Waar staan we voor? De strategie van het Radboudumc


Onze strategie

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en maatschappij, in Nederland en daarbuiten.

lees meer

Onze strategie

Voor ons is de mens en zijn kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen als universitair medisch centrum. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg. Ook hebben we een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee een betekenisvolle bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en maatschappij, in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook:

To have a significant impact on healthcare


Strategiefilm

Hoe verwezenlijken we onze missie?


Aantoonbaar onder­scheidende kwaliteit

We maken onze kwaliteit zichtbaar en transparant door het te meten en te publiceren.

lees meer

Aantoonbaar onder­scheidende kwaliteit

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Daarom maken we onze kwaliteit van zorg zichtbaar en transparant voor onze patiënten. Hoe? Door die kwaliteit te meten en erover te publiceren. Zo bereiken we aantoonbaar onderscheidende kwaliteit. We meten en publiceren de kwaliteit van onze inspanningen rond verschillende ziektes en behandelingen, bijvoorbeeld hartchirurgie en kanker (oncologie). Ons eigen Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van al onze processen van patiëntenzorg, zorgondersteuning en klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Persoons­gerichte zorg

Wij geloven in persoonsgerichte zorg. Zo bereiken we de beste zorg voor het individu.

lees meer

Persoons­gerichte zorg

Wij geloven in persoonsgerichte zorg. Dat betekent dat de patiënt deelneemt in zijn eigen behandelteam, voor zover hij dat wil en kan. Samen nemen we de verantwoordelijkheid in de behandeling. Persoonsgerichte zorg betekent ook dat we onderzoeken en behandelingen zo veel mogelijk afstemmen op de specifieke eigenschappen en behoefte van de patiënt.

Doelmatigheid

We willen altijd en overal efficiënt kunnen handelen. En doelmatig omgaan met onze middelen.

lees meer

Doelmatigheid

We willen aan iedere patiënt altijd de beste zorg kunnen verlenen. Omdat te bereiken moeten we efficiënt handelen en doelmatig omgaan met onze middelen. In alle stappen van onze zorg. Hoe? Gewoon, door de dingen in één keer goed doen. Daardoor verbetert de kwaliteit en neemt de verspilling af, binnen en buiten het Radboudumc.
 

Duurzame netwerken

We werken graag samen in professionele netwerken. Want samen bereiken we nog betere resultaten voor patiënt en maatschappij.

lees meer

Duurzame netwerken

Nog betere resultaten voor patiënt en maatschappij bereiken we door samenwerking in professionele netwerken. Regionaal, landelijk, Europees of wereldwijd. In deze netwerken doen we kennis op, die we vergroten en weer verspreiden.

In onderzoek is samenwerken in netwerken al heel gebruikelijk. Maar ook in onze zorg willen we hier verdere stappen in zetten. Ons ultieme doel voor de patiënt: geen terug- of doorverwijzing meer, maar doorbehandeling in ons netwerk. Bijvoorbeeld behandeling door hetzelfde team, maar dan op een andere locatie. Zo krijgt de patiënt zorg op de plek waar zijn zorgvraag het beste beantwoord kan worden. Binnen of buiten het Radboudumc.
inloggen