Diversiteit

Onze ambitie is om de meerwaarde van diversiteit te benutten. En iedere medewerker met zijn of haar eigen talent en kracht inzetten, zodat het meerwaarde oplevert. Voor onze organisatie en voor onze patiënten. 

Gender

Hoogleraren nemen academische sleutelposities in binnen het Radboudumc. Zij geven invulling aan het academisch leiderschap dat inhoudelijk richting geeft aan onze drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoogleraren vervullen bij uitstek een voorbeeldfunctie voor collega's en studenten. Iedere hoogleraar bekleedt een zogenoemde leerstoel (leeropdracht). We hebben veel vrouwelijk talent in huis.

Toch is het percentage vrouwelijke hoogleraren nog in disbalans. We vinden dat we daar wat aan moeten doen. Daarom hebben wij 13 vrouwelijke hoogleraren benoemd in 2021 voor een persoonlijke leerstoel. Ook streven we naar zoveel mogelijk genderbalans in alle leidinggevende functies. Met trots kunnen we zeggen dat dit voor onze directies van de centra en instituten én bij de Raad van Bestuur is gelukt. 

Radboudumc Regenboog

Het Radboudumc heeft het keurmerk “de Roze Loper” verkregen van Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid. De Roze Loper heeft het doel om sociale acceptatie van LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. Dit betekent dat wij diversiteit binnen het Radboudumc actief onder de aandacht brengen. Dit doen we bijvoorbeeld door een gedragscode en e-learningmodule. Graag willen wij dat iedere patiënt en medewerker zich gezien en veilig voelt in hun seksuele- en genderidentiteit.

Radboudumc in internationale ranking ‘Diversity Leaders’ van Financial Times

Het Radboudumc staat op nummer 52 in de wereldwijde ranking ‘Diversity Leaders’ van de Financial Times. Het Radboudumc is dit jaar de hoogst genoteerde gezondheidszorgorganisatie wereldwijd, en van alle Nederlandse organisaties in de ranking zijn we nummer 3. Lees hier meer over de ranking.

Werken bij Iedereen is welkom

Bij ons is iedereen welkom

Iedere collega brengt waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee.

lees meer

Bij ons is iedereen welkom

Dagelijks ontvangen wij vele verschillende patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis. We leveren zorg, geven onderwijs en doen onderzoek. Het Radboudumc gelooft erin dat iedereen zich extra op hun gemak voelt als je je kan herkennen in de mensen die hier werken. Daarom zetten we ons iedere dag in voor een diverse en inclusieve omgeving, waarmee wij een afspiegeling van de samenleving zijn. #wijzijnradboudumc

Waarom?

Een groot deel van onze besluiten zijn onbewuste beslissingen, de hele dag door. Uit onderzoek blijkt dat mensen geneigd zijn om te zoeken naar gelijkenis. En hierbij de voorkeur geven aan personen die op henzelf lijken. Zo kiezen medewerkers bij een sollicitatie vaak onbewust het liefst een nieuwe collega die op hen lijkt. Dat lijkt een goed idee, maar zorgt in de praktijk dat expertise en talent niet optimaal worden benut. Gebleken is dat teams waarin mensen minder op elkaar lijken, beter presteren.

Diversiteit en inclusie helpen om onze ambities als organisatie waar te maken. We streven naar een omgeving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Alleen dan komt ieders talent optimaal tot uiting en maken wij significant impact on health and healthcare. Daar gaan en staan we voor.
 


Contact

Nory Burgers

e-mail ons

Concrete doelen

Wij focussen ons de komende drie jaar op gendergelijkheid en diversiteit. lees ons GEP-plan

Concrete doelen

Als inclusieve werkgever stimuleren wij gelijke kansen voor iedereen, en streven deze ook daadwerkelijk waar te maken. Wij realiseren ons dat je niet zomaar inclusief bent, maar dat dit start bij een pad dat we samen als organisatie inslaan. Langs die weg wandelen we samen, we verleggen onze ambities en groeien steeds verder op weg naar die inclusieve organisatie die we willen zijn.

De komende jaren richten we ons met name op de volgende vier thema’s:

  1. Genderbalans in leidinggevende functies, gelijke beloning én carrièreontwikkeling
  2. Diversiteit en gendergelijkheid in werving en selectie
  3. Integratie van de sekse-en genderdimensie in research & onderwijsinhoud
  4. Maatregelen die sociale veiligheid waarborgen en bijdragen aan vitale en hoog presterende medewerkers

In het Gendergelijkheid en diversiteitsplan (GEP) lees je onze uitgewerkte ambities en concrete doelen voor de komende drie jaar.

In de praktijk


Diversiteit

Wij geloven in de meerwaarde van diversiteit in onze organisatie.

lees meer

Inclusie

Wij zetten iedere collega in op zijn of haar eigen kracht en talent. lees meer

Inclusie

Ambitie Radboudumc

We geloven dat we met een divers personeelsbestand, waaronder ook collega’s die net wat meer ondersteuning nodig hebben, betere zorg leveren. Dit betekent in de praktijk dat een medewerker wellicht gebruik maakt van een rolstoel, blind of slechthorend is, of op een andere manier iets kwetsbaarder is, bijvoorbeeld door autisme of ADHD. Wij streven voor iedereen naar een passende functie op een plaats waar zij hun talenten in kunnen zetten. Onder andere door het bieden van participatiebanen. Het Radboudumc wil een inclusieve werkgever zijn. Als grootste werkgever in de regio kunnen we hier echt het verschil maken én het past bij wie we zijn en waar we voor staan. 

Onze ambitie is om de meerwaarde van diversiteit te benutten. En iedere medewerker met zijn of haar eigen talent en kracht inzetten, zodat het meerwaarde oplevert. Voor onze organisatie en voor onze patiënten. 

Participatiebanen

Iedere afdeling in ons ziekenhuis denkt graag mee over een passende baan en werkzaamheden. Het gaat om banen op verschillende functies, van zorghulp, administratief medewerker tot assistent onderzoek en HR-medewerker. De mogelijkheden zijn wisselend en het aanbod varieert per periode. Via onze samenwerkingspartners, zoals het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV, verspreiden we de vacatures van deze participatiebanen binnen het Radboudumc. Deze staan meestal niet op onze reguliere vacaturepagina vermeld, maar mocht je daar een functie zien waarin je jezelf herkent, nodigen we je van harte uit om te reageren.

Voor wie?

Voor ons gaat het om mensen net als ieder ander, met kwaliteiten en kwetsbaarheden. Met op sommige punten een extra uitdaging door een fysieke, verstandelijke, psychische of sociale belasting. Waardoor het lastig is om een baan te vinden zonder gebruik te maken van een extra ondersteuning, die zowel de werknemer als de werkgever ruimte geeft om passend werk te bieden en verrichten.

Soms vraagt dat een aanpassing op de werkplek, zoals een speciale bureaustoel. Of een duidelijke afbakening in taken en werkzaamheden, meer structuur, of een rustige omgeving. Ook kan het UWV, het Werkbedrijf of een Jobcoach meedenken in wat nodig is. Van een afdeling krijgt een nieuwe medewerker altijd de ruimte en tijd om zich de functie eigen te maken en te groeien op zijn plek als gelijkwaardige collega van het Radboudumc.

Lees ook het verhaal van onze collega Mario als assistant frontoffice HR: ‘Mijn leven is dankzij deze baan 180 graden gedraaid en ik doe weer mee in de maatschappij.’

Kennismaken

Heb je vragen over het werken bij het Radboudumc in jouw situatie?
Neem dan contact op met Nory Burgers, adviseur inclusieve arbeidsmarkt.
Aanbiedingen van commerciële partijen gaan we niet op in.


Omgangsvormen

Wij houden rekening met elkaars omgangsvormen en wensen. lees meer

Omgangsvormen

Persoonsgerichte zorg, onderwijs en onderzoek vraagt prettige omgangsvormen. Wij spreken elkaar aan op de wijze die past bij de gewenste aanspreekvorm. En houden rekening met culturele en godsdienstige verschillen. Wel of geen handen schudden? Iemand wel of niet direct aankijken als je met elkaar spreekt? Bij ons gaan we hier over in gesprek. We zijn hier dus allemaal dagelijks bewust mee bezig. Vaak gaat dit vanzelf goed, maar soms heb je er vragen over. Wij staan voor een organisatie waar dit bespreekbaar is met elkaar.

Collega's aan het woord

Saïda Aoulad Baktit Islamitisch geestelijk verzorger

‘In ons umc hebben we oog voor verschillende culturen.' lees meer

Saïda Aoulad Baktit Islamitisch geestelijk verzorger

‘In ons umc hebben we oog voor verschillende culturen. Zo hebben we collega’s die culturele verschillen in de zorg onder de aandacht brengen op een afdeling. Een meer diverse personeelssamenstelling zou ook goed zijn. Als je bijvoorbeeld een verpleegkundige met een migrantenachtergrond op de afdeling hebt, verrijk je de zorg en kun je nog beter aan mensen van alle culturen zorg verlenen. In essentie gaat het echter niet eens om je komaf, maar vooral om de wil om te luisteren en open te staan voor elkaar.’

Mario Vogel Assistent Frontoffice HR

‘Mijn leven is dankzij deze baan 180 graden gedraaid en ik doe weer mee in de maatschappij.’ lees meer

Mario Vogel Assistent Frontoffice HR

‘Mario, weet jij hoe het digitale scherm werkt, waar ik nieuwe schoonmaakdoekjes kan vinden, en is er toevallig een fietspomp hier?'

Zomaar enkele vragen die Mario Vogel (47) op een willekeurige dag als assistent medewerker frontoffice op de afdeling HR krijgt. In ruim twee jaar tijd heeft hij zichzelf ontwikkeld tot de vraagbaak van de afdeling en weet iedereen hem goed te vinden. Inmiddels heeft hij een vast contract en willen zijn collega’s hem niet meer kwijt, en Mario denkt zelf voorlopig ook nog niet aan stoppen. ‘Ik heb weer een doel en structuur in mijn leven, ben collega’s van dienst en voel mij weer nuttig’.

Maar zijn weg naar deze baan bij het Radboudumc was niet vanzelfsprekend en kende vele hobbels, het betekende voor hem letterlijk en figuurlijk een nieuw begin. Na het sollicitatiegesprek kon hij zijn oren niet geloven toen hij amper een half uur later thuis al een telefoontje kreeg: ‘de keuze is op jou gevallen, jij bent onze nieuwe medewerker!’. Dat nieuws kwam voor hem op een zeer goed moment want in de periode daarvoor ging alles mis wat er mis kon gaan in zijn leven. ‘Mijn relatie was na ruim twintig jaar voorbij, ik moest op zoek naar een nieuwe woning en mijn gezondheid werkte niet mee. En als klap op de vuurpijl hield mijn huidige baan op te bestaan, en stond mijn leven even op zijn kop. Het laatste wat ik wil is thuiszitten en van een uitkering gebruik maken’. Juist in deze periode wil hij zich nuttig maken en onder de mensen komen.

Via het Werkbedrijf Nijmegen zag hij de vacature van assistent medewerker frontoffice voorbij komen en onlangs zijn geringe ervaring besloot hij toch te reageren: ‘Wat heb ik te verliezen?’.
Zijn doorzettingsvermogen heeft hem uiteindelijk de baan gebracht. ‘Ik begon met 20 uur per week aan de balie met het ontvangen van medewerkers en gasten bij de bedrijfsarts, maar door Corona namen die werkzaamheden af. Samen met mijn collega’s hebben we extra taken zoals het versturen van contracten, het bijhouden van de kolfkamers, het aansturen van een collega ondersteuner, en andere facilitaire werkzaamheden gevonden. Ik ben erg blij dat ze mij een kans hebben gegeven en gewoon kijken naar de persoon die je bent in plaats van het perfecte plaatje. Mijn leven is dankzij deze baan 180 graden gedraaid en ik doe weer mee in de maatschappij!’.  

Mario werkt nu fulltime en volgt tussen zijn werkzaamheden door nog een mbo-opleiding tot administratief medewerker via het Radboudumc.

Het Radboudumc vindt het belangrijk om een inclusieve werkgever te zijn en is er trots op dat we dat met elkaar waarmaken.

Ook onderdeel uitmaken van #wijzijnradboudumc?

Wil jij ook net als Mario aan de slag bij ons en onderdeel uitmaken van #wijzijnradboudumc? 
Neem dan eens vrijblijvend contact op met Nory Burgers, adviseur inclusief werkgeverschap, voor meer informatie.

 

Hedi Claahsen Kinderarts-endocrinoloog

'Bij het Radboudumc mag je zijn wie je bent. We willen dat iedereen zich welkom voelt.' lees meer

Hedi Claahsen Kinderarts-endocrinoloog

‘Als Radboudumc willen we dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Oog voor diversiteit op het gebied van geslacht en gender gebeurt niet alleen binnen ons Expertisecentrum Geslacht & Gender, maar moet binnen de gehele organisatie plaatsvinden. Daar maken we mooie ontwikkelingen in door, bijvoorbeeld door vast te leggen hoe iemand aangesproken wil worden. Ook hebben we een werkgroep Radboudumc Regenboog, die bijvoorbeeld gaat over onze bejegening naar collega's. Door aandacht hiervoor te hebben, zeggen wij als maatschappelijke organisatie “ja” tegen iedereen; “ja, hier mag je zijn wie je bent”.’

Heiman Wertheim Hoogleraar Infectieziekten

'Ik verwacht dat vrouwen teams kunnen inspireren om grote prestaties neer te zetten.' lees meer

Heiman Wertheim Hoogleraar Infectieziekten

‘Ik hoop dat we vrouwen weten te binden die ander leiderschap vertonen dan wij tot nu toe gewend zijn. Ik verwacht dat vrouwen teams kunnen inspireren om grote prestaties neer te zetten. Door deze kwaliteiten binnen te halen weet ik zeker dat wij als hoogleraren beter de brug slaan tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.’


Job alert

Wil jij ook werken in een divers Radboudumc? Ontvang onze vacatures direct in je mailbox.

aanmelden
  • Medewerkers
  • Intranet