Patientenzorg Behandelingen Ontwennen van de beademing

Wat is ontwennen van de beademing?

Soms wordt de patiënt oncomfortabel door het verminderen van de beademingsondersteuning, wat zich uit in kortademigheid, onrust of andere klachten. Dan is er sprake van een moeilijke ontwenning.

lees meer

Wat is ontwennen van de beademing?

Kunstmatige beademing is een levensreddende behandeling voor ernstig zieke patiënten. Bijvoorbeeld na een ongeluk, een grote operatie of als gevolg van een ernstige infectie.
Als de oorzaak van de ernstige ziekte behandeld is, wordt kunstmatige beademing zo snel mogelijk gestopt en ademt de patiënt weer zelf. Soms wordt de patiënt oncomfortabel door het verminderen van de beademingsondersteuning, wat zich uit in kortademigheid, onrust of andere klachten. Dan is er sprake van een moeilijke ontwenning. Onderzoek naar de oorzaak van moeilijke ontwenning van de beademing is vaak complex en kan niet in ieder ziekenhuis uitgevoerd worden.

Oorzaken

  • Door langdurige beademing kunnen de ademhalingsspieren verzwakt zijn.
  • De longen kunnen beschadigd zijn door infecties.
  • Het hart kan het bloed niet meer voldoende rondpompen waardoor zuurstofgebrek in organen ontstaat, bijvoorbeeld in de ademhalingsspieren.
  • Zeldzame aandoeningen kunnen een rol spelen, zoals verhoogde druk in de longslagader (pulmonale hypertensie), spierziekten (myopathie) of afwijkingen in de regulatie van hormonen.

Tijdelijke opnamestop

In verband met de grote toestroom van patiënten op onze intensive care kunnen wij pas vanaf september 2021 weer patiënten van andere ziekenhuizen overnemen in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing. Onze intensivisten zijn in de tussentijd telefonisch bereikbaar voor collegiaal overleg.

In beeld

EenVandaag maakte een item over het Expertisecentrum voor ontwennen van beademing. bekijk het item

Onderzoeken

Gedurende enkele dagen, meestal 3 tot 5, doen we bij u een aantal onderzoeken die duidelijk maken waarom u afhankelijk blijft van de beademingsmachine. We bepalen onder andere uw longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie.

lees meer

Onderzoeken

Als u vanuit een ander ziekenhuis bent verwezen, wordt u tijdelijk op de Intensive Care van het Radboudumc opgenomen. Gedurende enkele dagen, meestal 3 tot 5, doen we bij u een aantal onderzoeken die duidelijk maken waarom u afhankelijk blijft van de beademingsmachine. We bepalen onder andere uw longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie.
De resultaten van alle onderzoeken bespreken we in een toegewijd team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Op basis daarvan stellen we een behandeladvies op, dat we aan u en uw naasten voorleggen.
Als u uit een ander ziekenhuis bent verwezen, sturen we een uitgebreid rapport naar de verwijzende arts. Deze behandelt u verder in uw eigen ziekenhuis.
 

Behandelingen

Als u in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt behandeld, dan stellen we voor u een individueel en op maat gesneden ondersteunings- en ontwenningsprogramma op.

lees meer

Behandelingen

Als u in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt behandeld, dan stellen we voor u een individueel en op maat gesneden ondersteunings- en ontwenningsprogramma op.
Een speciaal samengesteld, toegewijd en deskundig team van o.a. artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, verpleegassistenten, fysiotherapeuten en logopedisten helpt en begeleidt u en uw naasten op weg naar het weer zelfstandig kunnen ademen. We streven ernaar om het ontwenningsprogramma binnen 30 dagen af te ronden.

Het is moeilijk te voorspellen hoe snel u vooruitgang boekt met het ontwennen van de beademing. Dat hangt mede af van de oorzaak van uw ontwenningsprobleem. Soms zijn de stappen in het revalidatieproces zo klein, dat ze voor u en uw naasten niet direct merkbaar zijn. Dat vraagt van u en van hen geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen. Ons behandelteam ondersteunt u daarbij. U kunt ook begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker en/of een geestelijk verzorger.

Dagschema

We maken samen met u een dagschema om bewegen, oefenen en mobiliseren af te wisselen met voldoende rust en ontspanning. In dat schema werken we aan uw algemene conditie, spierkracht en slikfunctie én stimuleren we uw eigen beweging tijdens de dagelijkse zorg. Hoe meer u zelf kunt en doet, hoe meer controle u houdt of terugkrijgt over uw lichaam en genezingsproces. Ook uw naasten kunnen u hierbij ondersteunen. Al deze dagelijkse activiteiten worden zorgvuldig door het verpleegkundig team gecoördineerd. De fysiotherapeut speelt bij bewegen, oefenen en trainen een belangrijke rol. Voor eventuele slikproblemen wordt een logopedist ingeschakeld.

Oefentherapie in het water (hydrotherapie)

Uniek in onze mogelijkheden voor het oefenen is ons oefenbad. Een aantal keren per week kunt u hierin trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Voordeel van deze manier van oefenen is dat u minder lichaamsgewicht ervaart. Ook verdwijnt uw eventuele angst om te vallen. En door het warme water kunt u gemakkelijker ontspannen, waardoor u minder pijn voelt. Daarnaast nemen spanningen af en zorgt de druk van het water ervoor dat overtollig extracellulair vocht (bijvoorbeeld bij oedeem) verdwijnt.

Wat als het niet lukt?

Het is mogelijk, ondanks onze gespecialiseerde zorg en uw motivatie en inzet, dat we er niet in slagen het ontwenningsprobleem met u op te lossen. Als er geen kans meer is op het (volledig) kunnen ontwennen van de beademing, is doorgaan met een daarop gerichte behandeling niet meer effectief en medisch zinloos. Als deze situatie zich voordoet, kunt u op ons rekenen dat we samen met u en uw naasten een voor u acceptabele en passende weg vinden.

Wat neemt u mee?

Tijdens uw verblijf in het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is het handig de volgende zaken mee te nemen.

lees meer

Wat neemt u mee?

Tijdens uw verblijf in het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is het handig de volgende zaken mee te nemen:  
  • makkelijk zittende kleding
  • goed aansluitend schoeisel
  • een toilettas
  • zwemkleding
  • persoonlijke spullen voor vermaak en afleiding (foto’s, muziek, PC, tablet, koptelefoon)
Wij adviseren u om geen geld mee te nemen.

Ondersteuning door naasten of familieleden

Uw naasten zijn op elk moment van de dag welkom; er zijn geen vaste bezoektijden. Wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij uw herstel.

lees meer

Ondersteuning door naasten of familieleden

Uw naasten zijn op elk moment van de dag welkom; er zijn geen vaste bezoektijden. Wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij uw herstel. Dat kan door u te helpen om het verblijf in het ziekenhuis aangenaam te maken. Denk daarbij aan het voorlezen van een krant, samen televisie kijken of samen eten. Betrokken zijn bij uw herstel kan ook door aanwezig te zijn tijdens de therapieën (bijvoorbeeld door mee te gaan in het oefenbad). Omdat u veel inspanning levert, heeft u tussendoor rustmomenten nodig. Het is fijn als uw naasten hier rekening mee houden. 

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing is een in Nederland unieke gespecialiseerde afdeling voor diagnostiek en behandeling van moeilijke ontwenning.
We zijn als enige ziekenhuis in Nederland gespecialiseerd in het achterhalen van de oorzaak van de moeilijke ontwenning van de beademing en in de behandeling ervan. We hebben hiervoor speciale apparatuur en een toegewijd team van gespecialiseerde experts klaar staan. Zowel patiënten uit het Radboudumc als uit andere ziekenhuizen kunnen een beroep op onze expertise doen.
 

Afdeling Intensive Care

Afdeling Intensive Care (IC) is een van de medisch specialismen in het Radboudumc. Er worden ernstig zieke patiënten opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd.

lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het Radboudumc heeft het MONITOR-IC project opgezet om inzicht krijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname.

lees meer

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het leven kan ingrijpend veranderen na een ernstige ziekte en verblijf op de Intensive Care (IC) afdeling. We weten echter niet precies welke klachten mensen na een IC-opname ervaren, hoeveel mensen daar last van hebben en of deze klachten gerelateerd zijn aan een IC opname. Daarom heeft het Radboudumc het MONITOR-IC project opgezet. Het doel van dit project is inzicht krijgen in de gevolgen van IC-zorg op de kwaliteit van leven gedurende 5 jaar na een IC-opname.
 

Kosten

Opname in ons Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing valt onder "gewone" patiëntenzorg. De kosten worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar gaan ten koste van uw eigen risico. lees meer