Participatie­banen Inclusief werkgeverschap

Wij maken werk van de Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite een baan te vinden. Daarom is er een afspraak gemaakt om voor hen 125.000 banen te creëren tot 2026. 100.000 banen bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid (Wet banenafspraak). Komende jaren staan we met zijn allen voor de taak om binnen het Radboudumc onze bijdrage te leveren.
 

Ambitie Radboudumc

We hebben als Radboudumc de ambitie om ons medewerkersbestand een afspiegeling van de omgeving te laten zijn. Dagelijks bezoeken vele verschillende patiënten ons huis; het Radboudumc gelooft erin dat zij zich extra op hun gemak voelen als ze zich soms herkennen in de mensen die hier werken. Tevens geloven wij erin dat een divers personeelsbestand, dus ook mensen met een beperking, betere zorg levert. Dat betekent dat een medewerker in een rolstoel kan zitten of misschien blind of slechthorend is, of een Autistische stoornis heeft. Wij streven naar een passende functie op een plaats waar zij hun talenten in kunnen zetten. Het Radboudumc wilt een zogenoemd ‘Inclusief’ werkgever zijn. Als grootste werkgever in de regio kunnen we hier echt het verschil in maken én het past bij ons focuspunt de menselijke maat. 

Ritchell.JPG


Over wie gaat het?

Wie is nou de mens die onder de Participatiewet valt en in het doelgroepregister staat? Het betreft mensen die door een fysieke, verstandelijke, psychische of sociale beperking niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen zonder voorziening. Sommige medewerkers vragen een aanpassing op de werkplek, van een praktische aanpassing in een speciale bureaustoel, of juist duidelijke afgebakende taken. Andere medewerkers zullen behoefte hebben aan structuur en jobcoaching, een voorziening gefaciliteerd vanuit het UWV of Werkbedrijf. Indien de medewerker een ‘productieverlies’ ten gevolge van de beperking heeft, wordt dit gecompenseerd door subsidiemogelijkheden van buitenaf. Van de afdeling wordt verwacht dat de nieuwe medewerker de ruimte en tijd krijgt om zich de functie eigen te maken en te groeien op zijn plek als gelijkwaardige collega van het Radboudumc.
 

Hoe realiseren wij Participatiebanen?

Iedere afdeling dient een bijdrage te leveren in het realiseren van deze banen. Dat kunnen banen zijn op allerlei verschillende functies, van zorghulp, administratief medewerker tot assistent onderzoek. Participatiebanen worden altijd rechtstreeks gecommuniceerd met onze samenwerkingspartners, onder andere het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV.  Via diverse kanalen worden zij verder verspreid door hen.
Uiteraard adviseren wij ook op de reguliere vacatures te reageren.
 

Tot slot

Tot slot, onze ambitie voor Inclusiviteit komt niet voort uit liefdadigheid. Maar uit juist de meerwaarde benutten van diversiteit en iedereen vanuit zijn eigen kracht en talent een kans geven. Het uitgangspunt is én blijft dat iedere medewerker op zijn eigen wijze, een productieve bijdrage dient te leveren aan de realisatie van de missie en strategie van het Radboudumc.
 

Contact

Neem voor meer informatie over onze werkwijze contact op met Nory Burgers, adviseur inclusieve arbeidsmarkt.
Werken bij Solliciteren

Sollicitatie­procedure

Wat kun je verwachten als je solliciteert bij het Radboudumc?

lees meer

Sollicitatie­procedure

Sollicitatieprocedure

Wij vinden het belangrijk dat je voorafgaand aan je sollicitatie weet welke stappen je doorloopt tijdens de sollicitatieprocedure en wat we met je persoonsgegevens doen. Onze sollicitatieprocedure volgt de algemene sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP).

Ontvangstbevestiging

Direct na het solliciteren ontvang je via de e-mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Geen e-mail ontvangen? Misschien is de e-mail in de spam of ongewenste e-mail terechtgekomen. Zo niet, neem dan contact op met Team Recruitment via: jobs@radboudumc.nl.

Persoonsgegevens   

Je persoonsgegevens zijn tijdens het sollicitatieproces alleen toegankelijk voor direct betrokkenen. We hebben hiervoor een privacy statement specifiek voor sollicitanten opgesteld. Door te solliciteren op een vacature ga je akkoord met deze privacy statement en worden je persoonsgegevens automatisch geanonimiseerd na een bepaalde periode. Dan zijn de persoonsgegevens voor ons niet meer toegankelijk. Tenzij we hier samen andere afspraken over maken. Uiteraard ben je vrij om je gegevens in te zien, aan te vullen of eerder te laten anonimiseren. Dit kan via: jobs@radboudumc.nl.

Interne of externe kandidaten

De vacatures van het Radboudumc staan open voor in- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Selectie

De eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van sollicitatiebrief en cv. Een uitnodiging voor één of meerdere sollicitatiegesprekken ontvang je via de e-mail. Eventuele reiskosten kun je declareren via de vacaturehouder. Deze vergoeding is gebaseerd op reizen met openbaar vervoer, 2e klas. Indien je niet uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, ontvang je uiteraard ook een bericht. Je hoort uiterlijk binnen 10 werkdagen na de sluitingsdatum van de vacature van ons.

Referenties en screening

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde CV. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. Voor sommige functies willen wij, ter ondersteuning van de selectie, enkele referenties raadplegen. Uiteraard doen we dit niet zonder toestemming van de sollicitant, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.

Selectieonderzoek

Het kan ook voorkomen dat er een selectieonderzoek, een assessment of medisch onderzoek gewenst is. In alle gevallen krijg je van tevoren informatie over het doel en de achtergrond van deze onderzoeken en na afloop een gemotiveerde uitslag. Het medisch onderzoek zal alleen plaatsvinden indien er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. En uitsluitend nadat alle overige beoordelingen van geschiktheid hebben plaatsgevonden aan het einde van de selectieprocedure.

Beslissing

De vacaturehouder beslist wie de meest geschikte kandidaat is. De adviezen van andere gespreksdeelnemers en de uitslagen van onderzoeken spelen hierbij een rol. Binnen één week na het laatste gesprek krijg je bericht.

Arbeidsovereenkomst

Zodra je met de toekomstige leidinggevende overeenstemming hebt bereikt omtrent de arbeidsvoorwaarden, leg je deze vast in een arbeidsovereenkomst. Je ontvangt een bevestiging van de besproken arbeidsvoorwaarden en een uitnodiging voor een aanstellingsgesprek met de HR Officer van de betreffende afdeling. Tijdens dit aanstellingsgesprek teken je de arbeidsovereenkomst en ontvang je één getekend exemplaar voor je eigen administratie. Uiteraard bespreken we ook de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Introductiedag

Voor alle nieuwe collega's die bij het Radboudumc komen werken is er een introductiedag. Deze dag is bedoeld om je in korte tijd kennis te laten maken met het Radboudumc, haar strategie en haar mensen. Hierdoor kun je je werkzaamheden zo snel mogelijk op een professionele en veilige wijze uitvoeren. Het is een verplicht onderdeel van het inwerkprogramma.
Voor artsen (medisch specialisten, AIOS en ANIOS), verpleegkundigen en paramedici organiseert de Radboudumc Health Academy naast de introductiedag nog een speciale introductiecursus met een specifiek programma gericht op beleidslijnen en procedures rondom patiëntenzorg.

Klachten 

Mocht je de sollicitatieprocedure niet als prettig hebben ervaren, dan kun je een klacht indienen via: jobs@radboudumc.nl.  

Vragen

Voor alle aanvullende en inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de betreffende vacaturehouder. Heb je vragen over het sollicitatieproces, dan kun je terecht bij Team Recruitment via: jobs@radboudumc.nl.

Job alert vacatures

Ontvang nieuwe vacatures die voldoen aan je zoekprofiel. aanmelden

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet