Verwijzers Verwijzersinformatie Schedelbasispathologie

Verwijsprocedure

Verwijzing vindt in principe alleen plaats door specialisten (zowel intern als extern). Voor spoedverwijzingen kunt u contact opnemen met de (dienstdoende) specialist of arts-assistent.

lees meer

Verwijsprocedure

Perifere KNO-artsen of andere medisch specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de keten Schedelbasispathologie. Voor verwijzing naar de afdeling KNO zie onderstaande informatie. Voor verwijzing naar de afdeling Neurochirurgie zie verwijzersinformatie neurochirurgie.

Reguliere verwijzing

  • Digitaal

Via het digitale verwijsformulier kunt u uw patiënt verwijzen. Bekijk de checklist die is opgesteld met de ziektebeelden geclusterd naar elf schedelbasiszorgpaden.

  • Schriftelijk

U stuurt of mailt de verwijsbrief met het verzoek de patiënt op te roepen. De administratie van de polikliniek stuurt na triage de patiënt een brief met daarin het voorstel voor de bezoekdatum.

Postadres: Radboudumc
Schedelbasiswerkgroep Nijmegen
Polikliniek Keel-Neus-Oorheelkunde, Huispost 383
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Mailadres: poli.kno@radboudumc.nl

  • Telefonisch

U belt met de polikliniek voor een afspraak.
T (024) 361 35 06 (ma t/m vrij 8.30-12.00 en 13.00 tot 17.00 uur).

U stuurt de verwijsbrief en relevante gegevens per post of mail (zie hierboven).

Spoedverwijzing

Wanneer uw patiënt acuut moet worden gezien, dan belt u het overlegnummer voor huisartsen of medisch specialisten. T (024) 361 49 64  (ma t/m vrij 8.00-17.00 uur)

Buiten kantoortijden belt u het algemene nummer van het Radboudumc en vraagt u naar de dienstdoende KNO-arts. T (024) 361 11 11

Brughoektumor patiënten

Een grote groep patiënten die wij zien betreft de patiënten met een brughoektumor. Bij deze ook het verzoek om de patiënten met een brughoektumor van beperkte omvang gerust te stellen, heel vaak wordt namelijk een wait and scan beleid ingezet. Ook brughoektumoren met beperkte compressie van de hersenstam worden tegenwoordig vaak middels MRI-scans vervolgd. Wij streven er naar om de patiënten met tumoren kleiner dan 20 mm binnen 4 weken te zien en tumoren groter dan 20 mm binnen 2 weken. Wij verzoeken u de grootte op te meten parallel aan de achterzijde van het rotsbeen (om overschatting te voorkomen).

Wilt u als verwijzer een bijeenkomst van de Schedelbasiswerkgroep bijwonen, bent u van harte welkom. Aanmelden kan via: schedelbasispathologie.kno@radboudumc.nl. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag in de oneven weken.

Verwijsformulier

Dit formulier is bedoeld voor verwijzers die hun patiënt willen aanmelden bij de keten schedelbasispathologie. ga naar het formulier

Radboudumc-Maastricht UMC+ Expertisecentrum voor Schedel­basis­pathologie

In ons Expertisecentrum kunnen mensen met een schedelbasisaandoening terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Belangrijke documenten

  • Medewerkers
  • Intranet