Wat zijn de Grand Rounds?

Elke maand organiseert de Raad van Bestuur een Radboud Grand Round. Het onderwerp is steeds een actueel thema over innovatieve patiëntenzorg, wetenschap of opleidingen. Hiermee willen we kennisoverdracht tussen medewerkers bevorderen, successen delen en samenwerkingsvormen aanboren.

Meer over Grand Rounds

 
Medical Grand Rounds, refereren aan de ‘grote visite’, de wekelijkse ronde over de afdeling, waarbij co-assistenten onderwijs volgen aan het bed van de patiënt. De casuïstiek van de patiënt staat bij de grote visite centraal. Als aanvulling op dit type onderwijs ontstonden in de loop der jaren ‘Grand Rounds’, die uiteindelijk lezingen werden. De patiënt is zelf niet meer aanwezig, maar de casuïstiek wordt in een zaal met toehoorders besproken en bediscussieerd.  

In de VS 

In de Verenigde Staten bieden veel klinieken Medical Grand Rounds (MGR’s) aan, voornamelijk als lezingen. Bekende voorbeelden zijn de Mayo Clinic, het John Hopkins Department of Medicine en het Massachusetts General Hospital.
Zij verzorgen voor fellows, artsen, AIOS, onderzoekers en studenten wekelijks terugkerende bijeenkomsten rondom patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Bij sommige klinieken komen alle disciplines tijdens de MGR’s aan bod. Andere klinieken concentreren de MGR’s rondom één specialisme, bijvoorbeeld interne geneeskunde (Mayo Clinic). Zo zijn er in de VS voor elke (beschouwende) medische discipline MGR’s te vinden.
Bekijk Grand Rounds van andere ziekenhuizen, ingedeeld op specialisme.
 
Projecten Radboud grand rounds

Wat zijn de Grand Rounds?

Elke maand organiseert de Raad van Bestuur een Radboud Grand Round. Het onderwerp is steeds een actueel thema over innovatieve patiëntenzorg, wetenschap of opleidingen. Hiermee willen we kennisoverdracht tussen medewerkers bevorderen, successen delen en samenwerkingsvormen aanboren.

lees meer

Contact


Grand Round 99

Thema: Acute zorg in Nederland: een wereld in beweging

Wanneer en voor wie?

De Radboud Grand Round vindt plaats iedere derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. Het is toegankelijk voor medewerkers en studenten van het Radboudumc en overige belangstellenden. Deelname is gratis.

bekijk de data

Wanneer en voor wie?

De Radboud Grand Round vindt plaats iedere derde maandag van de maand van 17.00 tot 18.00 uur. Het is toegankelijk voor medewerkers en studenten van het Radboudumc en overige belangstellenden. Deelname is gratis. De Radboud Grand Rounds in 2021 zijn op de volgende data gepland:

 • Maandag 18 januari 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 15 februari 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 15 maart 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 19 april 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 17 mei 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 21 juni 2021, 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 16 augustus 2021 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 20 september 2021 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 18 oktober 2021  17.00 - 18.00 uur
 • Maandag 15 november 2021 17.00 - 18.00 uur 
 • Maandag 13 december 2021 17.00 - 18.00 uur

Accreditatie

De KNMG heeft het beleid m.b.t. accreditatie van webinars aangepast, met als gevolg dat de Radboud Grand Round webinars niet meer worden geaccrediteerd.
 • Medewerkers
 • Intranet