Cultuursensitief werken

In april 2022 was er een themabijeenkomst over hoe om te gaan met cultuurverschillen in zorg voor migrantengezinnen. Twee presentaties over cultuursenitief werken vindt u hier:

Projecten TRANSIT TRANSIT Netwerk regio Nijmegen

Wat is het TRANSIT Netwerk?

Het TRANSIT Netwerk staat voor transmurale samenwerking in de regio Nijmegen voor kinderen die specialistische medische- en psychosociale zorg nodig hebben.

Waarom dit netwerk?

Doel van het netwerk is integrale, transmurale zorg te realiseren voor kinderen en hun gezinnen. Nadruk ligt hierbij op samenwerking op het gebied van medische en psychosociale zorgvragen. lees meer

Waarom dit netwerk?

Als een kind een ingrijpende medische aandoening heeft, dan heeft dat impact op het hele gezin. Ouders hebben zorgen over hun kind. De behandeling en regelmatige bezoeken aan het ziekenhuis beïnvloeden het dagelijks leven van het gezin. Dat vraagt veel van kind en gezin. In een op de 3 tot 4 gezinnen vraagt dat meer dan ze samen aankunnen. Met het TRANSIT Netwerk werken we samen op het gebied van medische en psychosociale zorg.

Voorbeeldcasus

Bas is 7 jaar en door een aangeboren blaasafwijking moet hij twee keer per dag katheteriseren. Zo hoeft hij geen stoma, hoeft hij geen luier te dragen en krijgt hij geen infecties aan zijn urinewegen. Gelukkig kunnen de ouders van Bas hem daarbij helpen zodat hij naar school kan

Naast de blaasafwijking heeft Bas ook ADHD en zitten zijn ouders in een vechtscheiding. Jeugdhulp wil graag helpen, maar weet niet hoe ze met een katheter moeten omgaan. De kinderverpleegkundige loopt vast met de vechtende ouders. En Bas? Die krijgt infecties omdat het katheteriseren niet goed verloopt. Bas belandt weer in het ziekenhuis en verzuimt veel van school.

Ons doel

Doel van het netwerk is integrale, transmurale zorg voor kinderen als Bas en hun gezinnen te realiseren. Nadruk ligt op de samenwerking tussen de medisch- en psychosociale zorg. We organiseren een warme overdracht en versterken de samenwerking tussen verschillende betrokken professionals.

Een keer per kwartaal organiseren we een intervisie bijeenkomst waar we geanonimiseerde casu├»stiek bespreken en op basis daarvan voorstellen doen voor verbetering van integrale zorg. 


Cultuursensitief werken

Presentaties over hoe om te gaan met cultuurverschillen in zorg voor migrantengezinnen. 

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet