. Het voedingsprogramma bestaat uit voedingsadviezen rondom een operatie, vitamine- en eiwitsuppletie ter ondersteuning van het trainingsprogramma. De begeleiding vindt plaats in het Radboudumc. lees meer

Diëtetiek

Ondervoeding (onbedoeld gewichtsverlies en verlies van spiermassa) is geassocieerd met meer complicaties, een verlengde ziekenhuisopname, een hogere kans op heropname, een lagere kwaliteit van leven en een hoger sterftecijfer. Patiënten met een slechte voedingsstatus kunnen aanvullende behandelingen, zoals chemotherapie of radiotherapie, slecht verdragen. Hierdoor neemt de effectiviteit van de behandeling af. Uit onderzoek blijkt dat het preoperatief verbeteren van de voedingsstatus een goede manier is om het risico op complicaties, zoals infecties en darm lekkages, te verminderen. Mentale gezondheid

Middels vragenlijsten screen we of een patiënt behoefte heeft aan een gesprek met een medisch psycholoog of medisch maatschappelijk werker. lees meer

Mentale gezondheid

De psychologische status van een patiënt kan ook een belangrijke rol spelen in het herstel na een operatie. In de wachttijd voor een operatie ervaren patiënten veel angst over de operatie en over het verloop van het herstel. Patiënten vinden het vaak lastig een goede manier te vinden om met deze gevoelens om te gaan. Resultaten van studies laten zien dat negatieve gevoelens en een beperkt coping mechanisme van invloed zijn op het functioneren van de patiënt na de operatie. Psychologische ondersteuning tijdens de preoperatieve fase zou daarom een positief kunnen hebben op het herstel na een operatie. Stoppen met roken

Resultaten tonen aan dat stoppen zorgt voor een significante vermindering van complicaties. Daarom willen we alle patiënten motiveren om te stoppen met roken. lees meer

Stoppen met roken

Door de schadelijke stoffen van roken wordt de herstellende functie van cellen aangetast. Daardoor duurt de genezing langer. Resultaten tonen aan dat stoppen met roken 4 tot 8 weken voor de operatie zorgt voor een significante vermindering van complicaties. Daarom willen we alle patiënten motiveren om te stoppen met roken. Patiënten worden doorverwezen en begeleid door SineFuma. Ook adviseren en motiveren we patiënten om voorafgaand aan de operatie te stoppen met het drinken van alcohol.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet