Werken bij Meeloopdag

Meeloopdag Neonatologie voor neonatologie en kinderverpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als neonatologie of kinderverpleegkundige in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd neonatologie of kinderverpleegkundige? Kom dan eens meelopen op onze afdeling Neonatologie.

lees meer

Meeloopdag Neonatologie voor neonatologie en kinderverpleegkundigen

Wil jij, als verpleegkundige met een neonatologie diploma of een kinderaantekening, je blijven ontwikkelen in een omgeving waar je te maken hebt met alle facetten van de neonatologie? In een academische setting waar je betrokken bent bij innovaties in de zorg aan neonaten en prematuren? Wil jij ook als het echt spannend wordt er voor ernstig zieke kinderen en hun ouders kunnen zijn? En dat binnen een afdeling waar je nooit uitgegroeid bent en je waar je een mooi toekomstperspectief hebt? Kom dan werken bij de afdeling Neonatologie van het Radboudumc en maak je eigen en onze ambities waar!

Aanmelden kan alleen als je (bijna) gediplomeerd neonatologie of kinderverpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd Neonatologie of Kinderverpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken!

schrijf je in

Waarom werken bij Neonatologie?

 • Je werkt op één afdeling Neonatologie met ‘alles onder één dak’: Medium Care, High Care, Post IC en NICU.

  lees meer


  1 afdeling, 4 units

  “De emoties hoop, angst, vrees en verdriet spelen onze afdeling een grote rol. Dat is niet altijd even makkelijk. Gelukkig is de sfeer heel open en vangen we elkaar altijd op.”

  Wat 1 afdeling, 4 units voor verpleegkundigen op de Neonatologie betekent:

  Je werkt op één afdeling Neonatologie met ‘alles onder één dak’. Medium Care, High Care, Post IC en NICU. Als jij dat wil kun je rouleren tussen de verschillende units. Alle units werken met ‘flexibel roosteren’. Dit betekent dat je samen met je team verantwoordelijk bent voor het in onderling overleg bepalen van het dienstrooster. We zijn een van de weinige ziekenhuis afdelingen in Nederland die succesvol met deze manier van roosteren werken. Dat zegt iets over de sfeer en over hoe we samenwerken.

  Wat 1 afdeling, 4 units van verpleegkundigen op de Neonatologie vraagt:

  Je bent flexibel in je werk en je vindt het geen enkel probleem om mee te draaien binnen een andere unit en in een ander team. En je bent in alle opzichten een heel sociale en prettige collega. Je werkt graag met anderen samen en je bent behulpzaam, juist in lastige en soms emotionele situaties. Je helpt je collega’s als dit nodig is, gevraagd en ongevraagd, zodat ook zij hun werk altijd zo goed mogelijk kunnen doen.

  Wat 1 afdeling, 4 units voor verpleegkundigen op de Neonatologie oplevert:

  Het feit dat alle categorieën, medium / high / post-IC  / IC neonaten en de daarbij behorende specifieke zorgvraag binnen onze afdeling zijn ondergebracht, maakt het mogelijk om maatwerk te bieden  voor wat betreft de unit die het beste aansluit bij jouw persoonlijke kennis, ervaring en wensen. Tegelijkertijd kom je regelmatig in aanraking met de zorg binnen andere units. Dit zorgt voor veel afwisseling en geeft je bovendien de kans om je te blijven oriënteren binnen het mooie specialisme Neonatologie. Het flexibel roosteren geeft je daarnaast alle ruimte om werk en privé op jouw manier optimaal te combineren.

 • Academische setting

  “Bij zeldzame ziektebeelden ben je continu bezig om signalen op te vangen die helpen om de puzzel op te lossen. Dat vraagt een brede klinische blik en is ook heel uitdagend.”

  Wat de academische setting voor verpleegkundigen op de Neonatologie betekent:

  In alle units op de afdeling Neonatologie is de zorgvraag bij de neonaten veelal hoogcomplex, wat in de behandeling geregeld specifieke academische expertise vraagt. In multidisciplinaire behandelteams werken verpleegkundigen o.a. samen met artsen (in opleiding) van verschillende specialismen, met vaak elke weer net een andere kijk op de behandeling. Vanuit wetenschappelijk onderzoek werken we aan innovatie en verbetering van de zorg voor neonaten en (extreem) prematuren.

  Wat de academische setting van verpleegkundigen op de Neonatologie vraagt:

  De diversiteit aan ziektebeelden en specialismen in de academische setting vraagt, naast een brede klinische blik, continue verdieping in nieuwe kennis en (technische) vaardigheden. Samen met de artsen (en de ouders) ben jij scherp op signalen van het kind die helpen bij het vaststellen van de diagnose en het behandelplan. De vaak heftige periode vraagt ook continue aandacht voor persoongerichte psychosociale begeleiding van ouders. Je moet stevig in je schoenen staan. Kritisch blijven ten aanzien van de visie van artsen, waarbij jij je mening met feiten en observaties goed onderbouwt.

  Wat de academische setting voor verpleegkundigen op de Neonatologie oplevert:

  In onze neonatale academische setting word je elke dag uitgedaagd om het verschil te maken in de behandeling van ernstig zieke kinderen die elders niet geholpen kunnen worden. Wanneer het ernstige zieke kind weer voldoende hersteld is en deze overgeplaatst of met ontslag naar huis mag, levert dit veel voldoening op. Onze ambitie om doorlopend (technische) innovaties in behandelmethoden te ontwikkelen zorgt voor veel afwisseling, uitdaging en dynamiek in je werk. Dit maakt dat je voorop blijft lopen in je vakgebied.

   

 • Gezinsgerichte zorg

  “Ouders met een erg ziek kind zitten hier vaak echt in de shit. Je begeleidt hen in een moeilijk stukje van de ziekte en bouwt daardoor een heel intense relatie met ze op.”
   

  Wat Gezinsgerichte zorg voor verpleegkundigen op de Neonatologie betekent:

  Een beetje afhankelijk van de unit waar je werkt, heb je met meer of minder complexe en acute (academische) ziektebeelden te maken. Maar in alle gevallen spelen de ouders een belangrijke rol in de behandeling. Niemand voelt zo goed aan hoe het met het kind gaat als de ouders. Wij zien de ouders dan ook als belangrijke partners in de zorg en betrekken hen intensief bij het behandelteam. Zo kunnen ouders, als zij dat willen, bij de visite aanwezig zijn en meedenken in het behandelplan. Als de situatie van het kind dit toelaat, bieden wij de ouders ook de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen. En de ouders in psychosociaal opzicht goed begeleiden zien wij als een vanzelfsprekend onderdeel van persoonsgerichte, of eigenlijk meer gezinsgerichte, zorg.

  Wat Gezinsgerichte zorg van verpleegkundigen op de Neonatologie vraagt:

  Je moet heel goed kunnen luisteren en je goed kunnen inleven in de ouders. Je geeft de ouders de ruimte voor hun eigen mening. En ruimte om in de behandeling mee te denken en te werken, wanneer zij dat willen. Ouders willen altijd het beste voor hun kind, maar hebben daarbij ook wel eens wensen die niet passen binnen het beleid of de afspraken op de afdeling of die de behandeling niet ten goede komen. Je geeft ouders een oprecht gevoel van betrokkenheid en vertrouwen, maar je staat ook stevig in je schoenen in de gesprekken die je met hen voert. Daarbij blijf je onder alle omstandigheden rustig. Als je afwijkt van gemaakte afspraken doe je dit altijd in overleg met je collega’s en hierover helder rapporteren is cruciaal in de samenwerking met collega’s en met de ouders.

  Wat Gezinsgerichte zorg voor verpleegkundigen op de Neonatologie oplevert:

  Jij bent een vaste waarde in het gehele zorgproces en je maakt, samen met de ouders, zowel de diepte- als hoogtepunten mee. Zeker op onze IC’s gaat het vaak om neonaten die heel ernstig ziek zijn en die lang bij ons behandeld worden. Je deelt gedurende een bepaalde periode lief en leed met de ouders. Je bouwt daardoor een heel intense band met hen op. Dit geeft je veel extra voldoening in het werk, zeker als het kind door onze vernieuwende academische behandelmethoden en mede door jouw betrokkenheid weer ‘beter’ overgeplaatst wordt of naar huis kan.


 • Opleiding & Ontwikkeling

  “Er lopen hier continu (wetenschappelijk) onderzoeken. Je krijgt hier tijdens visites en patiëntbesprekingen toch veel van mee. Dat maakt het allemaal erg leerzaam.”
   

  Wat Opleiding & Ontwikkeling voor verpleegkundigen op de Neonatologie betekenen:

  Binnen onze units heb je te maken met typisch academische uitzonderlijke ziektebeelden, die hoge eisen stellen aan je vakinhoudelijke kennis en aan je persoonlijke vaardigheden. Bovendien worden bij de behandeling van neonaten met meerdere aandoeningen vaak verschillende en technisch gecompliceerde apparaten gebruikt.  Wij bieden je veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of door deel te nemen aan werkgroepen binnen de afdeling die gericht zijn op kennisdeling. Als je dat wilt, kun je doorstromen naar een andere unit, uiteindelijk ook naar de NICU.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling van verpleegkundigen op de Neonatologie vragen:

  Binnen welke unit je ook werkt, je vindt het belangrijk dat je als mens en als professional optimaal functioneert en je wilt blijven leren. Bovendien kun je omgaan met technische apparaten of ben je in ieder geval bereid om je in het gebruik ervan te verdiepen. Je staat open voor nieuwe kansen (in je carrière) als verpleegkundige en je vindt het prettig om in een omgeving te werken waar je deze kansen geboden worden. Je geeft ook zelf aan als je denkt dat het voor jou tijd wordt voor een volgende stap. Kansen die geboden worden om jezelf verder (persoonlijk en vakinhoudelijk) te verbeteren en mee te gaan in vernieuwing, grijp je met beide handen aan. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen kwaliteit en de kwaliteit van je collega’s en je neemt hierin zelf ook het initiatief. Je participeert in activiteiten die op het vlak van kennisdeling binnen de afdeling worden georganiseerd, je deelt je kennis en ervaring met collega’s en je vindt het vanzelfsprekend dat je hierin daar waar mogelijk het voortouw neemt. Daar waar nodig volg je aanvullende opleidingen, ook als de hiervoor benodigde tijd buiten je diensturen valt.

  Wat Opleiding & Ontwikkeling voor verpleegkundigen op de Neonatologie opleveren:

  Je maakt elke dag kennis met nieuwe aspecten van het vakgebied Neonatologie, waardoor je werk interessant is en blijft. Je blijft doorlopend leren en jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk ontwikkelen. Je kunt elke dag weer het beste uit jezelf halen en dit geeft je veel extra voldoening. Als mens, maar ook als professional. De diversiteit in units, geeft je de mogelijkheid om te kiezen voor een categorie patiënten die helemaal aansluit bij jouw persoonlijke voorkeur. En de doorstroommogelijkheden maken dat je bij ons nooit bent uitgegroeid en een concreet perspectief hebt voor je toekomst als verpleegkundige.

Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Instagram

Op onze Instagram pagina laten we zien hoe het werken op de afdeling neonatologie er uitziet!

naar Instagram

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 25.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Meer weten over de meeloopdag?

Doriene van Dijk

e-mail ons
 • Medewerkers
 • Intranet