Verwijzers Verwijzersinformatie Hearing & Implants

Verwijsprocedure

Wilt u iemand doorverwijzen voor een hoorimplantaat? Dan kunt u terecht bij Hearing & Implants. lees meer

Verwijsprocedure

Wilt u iemand doorverwijzen voor een hoorimplantaat? Dan kunt u terecht bij Hearing & Implants.

Verwijzing BI, MEI en Oorschelpzorg

Voor verwijzingen voor een botimplantaat (BI), middenoorimplantaat (MEI) of oorschelpzorg geldt de verwijsprocedure Keel-Neus-Oorheelkunde.

Verwijzing Cochleaire Implantatie

Verwijsbrieven voor cochleaire implantatie voor volwassenen en kinderen kunt u richten aan:

Radboudumc
Huispost 383
Hearing & Implants, secretariaat
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

NB: Bent u als verwijzer geen arts (maar bijvoorbeeld audioloog), dan ontvangen wij graag naast uw verwijsbrief ook een verwijzing van een (huis)arts.

Hearing & Implants

U kunt bij Hearing & Implants terecht wanneer een normaal hoortoestel u niet meer voldoende spraakverstaan oplevert. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet