Werken bij verpleegkundigen Persoonsgerichte Zorg Safari

Persoonsgerichte Zorg een safari

Bekijk onderstaande 5 voorbeelden van persoonsgerichte verpleegkundige zorg binnen het Radboudumc ter voorbereiding op je meeloopdag.

lees meer

Persoonsgerichte Zorg een safari

Een safari

De afgelopen jaren is de Radboud Health Academy op reis gegaan in ons ziekenhuis; op zoek naar inspirerende voorbeelden van Persoonsgerichte Zorg. Het werd een safari, waarin het partnerschap tussen patiënten en zorgverleners in het Radboudumc heel duidelijk naar voren komt.

Het doel van de safari was om materiaal te verzamelen om zorgverleners (in opleiding) te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van dat partnerschap met de patiënt.

Patiënt als partner

Tijdens de safari gingen wij de dialoog aan met verschillende belanghebbenden om te onderzoeken wat patiënt als partner betekent voor verpleegkundigen. Zo ontdekten wij dat de dialoog met elkaar én de patiënt tevens de sleutel is voor het invullen van dat partnerschap. 

Op deze pagina zijn een aantal perspectieven uit deze safari opgenomen. Het zijn inspirerende meningen, ervaringen, tips en aanraders van (ex-)patiënten en professionele zorgverleners.

Voorbereiding meeloopdag

Hoe bereid ik me voor op de meeloopdag voor verpleegkundigen?

lees meer

Voorbereiding meeloopdag

Een ontdekkingsreis

Je bent uitgenodigd om een dag mee te lopen op een verpleegkundige afdeling. Deze meeloopdag kun je zien als een persoongerichte zorg ‘safari / ontdekkingsreis’ op de betreffende afdeling. We gaan graag met je in gesprek over wat persoonsgerichte zorg voor jou als zorgprofessional betekent. Hierbij willen we gelijk aangeven dat er geen goed of fout bestaat. Persoonsgerichte zorg is voor iedereen, patiënt en zorgverlener, weer net iets anders. We zijn vooral geïnteresseerd in jouw frisse blik van buitenaf.

Wat betekent persoonsgerichte zorg voor jou?

Om je goed te kunnen voorbereiden op de meeloopdag vind je op deze pagina verschillende perspectieven op de rol van de verpleegkundige bij persoonsgerichte zorg in het Radboudumc. Lees de voorbeelden aandachtig door en bedenk welke je het meest aanspreekt. Tijdens de meeloopdag op de afdeling vragen we je waar je de persoonsgerichte aanpak van zorgverlening herkent en waar je het mogelijk juist gemist hebt. Zo leren wij ook van jouw ontdekkingen.

Het programma

Het programma voor de meeloopdag is als volgt:
  • Ontvangst en omkleden in Radboudumc-uniform
  • Uitleg over de afdeling
  • Rondleiding op de afdeling en meelopen met een verpleegkundige van de afdeling
  • Evaluatie van de meeloopdag 
Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om tijdens de meeloopdag te weten te komen over bijvoorbeeld patiëntgroepen, werkmethodes, innovaties, etc. Zo kun je na afloop van de meeloopdag beter bepalen of werken op deze afdeling bij jouw ambities past.

Tijdens de evaluatie gaan we in op je ambities met betrekking tot je loopbaan en de bijdrage die je de komende jaren kunt leveren in de ontwikkeling van patiëntenzorg. We bespreken dan ook jouw praktische wensen, zoals het aantal uren per week dat je wilt werken, het soort diensten, en of je op een vaste afdeling of juist als flexkracht inzetbaar wilt zijn.

Het doel

Het doel van de meeloopdag is om je op een informele manier kennis te laten maken met de afdeling en om elkaar te informeren over werkwijzen, ambities en opvattingen. Zodat we vervolgens samen kunnen bespreken in hoeverre dit over en weer aansluit. Lees ook over de meeloopdag en het wederzijds selectiegesprek.

Praktische informatie:

  • Zorg ervoor dat je gemakkelijke schoenen draagt, de afdeling zorgt voor de werkkleding.
  • Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen.
Voor vragen over je meeloopdag, neem direct contact op met de betreffende afdeling of via jobs@radboudumc.nl.

perspectieven op persoonsgerichte zorg

Maartje physician assistant

“Vanaf het begin van de behandeling afstemmen wat het doel van de patiënt is”

lees meer

Maartje physician assistant


Wat betekent de patiënt als partner/persoonsgerichte zorg voor jou?

PAP = patiënt als partner betekent voor mij dat ik als zorgverlener vanaf het begin van de behandelingsrelatie met de patiënt afstem wat zijn doel is in de behandeling of de zorgverlening. Op deze manier voorkomen we dat we als zorgverlener iets anders nastreven dan de patiënt en ontvangt de patiënt passende zorg.

Wat zou je willen meegeven aan verpleegkundigen?

Blijf luisteren naar de vraag achter de vraag. Veronderstel niet, ga altijd na of datgene wat jij denkt ook is wat de patiënt denkt en voor ogen heeft.

In de praktijk…

Heb ik ervaren dat de volgende vragen heel helpend zijn om partnerschap te ondersteunen:
• Wat is voor u belangrijk gedurende uw behandeling in het ziekenhuis?
• Waar hecht u belang aan waar wij aandacht aan kunnen besteden binnen uw behandeling en omgang met elkaar gedurende uw verblijf hier?
• Wat zijn uw wensen gedurende de opname?
• Wat verwacht u van de behandeling? (daarbij ook altijd aangeven wat je wel en niet waar kan maken, dus goede informatie geven)
• Wat zijn uw doelen, wat wil u bereiken met de behandeling? (Het is belangrijk om te weten wat de verwachtingen zijn, omdat je dan ook goed kunt aangeven wat je wel en niet kan waarmaken. Zo raken mensen minder snel of niet teleurgesteld.

Jacco zorgmanager

“Probeer de vraag achter het verhaal van het patiënt te zien”

lees meer

Jacco zorgmanager


Wat betekent de patiënt als partner/persoonsgerichte zorg voor jou?


Op de afdeling lag een patiënte die vrijwel de hele dag op de bel drukte voor kleine vraagjes. Het viel veel collega’s op en er werd ook wel over gemopperd. Tot een collega op het idee kwam om aan de patiënte te vragen wat maakte dat ze zoveel belde. De patiënte bleek zich erg bang en onzeker te voelen en vluchtte in het bellen. Zo kwamen we van klagen naar effectief ondersteunen van deze patiënte. Door te weten wat er speelde werd partnerschap mogelijk.
 

Wat zou je willen meegeven aan verpleegkundigen?

Probeer de vraag achter het verhaal van de patiënt te zien, hierdoor raak je echt in gesprek met de patiënt en wordt de patiënt ook werkelijk partner in zorg.
 

In de praktijk…

Samen met de Geestelijk verzorger Jacqueline van Meurs hebben we als team drie vragen geformuleerd die we regelmatig aan de patiënten stellen. Dit zijn de volgende vragen:
• Wat houdt u in het bijzonder bezig op dit moment?
• Waar had u steun aan in eerdere moeilijke situaties?
• Kunnen wij vanuit de zorg hier rekening mee houden om u te onder- steunen?
Tijdens patiëntbesprekingen worden deze vragen besproken om verpleegkundigen te leren ze te hanteren. De vragen zijn ook meegenomen in de scholing ‘patiënt als partner’. Met een trainer en acteur zijn situaties geoefend.

Marjolein ex-patiënte en transferverpleegkundige

“Wees warm, wees inlevend. Je kunt met een warm hart nog steeds professioneel zijn!”

lees meer

Marjolein ex-patiënte en transferverpleegkundige

Wat betekent de patiënt als partner/persoonsgerichte zorg voor jou?

Voor mij was het van belang dat ik steeds geïnformeerd werd. Dat had ik echt nodig. Wat houdt alles in? Wat zijn de consequenties? Waar sta ik nu? Ik heb me zelf natuurlijk ook verdiept in mijn ziekte, dus ik wist ook al veel. Niet iedereen heeft de behoefte zo veel te weten. Het is wezenlijk als behandelaars en verpleegkundigen dit aan te voelen.
Verder is mijn boodschap aan alle professionals: wees warm, wees inlevend. Je kunt met een warm hart nog steeds professioneel zijn.

Wat zou je willen meegeven aan verpleegkundigen?

Blijf je als arts en verpleegkundige realiseren hoe het als patiënt is als je hoort: "Je hebt een levensbedreigende ziekte." Ik ben als persoon normaal gesproken mondig. Nu voelde ik me vooral erg afhankelijk. Bij het geven van feedback heb ik steeds afgewogen: Ga ik er iets van zeggen of niet? Zou dit consequenties hebben? Mijn leven ligt toch in hun handen. Ik weet wel dat dit bij professionals geen rol speelt of mag spelen, maar toch. Het heeft mijzelf ook verbaasd dat dit soort gedachten gaan spelen als je in de rol van patiënt zit. Dit heeft dus gevolgen voor het partnerschap. Je bent niet alleen ongelijkwaardig qua kennis, maar ook door je afhankelijkheid. Realiseer je dit bij de behandeling en de zorg.

In de praktijk…

Als je zo ziek bent is dat een lichamelijk proces, maar je moet het ook geestelijk vol kunnen houden. De verpleegkundigen hebben dat goed opgepakt. Ze hebben een logeerpartij geregeld voor mijn gezin. De kinderen bleven slapen op luchtbedden. Eerder regelden ze al een Wii op de kamer, zodat ik lekker naar de kinderen kon kijken terwijl ze speelden. De verpleegkundigen hebben destijds alles gedaan om ervoor te zorgen dat de band met mijn gezin goed bleef.

Marij verpleegkundige

“Voor mij begint het partnerschap met het stellen van vragen en het oppikken van signalen”.

lees meer

Marij verpleegkundige

Wat betekent de patiënt als partner/persoonsgerichte zorg voor jou?


Belangrijk is het verschil met ‘de patiënt centraal’. Bij de patiënt als partner moeten we steeds de dialoog aangaan met de patiënt, terwijl je bij de patiënt centraal nog niet met die patiënt in gesprek hoeft. Je kunt je werk dan ook zo goed mogelijk rondom de patiënt regelen. Voor mij begint het partnerschap met het stellen van vragen en het oppikken van signalen.
 

Wat zou je willen meegeven aan verpleegkundigen?

Als professionals blijven we soms te veel denken vanuit onze eigen discipline en blijven we binnen ons eigen gebiedje. Als je echt de patiënt als partner neemt kijk je over die muren heen. Je communiceert volop met alle disciplines omdat de patiënt het uitgangspunt is. Dit betekent dat je met net zoveel respect omgaat met de schoonmakers als met de artsen.
 

In de praktijk…

Wees je bewust van de opties die je hebt als verpleegkundige: de regie nemen, vragen stellen, delegeren. En toets dit ook bij de patiënt, anders ben je aan het invullen. Aannames zijn het slechtste wat je kunt doen. Toets bijvoorbeeld bij je patiënt: wil je dat ik je help bij het nemen van een beslissing?

Niek patiënt

“Een erkenning van het feit dat ik een uniek mens ben.”

lees meer

Niek patiënt

Wat betekent de patiënt als partner/persoonsgerichte zorg voor jou?


Een erkenning van het feit dat ik een uniek mens ben met een aandoening die weliswaar veel meer mensen treft, maar die voor mij uniek is. Protocollen, ervaringen van andere patiënten en de evidence based kennis van de behandelaar moeten dus eerst op maat gesneden worden, voor ze op mijn unieke patiënt-zijn kunnen worden ‘geplakt’. Start van de benadering is volgens mij dan ook het zorgvuldig in kaart brengen van Mijn Unieke Beginsituatie!

Wat zou je willen meegeven aan verpleegkundigen?

Wees voorzichtig met het projecteren van je kennis over het ziekteverloop bij andere patiënten op deze ene, unieke patiënt. Vraag eerst eens wat de patiënt zelf al heeft opgezocht over zijn ziekte en waar hij wat informatie betreft behoefte aan heeft, in plaats van de patiënt te overladen met jouw kennis en ervaring.

In de praktijk…

Je gaat in feite een samenwerkingsrelatie aan met je patiënt. In iedere samenwerkingsrelatie leer je elkaar steeds beter kennen naarmate je langer samenwerkt. Wees nieuwsgierig naar de ander (de patiënt) en gebruik de kennis die je in de loop van de tijd opdoet over deze unieke patiënt. Je leert iemands gebruiksaanwijzing steeds beter kennen en die moet je als hulpverlener dan ook echt gebruiken. Zo heb ik aan mijn behandelaars gevraagd niet meer te vragen of ik iets NOG kan: kunt u nog traplopen, kunt u zichzelf nog aankleden? Dat kleine woordje NOG impliceert voor mij telkens de sombere voorspelling dat het binnenkort (?) afgelopen zal zijn met die activiteiten.

vragen?


meer informatie

Ilse van Steen
Recruitment Adviseur

contact