Het assessment

Het in kaart brengen van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt, het maken van een probleemanalyse en het geven van een behandeladvies op maat. Het assessment bestaat uit een onderzoeksdag en een gespreksdag.

Onderzoeksdag

 • Het in kaart brengen van de hulpvraag van de patiënt
 • Het in kaart brengen van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt:
  • Fysiek functioneren: longfunctie, inspanningsvermogen, spierkracht en eet- en drinkgewoonten
  • Ervaren ziektelast: klachten, beperkingen, kwaliteit van leven en participatieproblemen worden in kaart gebracht dmv het Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI)
  • Mate en wijze van adaptatie aan aandoening: beweeggedrag (dragen van Movemonitor gedurende één week), acceptatieprofiel en ziektecognitie
 • Vastleggen van het eigen verhaal en de achtergrond van de patiënt
   

Gespreksdag

 • Een week na de onderzoeksdag komt de patiënt een dag terug om in gesprek te gaan met:
  • Longarts: medische analyse, diagnose en co-morbiditeit
  • Psycholoog: psychologisch welbevinden, omgaan met en aanpassen aan klachten/beperkingen, motivatie en hulp bij stoppen met roken
  • Fysiotherapeut: ademhaling, omgaan met grenzen, hoestklachten, inspanningsvermogen, beweegverleden, beweeggedrag en verdelen van energie
  • Maatschappelijk werker: sociale leven, dagelijks leven, werk en voorzieningen
  • Diëtist: voedingstoestand en voedingsgedrag

Advies
Na het assessment wordt de patiënt besproken in het team en stellen we een behandeladvies/-plan op maat op. Vervolgens hoort de patiënt of longrevalidatie geschikt voor hem/haar is. Zo ja, dan komt de patiënt op de wachtlijst voor opname. Vervolgens worden in een aanvullend gesprek met de patiënt de behandeldoelen besproken en verder uitgewerkt.

Het kan zijn dat het assessment aanleiding is om een ander behandeladvies te geven dan revalidatie. Dit wordt met de patiënt besproken. Hij/zij kan beoordelen of de behandeling bij zijn/haar wensen en verwachtingen aansluit.

Terugkoppeling
Er wordt een uitgebreid verslag van het assessment inclusief het behandeladvies/-plan overhandigd aan de patiënt, verwijzend longarts en huisarts.


Longarts Verwijzen naar longrevalidatie

U wilt uw patiënt verwijzen naar ons longrevalidatieprogramma. Hieronder vindt u meer informatie.
 • Hoe verwijs ik mijn patiënt naar het assessment?

  klik hier


  Verwijzen

  Aanmeldformulier assessment longrevalidatie

  Voor zover beschikbaar graag zoveel mogelijk correspondentie toevoegen, zoals:

  • Brieven:
   • longziekten
   • overige specialismen/disciplines
  • Gegevens:
   • longfunctieonderzoek
   • provocatietest/allergietest
   • inspanningsonderzoek (indien verricht)
  • Beeldvorming (CD-rom), bijv.:
   • CT-thorax
   • X-thorax

  Het aanmeldformulier inclusief de correspondentie kunt u sturen naar:

  Post
  Radboudumc Longziekten 614
  Polikliniek longziekten
  Postbus 9101
  6500 HB Nijmegen

  Mail
  polikliniek.longziekten@radboudumc.nl

   

   

   


 • Wie verwijs ik?

  Indien er sprake is van:
  • COPD
  • Astma
  • Mengbeeld astma en COPD
  • Longkanker (status na curatieve behandeling)
  • Ademregulatiestoornis
  • Pulmonale hypertensie
  • Interstitiële longziekten: 
   • Sarcoïdose
   • Longfibrose

  EN de volgende situatie(s) zich voordoet:

  • Gebruikelijke onderzoeken en behandelingen slaan niet (meer) aan
  • Longpatiënt loopt vast in zijn/haar dagelijks leven, bijv:
   • participatieproblemen
   • coping- en adaptatieproblemen
   • ervaren van matige tot ernstige ziektelast
   • verminderde inspanningstolerantie
   • ernstige spierzwakte/spieratrofie
  • Longpatiënt heeft met regelmaat last van exacerbaties (twee of meer per jaar)
  • Longpatiënt heeft meerdere chronische aandoeningen (complexe patiënten)
  • Longpatiënt waarbij er een discrepantie blijft bestaan tussen de klachten en de objectieve bevindingen
  • Longpatiënt met refractaire dyspnoe of een MRC dyspnoe score van 2 of hoger

  Mogelijke contra-indicaties voor longrevalidatie:

  • Actuele psychosociale problematiek die een verblijf in een groepssetting belemmert
  • Actuele psychiatrische problematiek die psychiatrische behandeling/begeleiding behoeft
  • Onvoldoende ADL-zelfstandigheid (bedlegerig, zeer beperkte mobiliteit, zeer afhankelijk van zorg)
  • Actuele verslavingsproblematiek anders dan roken (alcohol, drugs)
  • Onvoldoende de Nederlandse taal machtig
  • Geen vaste verblijfplaats

 • Wat gebeurt er met mijn verwijzing?

  Na ontvangst van uw verwijzing:
  • Wordt er voor uw patiënt een eerste afspraak van 60 minuten gepland met een verpleegkundig specialist op de polikliniek. Bij dit eerste bezoek wordt aanvullend onderzoek verricht; onder andere een ECG en een arterieel bloedgas. Uw patiënt wordt gebeld voor het plannen van deze afspraak.
  • Vervolgens wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst voor het assessment. Dit assessment bestaat voor hem/haar uit een onderzoeksdag en een week later een gespreksdag.
  • In dezelfde week als de gespreksdag wordt tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) een probleemanalyse gemaakt en een behandeladvies opgesteld.
  • De verpleegkundig specialist is de coördinator tijdens het gehele assessmenttraject.
   
  • Bij advies voor longrevalidatie volgt een gesprek met de patiënt, de coördinator van het assessment en de behandelcoördinator van de longrevalidatie om het behandelplan en de behandeldoelen te bespreken en vast te stellen. Tijdens dit gesprek wordt het behandeladvies toegelicht, de persoonlijke streefdoelen verder uitgewerkt en een behandelovereenkomst opgesteld.
  • De patiënt wordt vervolgens op de wachtlijst geplaatst voor longrevalidatie.
  • Welke specialist uw patiënt zal begeleiden tijdens de longrevalidatie hangt af van de streefdoelen en kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, psycholoog of diëtiste zijn. 
   
  • Indien er geen indicatie is voor longrevalidatie volgt een gesprek met de patiënt en de coördinator van het assessment ter terugkoppeling en gericht op de overdracht terug naar de verwijzer.
   
  • Het assessment en de longrevalidatie wordt in principe vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt een machtiging aangevraagd.
  • U ontvangt als verwijzer de verslaglegging van het assessment, inclusief de probleemanalyse en het behandeladvies. Deze verslaglegging wordt ook naar de huisarts gestuurd.Het kan dus zijn dat er vanuit de assessment blijkt dat longrevalidatie niet zinvol of passend is. Vanuit het assessment team zal een passend behandeladvies gedaan worden. Wij verzoeken u daar in de communicatie met de patiënt rekening mee te houden.

 • Doel longrevalidatie

  Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor longpatiënten door:
  • Optimaliseren van de fysiologische stoornis, door o.a.:
   • training van inspanningsvermogen
   • training van spierkracht
   • begeleiding bij het stoppen met roken
   • aanleren en toepassen van hoest- en ademhalingstechnieken
  • Optimaliseren van de acceptatie van en adaptatie aan de fysiologische stoornis, door o.a.:
   • exacerbatiemanagement
   • therapietrouw
   • bevorderen van een passende leefstijl
   • toename of aanpassen van fysieke activiteit
   • verwerkingsproces (acceptatie)
   • gebruik van hulpmiddelen
  • Vergroten van kennis en inzicht met betrekking tot de longaandoening, door o.a.:
   • scholing
   • voorlichting

 • Na de revalidatie

  Nee, de patiënt gaat na de revalidatie terug naar u als behandeld arts. Wel wordt er een terugkommiddag voor de patiënt georganiseerd, een half jaar na de revalidatie. Dit doen we om het effect van de behandeling te meten. De patiënt krijgt dan een longfunctieonderzoek en wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en de movemonitor nogmaals te dragen. 


 • Informatie voor patiënten

  Welke specialisten komt de patiënt tegen tijdens de revalidatie?

  Onder leiding van een longarts wordt begeleiding en behandeling geboden door de volgende disciplines:

  • Verpleegkundig specialist (casemanager)
  • Longverpleegkundige
  • Psycholoog
  • Maatschappelijk werker
  • Fysiotherapeut
  • Bewegingstherapeut
  • Diëtist
  • Creatief therapeut


  Mag de patiënt bezoek ontvangen tijdens de revalidatie?

  Jazeker. Van maandag t/m donderdag mogen de revalidanten tussen 18.00 uur en 22.00 uur 's avonds bezoek ontvangen. 


  Is het verplicht voor de patiënt om te overnachten tijdens de revalidatie?

  Ja, tijdens het revalidatieprogramma overnacht de patiënt van maandag tot vrijdag in ons centrum, op een eigen kamer. Wij merken dat het patiënten rust geeft en wij de dag optimaal kunnen benutten wanneer mensen door de week bij ons verblijven.


Contact Longrevalidatie

Afdeling Longziekten

024 685 95 30
 • Medewerkers
 • Intranet