Professionele en persoonlijke ambities

Binnen onze afdeling besteden we heel veel tijd aan scholing en opleiding. We krijgen ruimte en worden ook gestimuleerd om ons bijvoorbeeld te verdiepen in specifieke aandachtsvelden, zoals pijnbestrijding, patiëntenvoorlichting of ouderenzorg. Maar ook als we ergens stage willen lopen, een aanvullende opleiding willen volgen of naar een congres willen, wordt altijd serieus gekeken of dat kan.

De afdelingsleiding denkt daarin actief met ons mee en creëert ook de mogelijkheden, zodat wij onze persoonlijke ambities waar kunnen maken en ons kunnen blijven ontwikkelen. Niet alleen als zorgprofessional, maar ook als mens.

We moeten natuurlijk wel zelf het initiatief nemen en echt zelf willen, maar ook als het gaat om doorgroeien in ons vak, al is dit buiten de afdeling naar bijvoorbeeld de functie van casemanager, worden we daarbij geholpen.

“Wat ik zo prettig vind, is dat als je een studie wilt doen of jezelf op een andere manier wilt ontwikkelen, dat die kans er ook echt is. De deur bij de afdelingsleiding staat daarvoor altijd open. Wil niet zeggen dat alles wat je wilt ook direct gebeurt, maar er wordt in ieder geval serieus meegedacht in je ambities. Dat is in mijn ogen echt uniek.”
Werken bij Meeloopdag

Meeloopdag Medische Oncologie (toekomstig) oncologieverpleegkundige

Wil jij jezelf als professional in je vakgebied, maar ook als mens verder ontwikkelen? Kom dan een ochtend of middag meelopen op onze academische afdeling Medische Oncologie.

lees meer

Meeloopdag Medische Oncologie (toekomstig) oncologieverpleegkundige

Als oncologieverpleegkundige binnen onze afdeling Medische Oncologie ben je dagelijks betrokken bij de meest uitzonderlijke en uiteenlopende oncologische aandoeningen die elders in de regio niet behandeld kunnen worden. In vaak levensontwrichtende situaties voor jong en oud, bijvoorbeeld bij bottumoren, uitgezaaide melanomen, sarcomen en testiscarcinomen, maak je samen met een team van zeer betrokken collega’s, het verschil in beleving en kwaliteit van leven van de patiënt.

In onze academische setting word je continu uitgedaagd om, afgezien van de medische en psychosociale zorg, scherp te blijven op de menselijke maat. In deze setting werken we vanuit fase 1 onderzoek dagelijks aan innovatie binnen het onco vakgebied, met palliatieve, oncologische en nucleaire zorg onder één dak. In het belang van onze patiënten investeren wij niet alleen in onderzoek, maar ook doorlopend in jouw ontwikkeling. Ongeacht waar je nu staat, blijf je jezelf bij ons ontwikkelen, als zorgprofessional en als mens.

Meld je aan en beleef zelf wat werken op onze afdeling in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je reeds gediplomeerd verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een verpleegkundige met een oncologieopleiding of heb je ambitie om die te halen? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken!

schrijf je in

Waarom werken bij Medische Oncologie?

 • Midden in de academische innovatie, maximale impact op ontwikkeling in je vakgebied.

  lees meer


  Academische setting

  Binnen onze afdeling werken we vanuit fase I onderzoek/studies doorlopend aan nieuwe en nog betere behandelmethoden die in veel gevallen een laatste strohalm voor patiënten betekenen. Je bent daardoor direct betrokken bij de ontwikkeling van de standaard van morgen in oncologie en je loopt zo steeds voorop in je vakgebied. Bovendien werken we ook in andere opzichten continu aan het verbeteren van de zorg. Zo zijn wij baanbrekend in het vormgeven van aandacht voor de spirituele achtergrond en interesses van patiënten. En we investeren veel in leeftijdspecifieke zorg; denk hierbij bijvoorbeeld aan onze AYA-poli voor jongeren en jong volwassenen.


  “Ik vind dat je als verpleegkundige op onze afdeling echt aan het begin staat van nieuwe behandelmethodes. Ik zie hier heel veel dingen die ik jaren geleden in fase I onderzoek zag en die nu de standaard zijn in oncologie. Ik denk dat dit echt een kenmerk van onze afdeling is. En dat je daar als verpleegkundige onderdeel van mag zijn, vind ik toch wel heel bijzonder.”

 • Echt het verschil maken

  We zijn een academische afdeling met palliatieve, oncologische en nucleaire zorg onder één dak. We hebben dagelijks te maken met uitzonderlijke aandoeningen en heel diverse patiënten(groepen) die geregeld elders niet (meer) behandeld kunnen worden en waarbij je als verpleegkundige echt het verschil maakt.

  We behandelen veel bijzondere tumoren, waaronder bottumoren, uitgezaaide melanomen, hoofd-/halstumoren, sacromen en testiscarcinomen. Het specifieke en vaak complexe karakter van de ziektebeelden maakt dat we voor elke patiënt behandelpaden ‘op maat’ uitstippelen en dat het werk weinig gestandaardiseerd is. Dit alles zorgt voor veel afwisseling en diepgang, maar stelt ook hoge eisen aan je kennis en aan je vaardigheden.

  Wij bieden leeftijdspecifieke zorg, zowel aan ouderen als aan jongeren. Dat een deel van de tumoren die we behandelen veel bij jongeren voorkomt, maakt dat je ook te maken hebt met patiënten die nog midden in het leven staan. Dit vraagt veel van je inlevingsvermogen en creativiteit, maar zorgt daarnaast voor nog meer voldoening in je werk, ook omdat jongeren vaak lang bij ons onder behandeling zijn en je daardoor een hechte band opbouwt.

  Verder werken wij multidisciplinair. Dit betekent dat we in de breedste zin de behandeling van patiënten met alle betrokkenen in reguliere MDO-overleggen bespreken en dat we met verschillende disciplines samenwerken. Daardoor kun je de (na-)zorg voor de patiënt beter organiseren en leer je veel van anderen. Je hebt eveneens alle ruimte om ook jouw kennis, ervaring en inzichten in te brengen.

  “Het werken met complexe en uitzonderlijke casussen levert mij persoonlijk veel op. Je moet je voorstellen dat het vaak gaat om patiënten met een heel specifieke tumor, die op een lastige plek zit en die je niet zomaar kunt opereren. Dat brengt veel interessante problematiek met zich mee en voor een goede behandeling moet je echt op de hoogte zijn van de laatste medische ontwikkelingen. Dat je daarnaast dagelijks te maken hebt met jonge mensen die in leeftijd vaak dicht bij je staan, die willen trouwen of kinderen krijgen en waarbij het hele leven plotseling uit balans is gebracht maakt het werken hier extra bijzonder. Het gaat dan niet alleen om de beste medische zorg, maar ook om alles er omheen.”

 • Betrokken en open team

  We werken met een erg betrokken team hard en gedisciplineerd aan de beste zorg voor en samen met patiënten. Heb jij een patiënt voor wie je vandaag het verschil kunt en wilt maken, dan nemen de collega’s in goed overleg  je overige zorgtaken over. Zo kun jij voor de patiënt, de familie en uiteindelijk ook voor jezelf doen waar de situatie om vraagt.

  We zijn heel professioneel in ons werk, maar naast het werk doen we ook regelmatig dingen samen. Onderling zijn we erg open, we geven elkaar zoveel mogelijk eerlijke feedback, maar we vangen elkaar ook op als dat nodig is; bijvoorbeeld als iemand van ons het moeilijk heeft met een patiënt die net is overleden en met wie een lange en goede band bestond.

  Natuurlijk zien we veel verdriet om ons heen, maar tegelijkertijd wordt er bij ons veel gelachen en helpen we elkaar ook om dingen te relativeren. We verwachten van elkaar dat iemand die ergens mee zit daarover durft te praten. Maar we respecteren ook ieders persoonlijkheid en laten iedereen in zijn of haar waarde.  “Openheid en eerlijkheid, ook naar elkaar, vind ik heel belangrijk. Als je niet je eigen gevoel durft te onderkennen, dan kun je naar mijn idee ook nooit andere mensen goed helpen. Dan raakt het je zo erg dat je het mee naar huis neemt. Als je er niet met je team over durft te praten, loop je hier zelf op vast.”

Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Ervaring van een meeloopdag

Eefje, net klaar met de hbo-v opleiding, vertelt over haar ervaring van de meeloopdag op Medische Oncologie.

lees meer

Ervaring van een meeloopdag

Eefje vertelt...

'Toen ik hbo verpleegkunde studeerde, wist ik nog niet waar ik wilde gaan werken. Het ziekenhuis was zeker, maar naar welke afdeling dan? Omdat ik met deze vraag rondliep, heb ik een dag meegelopen op de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc.
 
Ik vond dit spannend en had mijn twijfels. Past de patiëntencategorie bij mij en is deze afdeling niet (vooral mentaal) te zwaar? En hoe vind ik het team wat daar al werkt? Tijdens de meeloopdag heb ik antwoord kunnen krijgen op al deze vragen.
 
Ik heb ten eerste kennis kunnen maken met het Radboudumc. Ik merkte dat dit ziekenhuis een grote organisatie is, wat natuurlijk weer zijn voor- en nadelen heeft ten opzichte van een perifeer ziekenhuis. Het was fijn om dit verschil eens te ervaren.
 
Ten tweede heb ik de visie van de afdeling leren kennen. Ik merkte dat persoonsgerichte zorg voorop stond en er was veel aandacht voor de patiënt. Hierbij ontdekte ik dat deze visie overeen kwam met mijn eigen visie op de zorgverlening. Ik neem graag tijd voor de patiënt, iets wat niet in deze mate op iedere afdeling van het ziekenhuis genomen kan worden.'

Het verpleegkundig team

'Daarnaast heb ik het verpleegkundig team leren kennen. Ik heb de sfeer kunnen proeven en gekeken of ik zelf binnen het team zou passen. Dit is lastig in één dag te zien natuurlijk, maar ik kon tenminste wel een inschatting maken. Het team was open en ik voelde mij welkom. Ik merkte wel dat de werkdruk hoog lag en dat het team zeer professioneel was. Dit vond ik wel spannend, kan ik dat wel aan als ik hier zou komen te werken? Tijdens het evaluatiegesprek hebben we onze verwachtingen naar elkaar kunnen uitspreken en afstemmen.'

Talentpool

'Na de meeloopdag ben ik in de talentpool opgenomen. Dat betekent dat we over en weer naar elkaar hadden uitgesproken dat ik bij het ontstaan van een vacature, uitgenodigd zou worden voor een gesprek. In de tussentijd ben ik gaan werken als FLEX verpleegkundige in het CWZ, wat een waardevolle periode was. De afdeling hield eens in de zoveel tijd contact met mij en ik kreeg maandelijks de Radbode per mail.'

Aangenomen!

'Een jaar later kreeg ik het persoonlijke bericht dat er een vacature vrijkwam op de Medische Oncologie. Ik heb op dat moment direct gesolliciteerd. Aangezien ik reeds kennis had gemaakt op de afdeling tijdens de meeloopdag en daar blijkbaar een goede indruk heb achtergelaten, mocht ik op een wederzijds selectiegesprek komen. Tijdens dit gesprek kon ik onderzoeken of mijn ambities bij die van de afdeling pasten. Ik ben aangenomen en sindsdien werk ik met veel plezier op de afdeling!'

Ben jij een gediplomeerde verpleegkundige en door dit verhaal benieuwd geworden naar wat het voor je betekent, vraagt en oplevert om in het Radboudumc te werken? Kom dan een ochtend of middag meelopen op onze afdeling Medische Oncologie.


Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer

Meer weten?

Veronique de Klein
Oncologieverpleegkundige

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet