Open Access

Open Access van publicaties biedt directe, vrije en online toegang tot wetenschappelijke publicaties zonder auteursrechtelijke beperkingen van uitgevers. Open Access vergroot de zichtbaarheid van een publicatie aanzienlijk.

Het Radboudumc onderschrijft de principes van Open Access en monitort het percentage artikelen dat Open Access wordt gepubliceerd.

De Radboud Universiteitsbibliotheek ondersteunt Radboudumc-onderzoekers bij het Open Access publiceren van hun onderzoeksartikelen, onder meer door uitstekende financiĆ«le deals met wetenschappelijke tijdschriften en het gratis beschikbaar stellen van de publicatie via de Radboud Repository. Bezoek de website van de Radboud Universiteit voor alle beschikbare ondersteuning.

Research Open Science

Wat is Open Science

Wij onderschrijven Open Science; de wereldwijde overgang naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, te publiceren en te evalueren. Centraal in dit concept staat het streven naar meer samenwerking en transparantie in alle onderzoeksfasen. Dit wordt onder meer bereikt door onderzoeksgegevens, publicaties, software, instrumenten en resultaten zo vroeg en open mogelijk te delen.


Onderwerpen

In de transitie worden meerdere onderwerpen geĆÆdentificeerd:

  • Open Access
  • FAIR
  • Citizen Science

Open Access

Open Access van publicaties biedt directe, vrije en online toegang tot wetenschappelijke publicaties zonder auteurs-rechtelijke beperkingen. Het verhoogt de zichtbaarheid van een publicatie.

lees meer

FAIR

De FAIR data principes zijn een reeks principes die hergebruik van gegevens door mensen en machines mogelijk maken. Gegevens moeten vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar worden gemaakt.

lees meer

FAIR

De FAIR data principes zijn een reeks principes die hergebruik van gegevens door mensen en machines mogelijk maken. Gegevens moeten vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar worden gemaakt.

Alle onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn verplicht om alle onderzoeksdata minimaal te laten voldoen aan de F (duurzaam vindbaar) en de A (goed toegangsbeheer) van de FAIR-richtlijnen (zie intranet).

Verder moeten volgens het promotiereglement van de RU alle promovendi in hun proefschrift een beschrijving van het onderzoeksdatamanagement opnemen. Het promotiereglement geeft ook aan dat de onderzoeksgegevens van het proefschrift desgevraagd beschikbaar moeten worden gesteld aan de manuscriptcommissie, de cum laude commissie (indien van toepassing) en de promotiecommissie.

Hoe maak je jouw data FA(IR)?

Het Radboudumc Technology Center Data Stewardship ondersteunt onderzoekers in de volledige levenscyclus van onderzoeksdata om data FAIR te maken (zie intranet). Dit omvat de Planning & Design fase, met ondersteuning voor het maken van een data management plan (DMP), de Collect & Create fase, met begeleiding over databronnen en aanbevolen data collectie tools, de Store & Analyze fase, met ondersteuning voor veilige en deelbare data toegang en analyse, en de Archive & Share fase, inclusief het publiceren en archiveren van de data na publicatie van de resultaten. Een Standard Operating Procedure (SOP) gegevensbeheer wetenschappelijk onderzoek geeft de vereisten aan voor elk type onderzoeksproject (zie intranet).


Citizen Science

Citizen Science is het verzamelen en analyseren van gegevens over de natuur door het grote publiek, meestal als onderdeel van een samenwerkingsproject met professionele wetenschappers.

lees meer

Citizen Science

Citizen Science is het verzamelen en analyseren van gegevens over de natuur door het grote publiek, meestal als onderdeel van een samenwerkingsproject met professionele wetenschappers.

Het Radboudumc kent al veel voorbeelden van Citizen Science. Samen met de Radboud Universiteit wordt een instrumentarium ontwikkeld om onderzoekers te ondersteunen bij het opzetten van citizen science projecten.


Meer informatie

De visie, strategische doelen, sprekers, documenten en andere informatie zijn te vinden op de website van NPOS (Nationaal Programma Open Wetenschap).

bezoek website
  • Medewerkers
  • Intranet