Over de samenwerking

Radboudumc, Rijnstate, CWZ en Radiotherapiegroep werken samen bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. Vanaf 1 september 2018 worden alle patiënten met maag- en slokdarmkanker besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Daar wordt een advies over neoadjuvante/perioperatieve therapie opgesteld en bepaald waar de operatie het beste uitgevoerd kan worden: maagtumoren in Rijnstate, slokdarmtumoren in het Radboudumc.Voorbehandeling met radiotherapie kan plaats vinden bij de Radiotherapiegroep; chemotherapie ook bij CWZ.

Het MDO vindt plaats op vrijdag 12:00 uur. Daarbij zijn alle betrokken specialismen uit CWZ, Rijnstate, Radboudumc en Radiotherapiegroep vertegenwoordigd. Op deze wijze kunnen we een individueel behandelplan opstellen voor zowel maag- als slokdarmkanker patiënten. Ook kan advies gevraagd worden over patiënten in de palliatieve setting. Maandelijks worden de uitkomsten van zorg gezamenlijk geëvalueerd tijdens de regionale complicatiebespreking.
Verwijzers Verwijzersinformatie Slokdarm Maag Netwerk Oost-Nederland (SMACON)

Over de samenwerking

Radboudumc, Rijnstate, CWZ en Radiotherapiegroep werken samen bij de behandeling van slokdarm- en maagkanker. lees meer

Aanmeld­formulier

Vul het formulier in om patiënten aan te melden voor het Slokdarm Maag Netwerk Oost-Nederland. ga naar het formulier
  • Medewerkers
  • Intranet