Werken bij Meeloopdag Dialyse

Meeloopdag Dialyse verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als dialyseverpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen en ervaar zelf wat wij je te bieden hebben.

lees meer

Meeloopdag Dialyse verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige opgeleid worden op een academische afdeling met heel diverse chronische en acute patiënten? Dit binnen een moderne en volledig gerenoveerde afdeling met veel hoogcomplexe en zeldzame nieraandoeningen? Vind jij het daarnaast belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen? Wil je bovendien dagelijks betrokken zijn bij innovatie en vernieuwing in de zorg?

Kom dan een ochtend of middag meelopen bij de afdeling Dialyse van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag Dialyse

Ben jij een gediplomeerd dialyseverpleegkundige of wil je de opleiding gaan volgen? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken!

schrijf je in

Waarom werken bij Dialyse?

 • “We zijn hier een expertisecentrum voor zeldzame nieraandoeningen. Patiënten uit het hele land worden voor behandeling naar ons doorgestuurd.”

  lees meer


  Academische setting

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een academische verpleegafdeling, die samen met de behandelafdeling dialyse en de staf, het Thema Nier van het Radboudumc vormt. Een afdeling met heel diverse acute én chronische patiënten met vooral complexe en zeldzame nieraandoeningen. Patiënten die vaak elders niet (meer) geholpen kunnen worden. Je verleent hoogwaardige, persoonsgerichte, multidisciplinaire en academische zorg aan patiënten die voor diagnostiek overgenomen worden van andere centra of die komen voor een niertransplantatie. Maar ook aan patiënten die met acute nierstoornissen worden opgenomen. Daarbij gaat het zowel om interne als om chirurgische problematiek.  De verpleegafdeling is een expertisecentrum voor patiënten met (acute) zeldzame nierziekten, die regelmatig via de SEH bij ons binnenkomen. Zowel kinderen als volwassenen. Bijvoorbeeld patiënten met de ziekte van Wegener of met HUS. Patiënten worden overal vanuit het land naar ons doorgestuurd. Vaak patiënten die in een ander ziekenhuis al een tijdje behandeld zijn, maar waar men de daadwerkelijke aandoening niet kon diagnosticeren. Vanuit (wetenschappelijk) onderzoek weten wij deze patiënten vaak wel te behandelen. Op de afdeling ben je als verpleegkundige echt in de lead in de behandeling van patiënten. Weliswaar is de arts eindverantwoordelijk, maar als verpleegkundige heb je veel in te brengen en word jouw mening oprecht meegewogen. In je werk ben je niet alleen onmisbaar voor de patiënt, maar ook voor de directe naasten/familie en voor de arts om invulling te geven aan het behandelplan.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je snel kunt schakelen tussen heel diverse patiënten en in goede samenspraak met de behandelend arts(en) en met andere specialismen/disciplines. Je moet ook goed kunnen inschatten wat de consequenties van de behandeling zijn. Bijvoorbeeld bij oudere patiënten moet je kunnen inschatten of zij een langdurig dialysetraject wel aankunnen. En je moet in staat zijn om deze consequenties bespreekbaar te maken bij de patiënt en bij de familie. Dit stelt hoge eisen aan je sociale vaardigheden en aan je inlevingsvermogen. Je moet bovendien echt in staat zijn om de lead te nemen in de behandeling en om de regie hierin te pakken. Dit vraagt behoorlijk wat van je persoonlijke competenties, maar ook van je kennis en professionaliteit. Het is bovendien belangrijk dat je in staat bent jezelf zichtbaar te maken, o.a. voor de betrokken artsen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je een baan hebt waarin je met veel afwisseling en verantwoordelijkheid met verschillende patiëntencategorieën werkt. Bovendien zijn bij de behandeling altijd meerdere specialismen en disciplines betrokken. Dit maakt het werk extra interessant en je blijft leren. Je kunt op verschillende vlakken je kennis, professionaliteit en persoonlijke kwaliteiten inzetten. Je werk is daardoor heel breed. Door de goede zorg en begeleiding die je patiënten en hun naasten geeft, draag je bovendien concreet bij aan de kwaliteit van hun leven. Dit geeft veel voldoening. Je belangrijke rol in de behandeling maakt bovendien dat jouw kennis en inbreng als verpleegkundige echt gewaardeerd worden. Dat maakt het werken erg prettig en je hebt dagelijks directe invloed op de kwaliteit van zorg.

 • Opleiding & ontwikkeling

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een afdeling die in de breedste zin veel ruimte en mogelijkheden biedt voor je verdere ontwikkeling. Door opleidingen en cursussen te volgen waarmee je jouw kennis vergroot, door bepaalde werkzaamheden op te pakken binnen de afdeling, maar ook meer gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door je te verdiepen in een aandachtsveld dat aansluit bij jouw persoonlijke behoefte en interesse. Een afdeling waar we elkaar ook echt uitdagen en stimuleren om stappen op dit vlak te zetten en onderling kennis te delen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven over een bepaald onderwerp tijdens teamvergaderingen en zorgmeetings van de afdeling, maar ook buiten het Radboudumc, bijvoorbeeld op een congres.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je zelf initiatief neemt in je verdere ontwikkeling. Je moet jezelf blijven afvragen ‘wat wil ik nu eigenlijk?’ en daar actie op ondernemen. Je moet echt de ambitie hebben om als zorgprofessional en als mens verder te willen komen en daarin de regie pakken.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je jezelf in de breedste zin continu ontwikkelt op een manier die helemaal bij jou en bij jouw ideeën over je verdere (zorg)carrière past. Je staat zo nooit stil in je ontwikkeling en je blijft stappen zetten. 

 • Innovatie, kwaliteit en zorg

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een afdeling die continu in verandering en in ontwikkeling is. En waar medische innovatie en ontwikkeling aan de orde van de dag zijn. Een afdeling die flink uitbreidt als het gaat om het draaien van poli’s, extra/nieuwe infusen, wetenschappelijk onderzoek, meer en andere (technische) handelingen. En waar je als verpleegkundige ervoor kunt kiezen om actief een rol in innovatie en vernieuwing te vervullen. Innovatie zit ‘m niet zozeer in de apparatuur waarmee je werkt, maar in wat je ermee doet. Omdat je complexere patiënten hebt, moet je meer uit de techniek halen en deze op andere manieren toepassen. En de behandelmethoden op onze afdeling worden doorlopend verbeterd.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je mee kunt en wilt gaan in innovatie en verandering in de zorg en daar ook een rol in wilt vervullen. Je moet het interessant vinden dat je in een academische omgeving werkt waar continue verbetering van de zorg en van behandelmethoden vanzelfsprekend is. En je moet er tegen kunnen dat je werk en de afdeling doorlopend in beweging zijn. De afdeling is daardoor behoorlijk dynamisch.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je direct of indirect betrokken bent bij innovaties in de academische zorg. Je blijft daardoor vooroplopen in je vak en je maakt doorlopend kennis met nieuwe facetten van het medisch (verpleegkundig) vakgebied. 

Alice vertelt

'Ik vond het spannend, maar tegelijkertijd had ik er ook heel veel zin in. Samen met een ervaren collega volgde ik een patiënt gedurende zijn dialysebehandeling en kreeg ik uitleg over de behandeling.'

lees verder

Alice vertelt

De eerste stap

'Ik ben opgeleid in een perifeer ziekenhuis. Hier heb ik op meerdere afdelingen met verschillende specialismen gewerkt. Daarna ben ik in een specialistisch thuiszorg team gaan werken. Toen mijn kinderen gingen studeren kreeg ik de kriebels om weer een opleiding te gaan volgen. Ik wilde eigenlijk altijd nog eens in een academisch ziekenhuis werken. Ik hield de vacaturesite van het Radboudumc daarom goed in gaten.
Toen ik zag dat je kon meelopen op de afdeling Dialyse ter kennismaking met het ziekenhuis en het specialisme, heb ik me hier direct voor aangemeld. Deze kon al snel voor mij geregeld worden.'

De meeloopdag

'Ik vond het spannend, maar tegelijkertijd had ik er ook heel veel zin in. Ik werd welkom geheten door een verpleegkundige van de afdeling, Linda. Linda stelde me voor aan haar collega’s en nam me mee naar de afdeling Dialyse. Samen met haar volgde ik een patiënt gedurende zijn dialysebehandeling en kreeg ik uitleg over de behandeling.

Op de afdeling raakte ik in gesprek met een dialysestudent. Het was leuk om haar ervaring over de opleiding te horen. Ze bood aan de opleidingsinformatie naar mij door te sturen. Dat was heel prettig. Ik voelde me welkom. Men vond het niet gek dat ik er was en wilde me graag dingen leren of uitleggen. Dat was een fijne kennismaking met het specialisme wat ik eigenlijk vooral kende uit de boeken en minder uit de praktijk.'

Een nieuwe uitdaging

'Thuis ben ik in de informatie gedoken die ik van de dialysestudent had gekregen. Ik was ervan overtuigd dat dit een leuke nieuwe uitdaging voor mij kon gaan worden. Zeker na mijn ervaring van de meeloopdag. Ik besloot om te solliciteren en ik werd aangenomen! Ik mocht starten met de opleiding tot dialyse verpleegkundige. Ik werk nu nog steeds met veel plezier op de afdeling Dialyse! Ik begeleid nu zelf kandidaten die graag een dag bij ons komen meelopen en laat ze kennismaken met ons bijzondere specialisme.'

Meld je aan voor een meeloopdag Dialyse

Meld je aan voor een meeloopdag verpleegafdeling Nier


Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling Dialyse.
Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Meld je aan voor een meeloopdag Dialyse

Afdeling Dialyse


Dialyse-afdeling

Dialyse is de behandeling waarbij we uw bloed zuiveren van afvalstoffen. We doen dit als uw nieren dit vanwege een chronische nierziekte zelf niet voldoende kunnen.

lees meer

Meer weten?

Angelina Reijmer
Dialyseverpleegkundige

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet