Werken bij Meeloopdag

Meeloopdag KinderIC voor kinder- of IC-verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent om als kinderIC-verpleegkundige in het Radboudumc te werken? En ben jij een gediplomeerd kinder - óf IC-verpleegkundige met de wens voor een verdere specialisatie? Of ben jij een gediplomeerd kinderIC-verpleegkundige? Kom dan eens meelopen op onze KinderIC.

lees meer

Meeloopdag KinderIC voor kinder- of IC-verpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige opgeleid worden op een afdeling waar je echt het verschil maakt voor ernstig zieke kinderen met zeer uitzonderlijke aandoeningen? En dat in een hecht team waarin verpleegkundigen en artsen op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Wil jij gezinsgerichte zorg verlenen waarbij je intens samenwerkt met de ouders en het kind? Vind je het bovendien belangrijk te blijven leren en jezelf te ontwikkelen in een academische omgeving met zeer hoogwaardige IC-expertise? Kom dan werken op de KinderIC van het Radboudumc!

Meld je aan en beleef zelf wat werken op onze afdeling in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je reeds gediplomeerd kinder- óf IC-verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een verpleegkundige met een kinderaantekening óf een IC-opleiding? Of gediplomeerd kinderIC-verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken!

schrijf je in

Waarom werken bij de KinderIC?

 • Je raakt het dierbaarste aan van de ouders, vaak in een fase tussen leven en dood.

  lees meer


  Gezinsgerichte zorg

  Gezinsgerichte zorg

  “Je raakt het dierbaarste aan van de ouders, vaak in een fase tussen leven en dood. Dat maakt werken met erg zieke kinderen heel bijzonder.”  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je opgeleid wordt op een afdeling waar je betrokken bent bij ernstig zieke kinderen in hun slechtste fase. Dit heeft veel impact op de ouders die vaak zeer emotioneel zijn. Maar het heeft ook veel impact op de rest van het gezin en hun directe omgeving. Als verpleegkundige sta je heel dicht bij het gezin en je ondersteunt en begeleidt hen. De ouders hebben een belangrijke rol in de zorg en worden intensief bij de behandeling van hun kind betrokken. Sterker nog: zij zijn onmisbaar voor gezinsgerichte zorg van onderscheidende kwaliteit.
  Maar je hebt ook regelmatig te maken met ouders die wensen of eisen hebben, die niet in het belang zijn van de behandeling van het kind. En je hebt te maken met ontwrichte gezinnen die een carrousel aan problemen met zich meebrengen. Bovendien loopt de leeftijd van de patiënten flink uiteen; je verleent zorg aan baby’s, maar ook aan kinderen in de puberfase.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je als verpleegkundige verder kijkt dan het kind alleen, in staat bent om de gezinssituatie goed in te schatten en hierop flexibel inspeelt. Dit stelt hoge eisen aan je empatisch vermogen en je moet de juiste vragen kunnen stellen om een goed beeld van de (gezins)situatie te vormen. Ouders, gezinnen en kinderen verschillen enorm. Als jouw inschatting is, dat een collega-verpleegkundige meer ervaring heeft met een bepaalde situatie of met een bepaald kind, moet je dit aangeven en een collega om hulp durven vragen.
  Ook is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en grenzen kunt stellen. Het belang van het kind staat altijd voorop. Als ouders wensen of eisen hebben die de behandeling naar jouw mening niet ten goede komen, moet je dit durven aangeven. Je moet hier goede afspraken met de ouders over kunnen maken en deze afspraken ook met je collega’s delen, zodat ook zij hier consequent naar kunnen handelen. 

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je als verpleegkundige een heel intense band opbouwt met de ouders en met de rest van het gezin. In de meest kwetsbare situatie speel je een heel belangrijke rol in de zorg aan het dierbaarste in hun leven. De dankbaarheid van ouders is vaak enorm. Dit geeft je veel voldoening in het werk. En de diversiteit in patiënten en in gezinssituaties zorgt elke dag voor veel afwisseling en extra uitdaging.


 • De academische Kinder IC

  De academische KinderIC


  “De patiëntjes hier zijn meestal echt heel ziek. En hebben aandoeningen waarvoor in perifere ziekenhuizen vaak de kennis ontbreekt.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je opgeleid wordt  op een Kinder IC/HC waar je zorg verleent aan kinderen van verschillende leeftijden (0-18 jaar), die meestal heel ernstig ziek zijn. Patiënten met zeldzame en complexe aandoeningen, die in veel gevallen elders niet behandeld kunnen worden. Bij de behandeling zijn vaak meerdere specialismen en disciplines betrokken. Bijvoorbeeld kindercardiologie, kinderoncologie, fysiotherapie of logopedie. En de zorg is meestal acuut.
  Op de afdeling werken we doorlopend aan medische innovatie en aan verdere verbetering van behandelmethoden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Als verpleegkundige heb je zelf ook de mogelijkheid om hierin initiatief te nemen. In je werk heb je dagelijks te maken met complexe technologische apparatuur. Verder ga je mee op transport van instabiele kinderen in de regio en naar reanimaties van kinderen in het hele Radboudumc. Ook heeft de afdeling 2 Kinder IC-bedden op de volwassene Intensive Care . Hiervoor wisselen wij personeel uit. Als verpleegkundige draai je ongeveer 1 maand per jaar mee op de Volwassen IC van de afdeling. De collega’s van de volwassen IC, die overigens wel een kindermodule hebben, werken dan mee op de Kinder IC.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je flexibel bent, snel kunt schakelen, altijd met een brede klinische blik naar de patiënt kijkt en goed met anderen (ook buiten je eigen specialisme/afdeling) kunt samenwerken. Daarbij is het belangrijk dat je het overzicht houdt in de behandeling en de zorg kunt coördineren. Je moet je willen verdiepen in voor jou nieuwe ziektebeelden en brede interesse hebben op het gebied van IC-zorg. Daarnaast vind je het leuk om met de nieuwste en vaak technologisch complexe apparatuur te werken.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je veel extra uitdaging haalt uit de behandeling van complexe, ernstige en uitzonderlijke aandoeningen, die kenmerkend zijn voor een academische Kinder IC. Elke dag kom je in aanraking met nieuwe facetten van het medisch/verpleegkundig vakgebied. Dit houdt je werk erg interessant en geeft veel afwisseling. Het feit dat je ook opgeleid wordt op de Volwassen IC, zorgt dat je ook op dit vlak diepgaande kennis opdoet. Je wordt daardoor echt allround in de IC-zorg. Je ontdekt bovendien dat werken met volwassenen veel leuker is dan je misschien denkt. En de kennis die je hier opdoet helpt je ook weer in de zorg aan kinderen. Vanuit je rol in innovatie en verbetering, draag je daarnaast concreet bij aan de kwaliteit van zorg. Je kunt zo nog meer betekenen voor de patiënt.

 • Samenwerking verpleegkundigen-artsen

  Samenwerking verpleegkundigen-artsen

  “Je doet hier alles als team, want je hebt elkaar hard nodig. Dus ook de artsen en verpleegkundigen met elkaar.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je op een afdeling opgeleid wordt waar we als een hecht team functioneren voor de allerbeste gezinsgerichte zorg. Er is weinig afstand tussen verpleegkundigen en artsen; door de complexiteit van de zorg en de diversiteit binnen de patiëntgroep hebben we elkaars kennis en ervaring hard nodig. Dat zie je op andere afdelingen veel minder. De arts is eindverantwoordelijk in de behandeling, maar als verpleegkundige ben je de oren en ogen van de arts en heb je een belangrijke regierol in de zorg. Je hebt alle ruimte om je visie op de behandeling en je mening in te brengen. Bovendien werk je veel met arts-assistenten die nog relatief onervaren en in opleiding zijn.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:


  Dat je actief bijdraagt aan de goede samenwerking binnen het team, anderen in het team graag helpt en jouw kennis en ervaring met collega’s deelt. Daarbij moet je kritisch staan in de behandeling en met goede argumenten en vanuit jouw scherpe waarneming, je mening kunnen onderbouwen als jij het ergens niet mee eens bent. Het is belangrijk dat je het geduld hebt en de tijd neemt om dingen uit te leggen aan arts-assistenten en collega-verpleegkundigen, maar ook dat je goed luistert als de behandelend artsen of jouw collega-verpleegkundigen iets aan jou uitleggen. Je moet niet bang zijn om je verantwoordelijkheid te nemen, maar tegelijkertijd ook je grenzen kennen. De arts beslist.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:


  Dat je opgeleid wordt op een afdeling waar jouw mening telt en waar je als zorgprofessional en als mens gewaardeerd wordt. Je bijzondere rol richting arts-assistenten houdt je alert en geeft je extra verantwoordelijkheid. En de manier waarop je samen met artsen en collega-verpleegkundigen tot het beste resultaat komt, geeft je veel voldoening. De wijze van samenwerken, zonder onderlinge afstand, maakt het werken heel prettig. Je voelt je als verpleegkundige echt serieus genomen.

 • Scholing en opleiding

  Scholing en opleiding

  “Continu leren zit hier ingebed in alles wat we doen. Het werk op zich is hier eigenlijk al scholing.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je opgeleid wordt op een afdeling met  zeer hoogwaardige IC-kennis, waar continue opleiding en scholing vanzelfsprekend zijn. Een afdeling waar we elkaar stimuleren en motiveren om elke dag beter te worden, te blijven leren en kennis met elkaar te delen. En waar scholing ingebed zit in alles wat we doen. Bijvoorbeeld doordat artsen automatisch uitleg geven over de veelal complexe en uitzonderlijke aandoeningen waarmee je als verpleegkundige in je werk te maken hebt. Maar ook door de verplichte scholingsmomenten op de afdeling en door trainingen van collega’s rond een bepaald thema.
  Bovendien heb je een persoonlijk budget dat je zelf kunt besteden aan opleidingen en kun je extern congressen en seminars bezoeken. Ook heb je de mogelijkheid je te verdiepen in een aandachtsveld dat jouw specifieke interesse heeft en deel je die kennis met collega’s. En omdat wij als afdeling regelmatig gevraagd worden om elders in huis scholing te verzorgen, krijg je de kans om ook buiten de afdeling jouw specialistische kennis aan anderen over te dragen.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je de ambitie hebt om continu te leren, je kennis op peil te houden en te blijven groeien in je vak. En dat je hierin ook zelf tijd investeert en het initiatief en de regie neemt. Ook als je niet aan het werk bent. Je moet openstaan voor de uitleg van artsen en collega-verpleegkundigen, nieuwsgierig zijn en je kennis met anderen willen delen binnen en buiten de afdeling.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je nooit stil staat in je inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Je maakt elke dag kennis met nieuwe facetten van het medisch/verpleegkundig vakgebied en dit houdt je werk erg interessant. Je blijft vooroplopen in je vakgebied en je kunt zo nog betere zorg aan patiënten verlenen. En de vele mogelijkheden om scholing te volgen én te geven, vormen extra ingrediënten voor je mooie en toch al brede verpleegkundige carrière op de Kinder IC.

   

Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Afdeling KinderIC

Op de KinderIC behandelen en verplegen we kinderen van 0 tot 18 jaar die ernstig ziek zijn, waardoor zij extra zorg en permanente bewaking van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben.

ervaringen verpleegkundigen

Ervaring van een meeloopdag

Nadine, kinderverpleegkundige i.o in een perifeer ziekenhuis, vertelt over haar ervaring van de meeloopdag op de KinderIC.

lees meer

Ervaring van een meeloopdag

Nadine vertelt...

Wat wilde ik leren?

- Een algemeen beeld krijgen van kinderen die vanuit de periferie worden overgeplaatst naar de PICU i.v.m. beademing
- Inzicht krijgen in hoe ouderbegeleiding en participatie verloopt op een PICU
- Meekijken bij een kind dat (acuut) bedreigd is in zijn/haar vitale functies en wat hierin de taken van de PICU-verpleegkundige zijn

Wat heb ik gezien?

"Ik heb vandaag bovenstaande leerdoelen zeker kunnen behalen. Het was natuurlijk afhankelijk van welke kinderen op de IC zouden liggen. Ik vond het dan ook erg interessant om veel verschillende dingen te zien. Ik heb o.a. kinderen aan de beademing gezien, optiflow, een kind met een ICP meter en een post-OK opname van de high care.

Wat viel me op?

"Het viel me op hoe goed er volgens de ABCDE werd gecommuniceerd en gehandeld en dat er korte lijntjes waren met de intensivisten en overige disicplines zoals kindercardiologie/neurologie maar ook de PM`er voor begeleiding van ouders/familie. Er werd telkens terug gewezen naar de ABCDE bijv. tijdens de visite, tijdens overdracht en continue tijdens verpleging van de kinderen. Dit gaf veel rust en structuur.
Daarnaast viel me op dat er veel aandacht is voor ouderbegeleiding en er heel eerlijk en duidelijk naar hen gecommuniceerd wordt. Voordat ik op de kinder IC een dag mee liep was mijn beeld erg anders. Ik had verwacht dat er vooral kinderen aan de beademing lagen en dat het contact met het kind zelf veel minder was. De categorie kinderen is toch heel wisselend en kinderen zijn niet alleen slapend op de IC."

Wat neem ik mee?

"Het was voor mij leerzaam om te zien hoe de zorg op de IC verder verloopt als er een kind vanuit de periferie naar de kinder IC wordt overgeplaatst. Ik kan ouders daar nu ook beter op voorbereiden nu ik zelf weet hoe het er daar aan toe gaat. Ik heb erg veel gezien vandaag en vooral geleerd mijn klinische blik te blijven gebruiken en continu ABCDE te denken en redeneren."

Instagram Story

Carolien laat op Instagram zien hoe een dag op onze kinder IC er uitziet!

lees meer

Meer weten?

Fleur van Dongen
Teamleider Kinder IC

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet