Uitkomsten van onze zorg

Zo’n 75% van de moeilijk te ontwennen patiënten op de intensive care kan in ons expertisecentrum alsnog succesvol ontwennen van de beademing. Vaak gaat het om patiënten die voor opname al kwetsbaar waren. Als ze in ons expertisecentrum komen, zijn ze er fysiek vaak slecht aan toe. Onderzoek leert dat deze patiënten 3 maanden na behandeling in ons expertisecentrum zowel mentaal als fysiek tot op het niveau van voor hun opname hersteld zijn. Veel patiënten houden wel slikproblemen. De gemiddelde overleving van deze patiëntengroep is 22 maanden.

Bron: Posterpresentatie Radboudumc

Verwijzers Verwijzersinformatie Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing

Ontwennen van de beademing

Heeft u een patiënt die moeilijk ontwent en heeft u behoefte aan een collegiaal consult of wilt u uw patiënt verwijzen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact

We zijn beschikbaar voor overleg, advies en overname.
Tijdens dagdiensten is altijd een gespecialiseerde intensivist van ons expertisecentrum bereikbaar. In de avond-, nacht- en weekenduren is de dienstdoende intensivist aanwezig.
(024) 366 62 04
contactformulier

Signalen voor overleg of verwijzing

Patiënten hebben potentieel baat bij onze gespecialiseerde diagnostiek en behandeling als weaning niet lukt binnen 7 dagen na een eerste spontaneous breathing trial (SBT) of als re-intubatie nodig is binnen 48 uur. Deze patiënten hebben een verhoogde mortaliteit. Het is ook daarom voor deze patiënten belangrijk de goede diagnose van weaningsfalen te stellen om de juiste behandeling in te zetten.

Onze expertise

Onze diagnostiek is gebaseerd op de review ‘The ABC of weaning failure – a structured approach’ lees meer

Onze expertise

We starten altijd met uitgebreid diagnostisch onderzoek passend voor de individuele patiënt:

 • Uitgebreide anamnese
 • Kritische klinische blik
 • Spontaneous breathing trial (SBT)
 • Bronchoscopie
 • Echo diafragma
 • MIP/MEP\
 • NAVA
 • Oesophagus- en maagdrukmeting met uitgebreide analyse
 • Echocardiografie
 • SwanGanz metingen
 • Bloedonderzoek

Deze diagnostiek is onder andere gebaseerd op de review ‘The ABC of weaning failure – a structured approach’.

De uitslagen van deze onderzoeken worden in samenhang besproken en beoordeeld om de diagnose van weaningsfalen te stellen en de haalbaarheid van weaning in te schatten. In de meeste gevallen is weaning mogelijk. We stellen als team een behandelplan op. Reduceren van angst en mobilisatie waar kan, blijken cruciaal voor het succes. Door het gebruik van een mobiele beademingsmachine kan de patiënt met een fysiotherapeut oefenen in een oefenzaal en in het oefenbad voor hydrotherapie.

Is weaning niet mogelijk, dan begeleiden we de patiënt naar passende zorg (bijvoorbeeld naar thuisbeademing).

Dedicated team

Ons team is dedicated en multidisciplinair en bestaat uit intensivisten, technisch geneeskundigen, IC-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegassistenten, fysiotherapeuten en logopedisten. Andere specialisten worden in consult gevraagd als dat nodig is.

Wat het team kenmerkt, is dat deze professionals gedreven zijn met deze groep patiënten het onderste uit de kan te halen. Zij begeleiden de patiënt in het weanings- en revalidatieproces met veel geduld en oog voor details die bepalend zijn voor de medische gesteldheid en het welzijn van de patiënt. Dat we deze zorg leveren op een aparte locatie van de reguliere IC-zorg, draagt bij aan het klimaat waarin de patiënt in rust en met focus werkt aan herstel.


Uitkomsten van onze zorg

Zo’n 75% van de moeilijk te ontwennen patiënten op de intensive care kan in ons expertisecentrum alsnog succesvol ontwennen van de beademing. lees meer

Verwijzing patiënten naar Radboudumc

Het delen van patiëntgegevens en (beeldvormende) onderzoeken kunt u op de volgende manieren doen.

lees meer

Verwijzing patiënten naar Radboudumc

Als verwijzer kunt u (afhankelijk van uw situatie) gegevens op de volgende manieren met ons delen:

 1. Voor digitale uitwisseling en het aanmaken van een dossier ontvangen we graag minimaal naam, geboortedatum en BSN.
 2. Verwijsbrief met bijvoorbeeld medisch beloop, lab, MMB, ECG, uitslagen beeldvormend onderzoek, ander aanvullend onderzoek, medicatie.
  1. via secure mail (alle xxx@radboudumc.nl)
  2. per post (Stafsecretariaat IC (707), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen)
 3. Beeldvormend onderzoek
  1. via Twiin (bij voorkeur met ingevoerde BSN)
   1. tijdens kantooruren naar “Radboudumc - Intensive care/medium care
   2. buiten kantooruren bij spoed in overleg naar “Radboudumc - Spoedeisende hulp”
  2. via XDS (CWZ, JBZ en Bernhoven; werkt alleen met ingevoerde BSN en toestemming voor delen met Radboudumc)
 4. Care Everywhere
  1. Epic ziekenhuizen kunnen met ingevoerde BSN en digitale toestemming van de patiënt hun dossier met ons delen (dossiersamenvattingen, labuitslagen, medicatiegegevens, voorgeschiedenis, allergieën en HIP-status)
   Mogelijk voor: Amphia ziekenhuis, Amsterdam MC, Elisabeth TweeSteden, Medisch centrum Leeuwarden, OLVG, Spaarne gasthuis, St. Antonius, St. Jansdal, UMCG
 5. Cardiologie beelden
  1. via Evocs in overleg met Cardiologie

Specifiek voor patiënten met complexe ontwenning van de beademing (weaning) vindt u hier meer informatie.


Hoe blijft u als verwijzer betrokken?

Als we na meestal 5 dagen de diagnose hebben gesteld, bellen we u als verwijzer op om te delen welke diagnose we hebben gesteld en welk behandelplan we voorstellen. We kunnen dan ook afspreken in welke mate u geïnformeerd wilt blijven over de behandeling. Na ontslag van de patiënt ontvangt u als verwijzer een ontslagbrief.

Doelmatige zorg

De dagelijkse kosten van de zorg in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing zijn gemiddeld 40% lager dan de kosten op een regulier IC bed. Bovendien heeft de patiënt sneller duidelijkheid over de diagnose en prognose.

Informatie voor patiënten

Het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing helpt en begeleidt u en uw naasten op weg naar het weer zelfstandig kunnen ademen. lees meer

Netwerk­samenwerking

Om te verkennen of netwerksamenwerking kan helpen deze gespecialiseerde zorg voor meer mensen beschikbaar kan stellen, is een samenwerking gestart met het Anna Ziekenhuis in Geldrop. 

lees meer

Netwerk­samenwerking

Om te verkennen of netwerksamenwerking eraan bijdraagt om voor meer patiënten in Nederland deze gespecialiseerde zorg beschikbaar te stellen met behoud van kwaliteit van zorg, is het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing een samenwerking gestart met het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Als de samenwerking positief geëvalueerd wordt, kunnen ook andere ziekenhuizen zich bij dit netwerk aansluiten.

Inhoud van de samenwerking:

 • Er wordt gewerkt volgens dezelfde zorgprotocollen.
 • Wekelijks vindt multidisciplinair overleg plaats voor patiëntbesprekingen en algemene kennisuitwisseling voor wederzijdse verrijking van ideeën en snelle implementatie van de nieuwste literatuur.
 • Er wordt gezamenlijk een database opgebouwd tbv zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.
 • Jaarlijks worden gezamenlijk de resultaten van de geleverde zorg geëvalueerd.
 • Er wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs.
 • Medewerkers
 • Intranet