Verwijsprocedure

Bij een reguliere verwijzing stuurt u de gegevens via Zorgdomein of per post naar:

Polikliniek Urologie
huispost 723
Postbus 9101
6500 HB, Nijmegen

Faxen kan ook: (024) 361 38 04.

De staf Urologie beoordeelt alle verwijzingen. De triage-arts bepaalt de urgentie en de termijn waarbinnen de patiënt een afspraak krijgt. Hierna ontvangt de patiënt per post een uitnodiging voor de afspraak. Deze brief met barcode neemt hij/zij mee bij het bezoek.

Spoedverwijzing

Bij een spoedverwijzing (de patiënt moet vandaag of morgen worden gezien) heeft u telefonisch overleg met de dienstdoende specialist via het overlegnummer huisartsen: (024) 361 38 03, keuze 2.

Contact

Telefoonnummers, overlegnummers, bezoekadres, fax en e-mail.

lees meer

Contact

Polikliniek
Tijdens kantooruren
(024) 361 38 03
(volg het keuzemenu)
Buiten kantooruren (024) 361 11 11
(vragen naar dienstdoende uroloog)
Afspraken
8.00-16.30 uur
(024) 361 38 03
 
Fax polikliniek     (024) 361 38 04
E-mail poli.uro@radboudumc.nl
   
Stafsecretariaat 
8.30-17.00 uur 

(024) 361 37 35
Fax (024) 354 10 31
E-mail secretariaat.uro@radboudumc.nl
   
Contact voor huisartsen
Via de poli (024) 361 38 03 (keuze 3)

Bezoekadres

Radboudumc – Geert Grooteplein Zuid 10 – 6525 GA Nijmegen
  • Via hoofdingang: Poli Urologie: route 725
  • Via hoofdingang: Stafsecretariaat: route 610


Onze artsen

Prof. dr. P.F.A. Mulders   algemene en oncologische urologie; afdelingshoofd 
Dr. F.C.H. d’Ancona   minimaal invasieve urologie en laparoscopie; chef de policlinique 
Mw. dr. K.W.M. D’Hauwers andrologische urologie 
Prof. dr. W.F.J. Feitz  kinderurologie 
Drs. R.P.E. de Gier      kinderurologie 
Dr. J.P.F.A. Heesakkers functionele urologie  
Dr. A.G. van der Heijden oncologische urologie  
Mw. dr. B.B.M. Kortmann kinderurologie
Dr. J.F. Langenhuijsen minimaal invasieve urologie en laparoscopie
Dr. F.M.J. Martens functionele urologie
Mw. dr. I.M. van Oort oncologische urologie
Dr. J.P.M. Sedelaar algemene urologie en oncologische urologie; chef de clinique
Drs. L.L. de Wall kinderurologie
Prof. dr. J.A. Witjes oncologische urologie
Dr. Y.X. Zhu                         minimaal invasieve urologie

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer