Verwijzers Verwijzersinformatie Slokdarm Maag Netwerk Oost-Nederland (SMACON)

Over de samenwerking

Radboudumc, Rijnstate, CWZ en Radiotherapiegroep werken samen bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. lees meer

Over de samenwerking

Radboudumc, Rijnstate, CWZ en Radiotherapiegroep werken samen bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. Vanaf 1 september 2018 worden alle patiënten met maag- en slokdarmkanker besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Daar wordt een advies over neoadjuvante/perioperatieve therapie opgesteld en bepaald waar de operatie het beste uitgevoerd kan worden: maagtumoren in Rijnstate, slokdarmtumoren in het Radboudumc.Voorbehandeling met radiotherapie kan plaats vinden bij de Radiotherapiegroep; chemotherapie ook bij CWZ.

Het MDO vindt plaats op vrijdag 12:00 uur. Daarbij zijn alle betrokken specialismen uit CWZ, Rijnstate, Radboudumc en Radiotherapiegroep vertegenwoordigd. Op deze wijze kunnen we een individueel behandelplan opstellen voor zowel maag- als slokdarmkanker patiënten. Ook kan advies gevraagd worden over patiënten in de palliatieve setting. Maandelijks worden de uitkomsten van zorg gezamenlijk geëvalueerd tijdens de regionale complicatiebespreking.

Aanmeld­formulier

Vul het formulier in om patiënten aan te melden voor het Slokdarm Maag Netwerk Oost-Nederland. ga naar het formulier
  • Medewerkers
  • Intranet