Werken bij Meeloopdag

Meeloopdag Tuberculose en Longinfecties Verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige Tuberculose en Longinfecties in het Radboudumc te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen in ons nieuwe P-gebouw.

lees meer

Meeloopdag Tuberculose en Longinfecties Verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige werken in een academische setting waar je dagelijks te maken hebt met zeer diverse en uitzonderlijke aandoeningen? Dit bij een kleinschalige verpleegafdeling, met korte lijnen én in een modern en nieuw gebouw? Een afdeling waar we op een heel persoonlijke manier met elkaar omgaan en waar je een bijzondere regierol hebt in de zorg. Vind je het bovendien belangrijk om elke dag te leren en jezelf te blijven ontwikkelen in je vakgebied?

Kom dan een ochtend of middag meelopen op de afdeling Longziekten van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Beleef hoe het is om bij het Radboudumc te werken.

schrijf je in

Waarom werken bij Tuberculose en Longinfecties?

 • “We behandelen veel uitzonderlijke patiënten, bijvoorbeeld met complexe TB of CF. Dit vraagt voor elke patiënt een unieke aanpak.”

  lees meer


  Academische setting

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een academische verpleegafdeling waar je zorg verleent aan zeer diverse en uitzonderlijke patiëntcategorieën. Patiënten met vaak ingewikkelde aandoeningen die elders niet (meer) behandeld kunnen worden en die vanuit heel Nederland naar ons toekomen. En die vanwege de zeldzame aard van de aandoening zeer specialistische zorg nodig hebben en ook vaak lang bij ons verblijven. Zo zijn we voor de behandeling van complexe TB-patiënten één van de twee centra in Nederland, waar deze patiënten terechtkunnen. En voor CF-patiënten zijn we één van de zeven centra in Nederland. Verder behandelen we hier infectieziekten zoals bijvoorbeeld NTM, maar ook meer reguliere aandoeningen als COPD en algemene longziekten. Bovendien verlenen we zorg aan patiënten van verschillende leeftijden, met een grote verscheidenheid aan (culturele en sociale) achtergronden, geloofsovertuigingen en met zeer diverse zorgbehoeften (zwaar en minder zwaar). Chronisch zieken, maar ook patiënten die behandeld worden voor een eenmalige (long)aandoening, bijvoorbeeld voor een zware longontsteking. Sommige patiënten vragen een intensieve medische behandeling, bij andere patiënten gaat het vooral om begeleiding.  Vaak hebben patiënten vanwege hun gecompliceerde achtergrond of thuissituatie psychosociale of psychiatrische hulp nodig. Als verpleegkundige ben je bij de behandeling van al deze patiënten betrokken.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je een brede klinische blik hebt en diepgaande medische kennis. En dat je actief meepuzzelt met de arts voor de beste behandeling van de patiënt en ook goed kunt inschatten wat eventuele bijwerkingen van medicatie kunnen zijn. Je moet snel kunnen schakelen tussen de verschillende behoeften van de patiënt, mede door de verschillende aandoeningen. Daarnaast moet je je goed kunnen inleven in de (persoonlijke) situatie van de patiënt. Je moet je eigen referentiekader los durven laten, over  grenzen heen kunnen kijken en in kunnen inspelen op de soms zeer specifieke behoefte van patiënten. Daarbij is het van belang dat je een goed gevoel hebt voor psychologische of psychiatrische problematiek bij patiënten. En dat je in staat bent om je communicatie goed af te stemmen op de individuele patiënt.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je dagelijks in aanraking komt met bijzondere en zeldzame aandoeningen. Dit maakt het werk erg interessant en afwisselend. En je hebt doorlopend te maken met patiënten die naast zorg aan het bed, behoefte hebben aan begeleiding in de breedste zin. Dit maakt je werk afwisselend en geeft je rol als verpleegkundige extra diepgang en uitdaging.


 • Kleinschalig, korte lijnen

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een kleinschalige locatie, het nieuwe P gebouw, waar we elkaar goed kennen. Een verpleegafdeling waar we als artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers als één team, met korte lijnen en gelijkwaardig met elkaar samenwerken. En waar je als verpleegkundige alle ruimte hebt om mee te denken in de behandeling en jouw kennis en ervaring voor patiënten in te brengen. Ook een afdeling waar we op een heel bijzondere manier omgaan met onze patiënten en met de zorg die we hen verlenen. Zo kookt de persoonlijk begeleider samen met TB-patiënten. Verder hebben we meerdere dagcoördinatoren die veel aandacht geven aan zaken rondom de zorg, waardoor verpleegkundigen zich helemaal kunnen focussen op de patiënt. Daarbij wordt veel tijd besteed aan het ontslag van patiënten en aan nazorg. Zo vindt er met de meeste patiënten die onze afdeling verlaten een exitgesprek plaats en een telefonische evaluatie. De informatie die dit oplevert, gebruiken we om onze zorg telkens te verbeteren. Uit deze gesprekken blijkt vaak, dat patiënten de zorg op onze afdeling erg waarderen. We maken hier relatief veel tijd voor patiënten, we zijn heel vriendelijk en leven oprecht met de mensen mee. Wanneer het nodig is, denken we ook mee in oplossingen voor eventuele problemen in de thuissituatie. Bijvoorbeeld over de inzet van mantelzorgers.
   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je het als verpleegkundige prettig moet vinden om in een klein team te werken waar we op een persoonlijke manier met elkaar omgaan. En dat je heel breed naar de patiënt kijkt, verder dan alleen de reguliere zorg en ook buiten de muren van het ziekenhuis. Je moet in staat zijn de zorg helemaal toe te spitsen op de persoonlijke behoefte van patiënten en daarin heel flexibel zijn. Daarbij is het belangrijk dat je ook goed in gesprek kunt gaan met de familie of met andere naasten van de patiënt en hen bij de zorg betrekt. Bovendien moet je actief meedenken in de behandeling en jouw kennis en ervaring in willen en kunnen brengen voor de beste zorg aan patiënten.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je als verpleegkundige op een afdeling werkt waar we elkaar vertrouwen en waar je op een heel prettige manier samenwerkt met collega’s. Dit zorgt voor een veilige werkomgeving, waar je écht het verschil kunt maken voor de patiënt en de familie. Juist omdat je alle ruimte hebt om jouw kennis en ervaring in te brengen en ook iets extra’s voor de patiënt te doen. Dit geeft je veel voldoening in je werk. Je merkt elke dag dat je, samen met je collega’s, de beste zorg aan patiënten kunt verlenen.


 • Leren, jezelf ontwikkelen

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een afdeling waar je als verpleegkundige veel mogelijkheden hebt om jezelf te blijven ontwikkelen en opleidingen te volgen. We stimuleren continue opleiding en ontwikkeling actief, maar er wordt wel altijd gekeken wat op een bepaald moment past in je leven. Je kunt daarin als verpleegkundige zelf het tempo bepalen, je keuzes maken en je specifieke behoefte aangeven. We zijn een afdeling waar we onderling (artsen en verpleegkundigen) in de dagelijkse praktijk veel en op een natuurlijke manier kennis delen. Bijvoorbeeld tijdens de visites, tijdens patiëntbesprekingen en bij ons dagelijks werkoverleg. Verder hebben we regelmatig thema-avonden waar bijzondere patiëntcasussen aan bod komen en die georganiseerd worden op het moment dat hier concreet aanleiding toe is. Daarnaast kennen we diverse werkgroepen rond een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld rond COPD, TB, CF, Nazorg en ontslag, pijn, medicatie en kwaliteit & veiligheid. Hier kun je als verpleegkundige deel van uitmaken en zo kun je je verdiepen in een gebied dat je interessant vindt. En je hebt de mogelijkheid om symposia te bezoeken. Bovendien werken op onze afdeling verpleegkundigen met enorm veel ervaring. Het is bij ons vanzelfsprekend dat die hun kennis met minder ervaren collega’s delen.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je bereid en in staat moet zijn om je kennis op peil te houden en zelf ook aangeeft wat daarin je persoonlijke behoefte is. Je moet het leuk vinden om steeds nieuwe dingen te leren en een brede interesse hebben in de heel diverse problematiek van onze patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat je ook jouw kennis en ervaring met anderen wilt delen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je jezelf doorlopend blijft verbeteren in je vakgebied en elke dag leert. Bijvoorbeeld op het academische vlak van complexe en uitzonderlijke aandoeningen. En dat binnen een afdeling waar we op een prettige en vanzelfsprekende manier kennis met elkaar delen en waar je alle ruimte hebt om jouw kennis en ervaring in te brengen. We werken continu aan het verder verbeteren van de zorg door kennisdeling en je kunt zo nog meer voor de patiënt betekenen.


Nieuwe moderne infectie-unit geopend in mei 2022

In 2022 is de tubercolose en longinfectie unit van de afdeling Longziekten verhuisd naar een van de nieuwste gebouwen van het Radboudumc, het P gebouw.

lees meer

Nieuwe moderne infectie-unit geopend in mei 2022

In 2022 is de tubercolose en longinfectie unit van de afdeling Longziekten verhuisd naar een van de nieuwste gebouwen van het Radboudumc, het P gebouw. Hier is plek voor 15 patiënten met een longgerelateerde infectieziekte, zoals TB, NTM en CF. Het gebouw wordt gebouwd volgens de healing environment principes, midden in een bosrijke omgeving en het zal voorzien zijn van de nieuwste technieken en apparatuur. Dit alles maakt het geheel tot een unieke en bijzondere werkplek. 

De kamers zijn voorzien van brede ramen, die van vloer tot plafond lopen. Zo komt er veel daglicht binnen. Het gebouw heeft een neutrale afwerking, maar ook kleurige accenten, die zorgen voor openheid en transparantie. Deze aspecten maken het gebouw tot een ware helende omgeving, die bijdraagt aan het genezingsproces van patiënten en een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Wil jij werken op deze bijzondere afdeling? Meld je dan nu aan voor een meeloopdag


Ervaring meeloopdag van Fabienne Stegeman

'Tijdens het meekijken kan je ook al meteen vragen stellen. Pas ná de wederzijds goed bevonden meeloopdag volgt er dan een sollicitatiegesprek.'

lees meer

Ervaring meeloopdag van Fabienne Stegeman

Meeloopdag Tuberculose en Longinfecties

Na bewust enkele jaren als FLEX-verpleegkundige werkzaam te zijn geweest in andere ziekenhuizen in de regio, was ik na het afronden van mijn hbo-v opleiding op zoek naar een eigen en vast team.

Een fijne werkomgeving is voor mij erg belangrijk. Om te ontdekken op welke afdeling ik zou willen werken, heb ik verschillende meeloopdagen aangevraagd bij afdelingen in het Radboudumc waaronder Longziekten, en inmiddels mag ik dit ‘mijn’ team noemen!

Hoe heb je de meeloopdag ervaren?

Het proces van meelopen heb ik heel prettig en vrijblijvend ervaren. In het begin was het natuurlijk best wel spannend want het Radboudumc is natuurlijk hét academisch centrum in de regio. Bij andere ziekenhuizen was er vaak éérst een gesprek en dan pas een kennismaking op de werkvloer, maar het Radboudumc laat je eerst meelopen en kennismaken met de collega’s van wellicht je nieuwe team. Tijdens het meekijken kan je ook al meteen vragen stellen. Pas ná de wederzijds goed bevonden meeloopdag volgt er dan een sollicitatiegesprek. Die werkwijze bevalt mij wel, je kan zo een goed beeld vormen van de afdeling en patiënten en ga je later ook goed voorbereid het gesprek in.

Waarom heb je voor Longziekten gekozen?

Bij Longziekten werk ik op de afdeling Tuberculose en Longinfectie. Ik raad de afdeling Longziekten aan als je graag langer contact hebt met de patiënt. Bij ons verblijven patiënten gemiddeld enkele dagen, weken of zelfs maanden. Ook zien wij veel complexe aandoeningen en patiënten van verschillende nationaliteiten dus moet je op een andere manier zorg verlenen, met hulp van tolken of gewoon met ‘je handen en voeten’.

Hoe bevalt je nieuwe werkplek?

In 2022 zijn wij verhuisd van Dekkerswald naar het P-gebouw aan de Erasmuslaan in Nijmegen, dichtbij het Radboudumc. Dat is natuurlijk even wennen omdat Dekkerswald een locatie met veel historie is, maar gelukkig went de nieuwe werkplek snel en voelt het al een beetje als thuis. Ook krijgen we nu een meer diverse groep aan patiënten te zien die hoog complexe zorg nodig hebben. Dat maakt het werk voor mij extra uitdagend.

Toekomstplannen?

Voorlopig zit ik nog op mijn plek bij Longziekten en heb ik nog genoeg te ontdekken.

Wil je meelopen bij Tuberculose en Longinfecties? 


Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 

Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Meer weten?

Lieke van Anholt
Teamleider Zorg

contactformulier

Meer weten?

Noortje van der Burg-van Elk
Zorgmanager

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet