Kernteam


Jacqueline Loonen

kinderoncoloog en hoofd expertisecentrum LATER

lees meer

Dick Johan van Spronsen

internist hematoloog

lees meer

Richard van der Maazen

radiotherapeut

lees meer

Joyce Claessens

internist hematoloog

lees meer

Shahira Fazel

verpleegkundig specialist

lees meer

Annet Bongaerts

verpleegkundig consulent Hematologie

lees meer

Marietje van Mullekom-Klomp

verpleegkundig consulent Hematologie

lees meer

Eline Bouwman

PhD candidate


Sylvia van Deuren

gast


Karin Theijssen

researchverpleegkundige RTC CS

lees meer

Silvia Strano

lokaal datamanager RTC CS


Adriaan Penson

PhD candidate hematologie


Joyce Wilbers

neuroloog

lees meer

Sengül Çatal-Karademir

secretaresse


Iridi Stollman

lokaal datamanager RTC CS


Diana Teunissen

secretaresse


Anne Vos

verpleegkundig consulent Hematologie

lees meer

Expertteam


Louise Bellersen

cardioloog

lees meer

Hanneke van Duijnhoven

revalidatie arts

lees meer

Anja Gijtenbeek

neuroloog

lees meer

Rosella Hermens

associate professor IQ healthcare

lees meer

Henk van de Meent

revalidatie arts

lees meer

Tom Nijenhuis

hoogleraar

024-3614761
send an email
lees meer

Judith Prins

klinisch psycholoog/afdelingshoofd

lees meer

Nike Stikkelbroeck

internist-endocrinoloog

lees meer

Kathleen D'Hauwers

uroloog

lees meer

Ina Beerendonk

gynaecoloog

lees meer

Wendy van Zelst-Stams

hoogleraar

lees meer

Aukje Aerts

gezondheidszorgpsycholoog medische psychologie

lees meer

Jan Willem Hoekstra

orthodontist in opleiding

024-3614027
lees meer

Marian Spath

gynaecoloog

lees meer

Michelle van Rossum

dermatoloog

lees meer

Satish Lubeek

dermatoloog

lees meer