Werken bij Meeloopdag

Researchverpleegkundige

Je hebt als researchverpleegkundige in het Radboudumc een brede en verantwoordelijke rol met heel diverse werkzaamheden. Je bent onder meer casemanager, draait in bepaalde teams je eigen poli voor je studiepatiënten en je bent ook het eerste aanspreekpunt voor deze patiënten in de persoonsgerichte zorg die je geeft. Daarbij doe je zelf geen onderzoek, maar help je mee aan klinisch onderzoek dat artsen in ons ziekenhuis uitvoeren voor en met hun patiënten. We maken graag kennis met je en laten je onze manier van werken zien tijdens een meeloopdag.

lees meer

Researchverpleegkundige

Ben je daarnaast op zoek naar een baan in de zorg waarin je werk en privé op een goede manier kunt combineren? Kom dan werken als researchverpleegkundige bij het Radboud Technology Center Clinical Studies! Onze researchverpleegkundigen werken binnen de volgende specialismen:

 • Algemeen (onderzoek met gezonde vrijwilligers, zoals onderzoek naar geneesmiddel tegen malaria)
 • Cardiologie
 • Hematologie
 • Interne Geneeskunde
 • Kindergeneeskunde (vrouw & kind)
 • Longziekten
 • MDL
 • Nefrologie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Urologie

Als we je uitnodigen voor een meeloopdag, kan je aangeven naar welk specialisme je voorkeur uitgaat.

Aanmelden meeloopdag

Wil je meer weten over het vak van research verpleegkundige? Schrijf je dan in voor een verdere kennismaking!

schrijf je in

Context Researchverpleegkundige

Draag écht bij aan de toekomst van onze academische zorg. lees meer

Context Researchverpleegkundige

De beste persoonsgerichte zorg van de toekomst voor patiënten

Het Radboudumc is in Nederland een van de academische topcentra op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek. Het Radboud Technology Center Clinical Studies (RTC CS) zet binnen het hele Radboudumc researchverpleegkundigen in die op verpleegafdelingen wetenschappelijke studies (helpen) uitvoeren. Het gaat dan om onderzoeken naar nieuwe medicatie, behandelmethoden of naar technologische toepassingen voor de patiënt. Onderzoeken die wezenlijk bijdragen aan medische innovatie en aan de academische zorg van de toekomst.

Veel patiëntencontact

De studies waarin researchverpleegkundigen de patiënt begeleiden, vergelijken bijvoorbeeld een bestaande behandeling met een nieuwe behandeling. Dit om te kijken of de nieuwe behandeling betere overlevingskansen biedt of minder bijwerkingen heeft. Of om bij chronisch zieken te onderzoeken of er gedurende een langere periode niet behandeld hoeft te worden en de ziekte tegelijkertijd rustig blijft. Ook ondersteunen researchverpleegkundigen bij studies met gezonde vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan is een studie die een anti-malariamedicijn test.

Meerdere studies tegelijk, meerdere specialismen

De circa 60 researchverpleegkundigen van het RTC CS werken verdeeld over gespecialiseerde researchteams. Ieder team is betrokken bij studies op een bepaald specialistisch klinisch gebied. Bijvoorbeeld Medische Oncologie, MDL, Hematologie, Cardiologie en Vrouw & Kind.
 
Zodra het RTC CS een aanvraag voor een studie heeft beoordeeld en goedgekeurd, gaan de voorbereidingen voor de studie van start. Op dat moment wordt ook (zoveel mogelijk in overleg met de researchverpleegkundigen uit een team) bepaald wie van de researchverpleegkundigen een studie gaat uitvoeren. Dit kan ook buiten je vaste team zijn. Je bent als researchverpleegkundige vaak bij meerdere studies tegelijk betrokken.

Werken als research verpleegkundige...


...betekent

Je draait je eigen poli voor je studiepatiënten en je bent ook het eerste aanspreekpunt voor deze patiënten. lees meer

...betekent

Je hebt als researchverpleegkundige bij het Radboud Technology Center Clinical Studies (RTC CS) een brede en verantwoordelijke rol met heel diverse werkzaamheden. Je bent onder meer casemanager, draait in bepaalde teams je eigen poli voor je studiepatiënten en je bent ook het eerste aanspreekpunt voor deze patiënten in de persoonsgerichte zorg die je geeft. Daarbij doe je zelf geen onderzoek, maar help je mee aan klinisch onderzoek dat artsen in ons ziekenhuis uitvoeren voor en met hun patiënten.
 
Afhankelijk van je achtergrond, kennis en je interesse maak je deel uit van één van onze gespecialiseerde researchteams. Je werkt in de dagelijkse praktijk op de afdeling waar het onderzoek voor jouw studie loopt. Je voelt je ook echt onderdeel van het team op deze afdeling.

Zelfstandige rol met veel vrijheid

Jij bent van het begin tot het einde betrokken bij een studie en je bent onmisbaar voor de uitvoering. Jij leidt en coördineert de uitvoering van het onderzoek. Je bereidt het onderzoek op basis van het onderzoeksprotocol voor. Je behandelt gedurende de looptijd van het onderzoek de studiepatiënten en je werkt de resultaten van het onderzoek in rapportages uit. Daarin werk je intensief samen met de verantwoordelijk arts, datamanager en researchcoördinator. Je hebt een zelfstandige rol met veel vrijheid om je tijd en werkzaamheden zelf in te delen.

Intensief contact met je patiënten

Je draait als researchverpleegkundige meestal geen avond-, nacht- en weekenddiensten. Bovendien wordt het aantal contracturen per week in overleg met jou bepaald.
 
Je hebt als researchverpleegkundige gedurende een langere periode intensief contact met je patiënten en relatief veel tijd om iedere patiënt de aandacht te geven die nodig is. (Psychosociale) begeleiding van de patiënt en van de naasten en het geven van goede voorlichting over het onderzoek zijn daarin essentiële aspecten. Veel patiënten hebben te maken met angst en depressies; jij staat hen hierin bij.
 
Je behandelt je patiënten in je eigen polikamer en je plant de afspraken met je patiënten zelf in. Bij sommige studies bezoek je de patiënt ook thuis. Je werkt hierin heel zelfstandig en je hebt veel verantwoordelijkheid in de behandeling en controle van je patiënten.

Tegelijkertijd ben je ervoor verantwoordelijk dat de studie kwalitatief goed en volgens het onderzoeksprotocol verloopt en dat de resultaten nauwkeurig worden uitgewerkt en vastgelegd. Ook deel je jouw kennis met collega’s op je verpleegafdeling door onderwijs en voorlichting te geven over de lopende studie en je coacht hen in hun rol binnen de studie.
 
Een afwisselende functie met veel vrijheid en zelfstandigheid, waarin je wezenlijk bijdraagt aan de zorg van de toekomst!

...vraagt

Je moet als researchverpleegkundige sterk zijn in coördineren, organiseren en in plannen. lees meer

...vraagt

Je moet als researchverpleegkundige sterk zijn in coördineren, organiseren en in plannen. Snel kunnen schakelen bij onverwachte situaties. Beslissingen kunnen nemen en flexibel zijn in je werk en in de omgang met collega’s en patiënten zijn daarbij onmisbaar.
 
Bovendien is het voor de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek cruciaal dat je erg nauwkeurig bent; bij het behandelen van je patiënten, maar ook in het vastleggen en uitwerken van onderzoeksresultaten. Daarbij is het belangrijk dat je het leuk vindt om veel verschillende werkzaamheden zelf uit te voeren en dat je altijd het overzicht in je werk houdt.

Leidende rol

Zelfstandig kunnen werken en zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke eigenschappen voor een researchverpleegkundige. Je hebt een leidende rol in de studies waarbij je betrokken bent en je moet dus in staat zijn om het voortouw te nemen; ook richting de verpleegkundigen op de afdeling die meewerken aan het onderzoek. En waar nodig moet je aan de bel durven trekken als ergens iets niet goed loopt.

Voorlichting geven

Verder moet je goed zijn in het (psychisch) begeleiden van patiënten (en hun naasten). Bovendien moet je het leuk vinden om voorlichting te geven over je studie, je kennis met anderen willen delen en collega’s willen helpen en kunnen stimuleren om zo goed mogelijk bij te dragen aan het onderzoek. Daarvoor is het ook belangrijk dat je uitstekend in teamverband kunt functioneren, jezelf zichtbaar kunt maken en makkelijk contact legt in wisselende teams en met heel diverse patiënten.
 
Tot slot vind je het interessant om jezelf steeds in nieuwe studies te verdiepen, je in te lezen in de materie en je te blijven ontwikkelen; vakinhoudelijk en persoonlijk. Dit alles maakt jou tot onze ideale nieuwe collega!

...levert op

Je bent doorlopend betrokken bij medische innovatie. Je levert een directe bijdrage aan de zorg van de toekomst. lees meer

...levert op

Je werkt als researchverpleegkundige in een baan met heel diverse werkzaamheden en met veel verantwoordelijkheid op verschillende vlakken. Bovendien ben je vaak bij meerdere studies tegelijk betrokken binnen je specialisme en op verschillende werkplekken. Geen dag is daardoor hetzelfde en de afwisseling maakt en houdt je werk erg interessant.

Continue ontwikkeling

Omdat je doorlopend betrokken bent bij medische innovatie, lever je daarnaast een directe bijdrage aan de zorg van de toekomst en kom je in aanraking met de nieuwste ontwikkelingen op je vakgebied. Daardoor blijf je leren en sta je nooit stil in je eigen ontwikkeling. Door onderwijs en voorlichting te geven, help je bovendien collega’s in hun vakinhoudelijke ontwikkeling.
 
De vrijheid en zelfstandigheid die je hebt om je tijd grotendeels zelf in te delen en het feit dat je meestal geen onregelmatige diensten draait, maken je werk verder goed te combineren met je privéleven.

Langdurige relatie met patiënt

Het intensieve contact met je patiënten en de tijd en ruimte die je hebt om aandacht te geven aan je patiënten maken dat je een langdurige vertrouwensrelatie met ze opbouwt en veel voor ze kunt betekenen. Dit zorgt voor veel waardering van de patiënt en geeft je extra voldoening in je werk.
 
Als researchverpleegkundige beteken je dagelijks veel voor de patiënt én voor de medische wetenschap!

Ervaring research verpleegkundigen


Verpleeg­kundigen aan het woord

“Ik vond in mijn vorige baan de rol van casemanager erg leuk. Dit is een belangrijk onderdeel van de functie van researchverpleegkundige. Daarom heb ik hier gesolliciteerd.”

“In de studie die ik nu doe, kom ik ook bij de mensen thuis. Ik heb dan echt bijna 2 uur de tijd voor de patiënt. Dat is wel heel anders dan op een verpleegafdeling.”

“Een ‘gemiddelde’ werkdag als researchverpleegkundige bestaat niet. Je werkzaamheden verschillen per dag en ook per onderzoek. Maar dat zorgt voor veel afwisseling.”

“Op mijn afdeling heb ik een echte pioniersfunctie. Er was hier tot voor kort nog geen researchverpleegkundige. Maar de ruimte die dit geeft maakt het ook wel erg leuk.”

“Ik voel mij onderdeel van het team op de afdeling waar mijn studie loopt. Daar breng ik ook veruit het grootste deel van mijn tijd door. En als er leuke teamuitjes zijn, ga ik natuurlijk mee!”

“Als ik niet het overzicht houd en op alle details van het protocol let, kan dit direct de kwaliteit van het onderzoek schaden. Dat is de grote verantwoordelijkheid die ik als researchverpleegkundige heb en voel.”

“Mijn dag verloopt zelden zoals gepland. Er gebeuren eigenlijk altijd wel onverwachte dingen. Daar moet je snel op kunnen schakelen en flexibel in zijn.”

“Ik krijg van artsen veel vrijheid en ruimte om zelf beslissingen te nemen. Ze vertrouwen op mijn kennis en kunde. Ik krijg van hen ook oprechte waardering hiervoor.”

“Wij zijn als researchverpleegkundigen een belangrijk deel van het bestaansrecht van het Radboudumc. Zonder ons zouden we geen academisch centrum zijn. Zo zie ik dat.”

“Het mooiste van mijn vak vind ik, dat ik écht de tijd heb voor de patiënt. Door dit intensieve contact heb ik vaak heel diepgaande gesprekken met patiënten. Bijvoorbeeld over psychische ondersteuning. Wij verlenen bij uitstek persoongerichte zorg.”

“Omdat ik hier nauwelijks onregelmatige diensten draai en mijn tijd in belangrijke mate zelf kan indelen, is mijn werk goed te combineren met mijn gezin. Dat vind ik erg prettig.”

“Hoe je het ook wendt of keert: uiteindelijk gaat het ook bij ons om de patiënt. Patiënten begeleiden tijdens hun deelname aan klinisch onderzoek is ook gewoon patiëntenzorg.”


Instagram Story

Cynthia vertelt op Instagram hoe haar dag eruit ziet als research verpleegkundige bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Naar Instagram

Ervaring van een meeloopdag

Dennis vertelt over zijn overstap van wijkverpleegkundige naar de functie van research verpleegkundige.

lees meer

Ervaring van een meeloopdag

Dennis vertelt..

‘Mijn sollicitatieprocedure verliep anders dan bij de meesten. Via een oud studiegenootje hoorde ik dat er op korte termijn diverse vacatures binnen het Radboud Technology Center Clinical Studies (RTC-CS) vrij zouden komen. Ook voor kandidaten van buiten het Radboudumc. Een meeloopdag werd mij aangeboden om een indruk te krijgen van de organisatie en de afdeling. Het was een kans die ik niet wilde laten schieten.’

Van wijkverpleegkundige naar de Research Medische Oncologie

‘Tijdens mijn HBO-V vond ik onderzoek doen en hiermee werken intrigerend; het bleef mijn interesse trekken. De eerste 4,5 jaar na mijn opleiding werkte ik als wijkverpleegkundige. De stap naar een academisch ziekenhuis, laat staan een functie als researchverpleegkundige vond ik dus best groot en uitdagend. Toch zette ik de stap en maakte ik niet lang daarna kennis met de leidinggevende van de researchtak van Medische Oncologie. Ik was zeer gemotiveerd, maar voelde me nog wat onzeker over mijn kennis en ervaring. Ik had tenslotte de meeste ervaring opgedaan als wijkverpleegkundige, wat een hele andere functie is dan zo’n specifieke functie als waarop ik solliciteerde. Gelukkig volgde er een leuk en leerzaam gesprek waarin ik mijn vragen kon stellen en ik ook een helder antwoord op kreeg.’

Meelopen met een researchverpleegkundige

‘Kort daarop kon ik een ochtend meelopen, wat ik erg leuk vond. Het was fijn om één-op-één met een researchverpleegkundige over haar functie te praten en wat gerichter vragen te kunnen stellen. We hadden een vrij drukke ochtendpoli waarbij ze patiënten zag die op controle kwamen. Deze patiënten vielen onder haar studies en kende ze goed. In het oncologische veld wordt er veel gewerkt met experimentele medicatie, of met medicatie wat op de markt is voor een ander soort kanker. Dit vraagt een goede monitoring van de patiënten door de verpleegkundige. De patiënten komen naast hun bezoeken aan de arts, ook regelmatig langs bij de verpleegkundigen. Door dit intensieve contact bouw je als researchverpleegkundige een band met je patiënten op. Ook liet ze mij zien welke andere werkzaamheden ze verrichten. Zo werken ze aankomende studies uit, plegen ze telefoontjes met patiënten rondom de studie, wordt er overlegd met de (studie)artsen en voeren ze administratieve taken uit rondom de studie.’

Een nieuwe uitdaging

‘Kort na deze meeloopochtend kreeg ik een berichtje van de leidinggevende dat er een aantal vacatures vrijkwamen, waarop ze mij uitnodigde om te solliciteren. Ik had een prettig selectiegesprek en inmiddels kan ik vol trots mededelen dat ik een functie als researchverpleegkundige heb. Een enorme verandering in mijn werk als verpleegkundige waar ik veel diepgang, uitdaging en plezier uit haal!’


Meer weten?

Laura Jacobs
Research Verpleegkundige

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet