Afdelingen Urologie

Over de afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer

Over de afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.  Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons terecht voor:
  • nierstenen
  • blaaskanker
  • prostaatkanker
  • sterilisatie
  • hersteloperatie
  • afwijkingen aan de urinewegen en geslachtsorganen
  • bekkenbodemonderzoek
  • green light laserbehanderling bij een goedaardige prostaatvergroting
Wij doen diagnostisch onderzoek, maar voeren ook zelf operaties uit. Soms behandelen we patiënten met medicijnen, vaak ook met een operatie. Operaties voeren we steeds vaker uit via een kijkbuis (laparoscopie). Binnen de afdeling werken we actief aan dit soort ontwikkelingen.

Contact

Polikliniek Urologie

(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)

Naar uw afspraak bij Urologie

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak bij Urologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Maak een afspraak bij Urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak op de Urologie Polikliniek stuurt uw huisarts of verwijzend specialist een schriftelijke verwijzing.

lees meer

Maak een afspraak bij Urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak op de Urologie Polikliniek stuurt uw huisarts of verwijzend specialist een schriftelijke verwijzing naar:

Radboudumc
Huispost 723
Urologie Polikliniek
T.a.v. Chef van de polikliniek
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Afspraak

Als wij uw schriftelijke verwijzing hebben ontvangen, krijgt u een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor uw persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum of tijd voor de eerste afspraak u niet uit? Bel ons dan om de afspraak te verzetten. Voor vervolgafspraken kunt u contact opnemen met de administratie. Soms vindt de behandelend arts het nodig eerst verder onderzoek te doen.

Spoed

Neem bij spoedgevallen na 17.00 en in het weekend contact op met de uroloog via (024) 361 11 11. Voor eventuele behandeling meldt u zich bij de Spoedeisende Hulp.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Patiëntenpanel Urologie

De afdeling Urologie vraagt het patiëntenpanel om hun ervaringen te delen en hun mening te geven over nieuwe initiatieven en actuele thema's in de gezondheidszorg.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Wel of niet reanimeren op de afdeling Urologie

Kiezen voor wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt voor deze keuze komen te staan. Op de afdeling Urologie van het Radboudumc vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Daarom is het voor u en ons goed om daar vooraf over na te denken.

lees meer

Functionele Urologie

De pijler Functionele Urologie legt zich met name toe op problemen met niet goed kunnen plassen en de plas niet op kunnen houden (incontinentie). Dit komt bij verschillende patiëntengroepen voor die alle een specifieke aanpak nodig hebben.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Verpleeg­afdeling Urologie en Gynaecologie

De meeste patiënten komen voor een geplande operatie en verblijven maximaal één tot vijf nachten.

lees meer

Polikliniek Urologie

De Urologie Polikliniek ziet en behandelt patiënten na doorverwijzing door huisarts of specialist. Onze verschillende artsen hebben veel expertise in huis.

lees meer

Polikliniek Kinderurologie

In het Kinderurologisch Centrum behandelen we kinderen met aangeboren of verworven aandoeningen van de tractus urogenitalis (urinewegen en geslachtsorganen).

lees meer