Goed datamanagement is cruciaal voor de kwaliteit van ieder onderzoek. De datamanagers van het RTC Clinical studies bieden professionele expertise op het gebied van verzamelen, verwerken en beheren van klinische onderzoeksgegevens.

Met een weldoordacht datamanagement plan, een vereiste voor investigator initiated onderzoek, helpt het RTC Clinical studies u met een efficiƫnte dataverzameling en -archivering van hoge kwaliteit. Ook komt u hiermee tegemoet aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving en steeds hogere eisen die subsidiegevers aan datamanagement stellen.

Onze datamanagers kunnen u onder andere ondersteunen bij:
  • Lokaal datamanagement: het verzamelen en invoeren van data in (e)CRFs; opstellen van een datamanagementplan;
  • Centraal datamanagement: het cleanen van de data zodat alle data op correcte en consistente wijze worden verzameld, alsmede overzicht houden over eventuele deelnemende centra;
  • Database building: het bouwen van (e)CRFs, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op zelf ontwikkelde (e)CRFs en het opstellen van een datavalidatieplan.
  • Medewerkers
  • Intranet