Projecten Radboud Grand Rounds

Wat zijn de Grand Rounds?

Elke maand organiseert de Raad van Bestuur een Radboud Grand Round. Het onderwerp is steeds een actueel thema over innovatieve patiëntenzorg, wetenschap of opleidingen. Hiermee willen we kennisoverdracht tussen medewerkers bevorderen, successen delen en samenwerkingsvormen aanboren.

lees meer

Wat zijn de Grand Rounds?

Elke maand organiseert de Raad van Bestuur een Radboud Grand Round. Het onderwerp is steeds een actueel thema over innovatieve patiëntenzorg, wetenschap of opleidingen. Hiermee willen we kennisoverdracht tussen medewerkers bevorderen, successen delen en samenwerkingsvormen aanboren.

Meer over Grand Rounds

 
Medical Grand Rounds, refereren aan de ‘grote visite’, de wekelijkse ronde over de afdeling, waarbij co-assistenten onderwijs volgen aan het bed van de patiënt. De casuïstiek van de patiënt staat bij de grote visite centraal. Als aanvulling op dit type onderwijs ontstonden in de loop der jaren ‘Grand Rounds’, die uiteindelijk lezingen werden. De patiënt is zelf niet meer aanwezig, maar de casuïstiek wordt in een zaal met toehoorders besproken en bediscussieerd.  

In de VS 

In de Verenigde Staten bieden veel klinieken Medical Grand Rounds (MGR’s) aan, voornamelijk als lezingen. Bekende voorbeelden zijn de Mayo Clinic, het John Hopkins Department of Medicine en het Massachusetts General Hospital.
Zij verzorgen voor fellows, artsen, AIOS, onderzoekers en studenten wekelijks terugkerende bijeenkomsten rondom patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Bij sommige klinieken komen alle disciplines tijdens de MGR’s aan bod. Andere klinieken concentreren de MGR’s rondom één specialisme, bijvoorbeeld interne geneeskunde (Mayo Clinic). Zo zijn er in de VS voor elke (beschouwende) medische discipline MGR’s te vinden.
Bekijk Grand Rounds van andere ziekenhuizen, ingedeeld op specialisme.
 


Wanneer en voor wie?

De Radboud Grand Round vindt plaats iedere derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. Het is toegankelijk voor medewerkers en studenten van het Radboudumc en overige belangstellenden. Deelname is gratis.

bekijk de data

Wanneer en voor wie?

De Radboud Grand Round vindt plaats iedere derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. Het is toegankelijk voor medewerkers en studenten van het Radboudumc en overige belangstellenden. Deelname is gratis. De Radboud Grand Rounds in 2023 zijn op de volgende data gepland:

 • 20 november
 • 18 december

Data voor 2024:

 • Maandag 15 januari
 • Maandag 19 februari
 • Maandag 18 maart
 • Maandag 15 april
 • Maandag 17 juni
 • Maandag  16 september
 • Maandag 21 oktober
 • Maandag 18 november
 • Maandag 16 december

Contact


Afgelopen Grand Round

Thema: Digitale transformatie is veel meer dan technologie

bekijk de video

Accreditatie

Bij fysieke aanwezigheid zullen de Grand Rounds in de toekomst weer worden geaccrediteerd met 1 punt (ABAN).
 • Medewerkers
 • Intranet