Verwijsprocedure

Bij een reguliere verwijzing stuurt u de gegevens via Zorgdomein of per post naar:

Polikliniek Urologie
huispost 723
Postbus 9101
6500 HB, Nijmegen

De staf Urologie beoordeelt alle verwijzingen. De triage-arts bepaalt de urgentie en de termijn waarbinnen de patiënt een afspraak krijgt. Hierna ontvangt de patiënt per post een uitnodiging voor de afspraak. Deze brief met barcode neemt hij/zij mee bij het bezoek.

Spoedverwijzing

Bij een spoedverwijzing (de patiënt moet vandaag of morgen worden gezien) heeft u telefonisch overleg met de dienstdoende specialist via het overlegnummer huisartsen: (024) 361 38 03, keuze 2.

Contact

Telefoonnummers, overlegnummers, bezoekadres en e-mail.

lees meer

Contact

Polikliniek
Tijdens kantooruren
(024) 361 38 03
(volg het keuzemenu)
Buiten kantooruren (024) 361 11 11
(vragen naar dienstdoende uroloog)
Afspraken
8.00 - 16.30 uur
(024) 361 38 03
 
E-mail poli.uro@radboudumc.nl
   
Stafsecretariaat 
8.30 - 17.00 uur 

(024) 361 37 35
E-mail secretariaat.uro@radboudumc.nl
   
Contact voor huisartsen
Via de poli (024) 361 38 03
   
Opname OK planning Urologie
9.00 - 12.00 024-361 64 97

Bezoekadres

Radboudumc – Geert Grooteplein Zuid 10 – 6525 GA Nijmegen

  • Via hoofdingang: Poli Urologie: route 725
  • Via hoofdingang: Stafsecretariaat: route 610


Onze artsen

Dr. F.C.H. d'Ancona minimaal invasieve urologie en laparoscopie; chef de policlinique
Prof. dr. W.F.J. Feitz kinderurologie
Drs. R.P.E. de Gier kinderurologie
Mw. dr. K.W.M. d'Hauwers andrologische urologie
Dr. A.G. van der Heijden oncologische urologie
Mw. dr. B.B.M. Kortmann kinderurologie
Dr. J.F. Langenhuijsen minimaal invasieve urologie en laparoscopie
Dr. F.M.J. Martens functionele urologie
Prof. dr. P.F.A. Mulders algemene en oncologische urologie
Dr. C.H.J. Muselaers oncologische urologie; chef de clinique
Mw. dr. I.M. van Oort oncologische urologie
Mw. drs. P. Oude Elferink functionele urologie
Dr. J.P.M. Sedelaar algemene urologie en oncologische urologie; afdelingshoofd a.i.
Drs. A. van Uitert kinderurologie
Mw. dr. L.L. de Wall kinderurologie
Dr. Y.X. Zhu minimaal invasieve urologie

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet