Verwijzers Verwijzersinformatie Late Effecten na Kanker

Verwijsprocedure

U kunt uw patiënt naar het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker verwijzen via Zorgdomein. Verwijs hierbij naar de afdeling Hematologie en geef in de verwijzing aan dat de verwijzing gaat over late effecten na kanker.


Indicaties voor verwijzingen

Indicaties voor een verwijzing zijn. Ten minste 5 jaar na: 

  • Allogene stamceltransplantatie (poli LATER SCT)
  • Kanker op een leeftijd jonger dan 18 jaar (poli LATER)
  • Hodgkin lymfoom (poli BETER)
  • Kanker op een leeftijd tussen 18 tot 40 jaar (poli AYA)

4 verschillende poli's


Poli LATER SCT

Voor mensen die behandeld zijn met een stamceltransplantatie.

lees meer

Poli LATER SCT

De LATER-SCT polikliniek (LAnge TERmijn effecten) is bestemd voor overlevers die een allogene stamceltransplantatie (met stamcellen van een donor) hebben gehad.
 
Lange termijn effecten na een stamceltransplantatie kunnen worden veroorzaakt door de behandeling die u heeft gehad voor uw aandoening, de voorbehandeling voor de stamceltransplantatie of door chronische graft-versus-hostziekte (hierbij keren de donorcellen (graft) zich tegen de ontvanger (de host). Sommige late effecten ontstaan pas jaren nadat de behandeling is afgesloten.
 
U wordt jaarlijks opgeroepen voor controle op de LATER SCT poli.


Poli LATER

Voor mensen die op kinderleeftijd behandeld zijn voor kanker.

lees meer

Poli LATER

De LATER- polikliniek (LAnge TERmijn effecten) is bestemd voor overlevers die bij diagnose jonger dan 18 jaar oud waren. Afhankelijk van de soort behandeling die u heeft gehad en uw leeftijd, wordt u één keer per jaar tot één keer per 5 jaar opgeroepen op de LATER Poli.
                               
Meer informatie vindt u op SKION LATER.


Poli BETER

Voor mensen die behandeld zijn voor hodgkinlymfoom. lees meer

Poli BETER

De BETER-polikliniek is bestemd voor hodgkinlymfoom-overlevers die bij diagnose tussen de 15-60 jaar oud waren. Afhankelijk van de soort behandeling die u heeft gehad, wordt u één keer per 2,5 jaar tot één keer per 5 jaar opgeroepen op de BETER Poli.

De BETER poli is een landelijk initiatief. In het Radboudumc valt deze poli onder het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker.

Meer informatie vindt u op www.beternahodgkin.nl

Poli AYA

Voor mensen die bij diagnose 18 tot 40 jaar oud waren.

lees meer

Poli AYA

De AYA-LATER polikliniek (LAnge TERmijn effecten) is bestemd voor overlevers van kanker die bij diagnose 18 tot 40 jaar oud waren. Afhankelijk van de soort behandeling die u heeft gehad, wordt u één keer per 2,5 jaar tot één keer per 5 jaar opgeroepen op de LATER Poli.

In het Radboudumc valt deze poli onder het Radboudumc Expertisecentrum Late Effecten na Kanker.
 
Meer informatie vindt u op Polikliniek AYA  of op AYA4net.nl.


 

  • Medewerkers
  • Intranet