Werken bij Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je bij het een eindejaarsuitkering van 8,3%. Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage (47% of 72%). In augustus 2019 stijgen de salarissen met 2,75%. En in augustus 2020 opnieuw met 3,0%. bekijk de salaristabellen

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften.

lees meer

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften. Een groot voordeel is dat je door het ruilen van bepaalde arbeidsvoorwaarden minder belasting betaalt. Zo kun je bijvoorbeeld de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering of een deel van je salaris of toelagen inzetten voor de aanschaf van een fiets of de vergoeding van de contributie van een vakbond of beroepsvereniging.

Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Medewerkers kunnen er voor kiezen hun  bruto vakantie-uitkering (gedeeltelijk) uit te ruilen tegen een netto vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer. Dit levert een belastingvoordeel op. Medewerkers hoeven slechts eenmaal een verzoek tot ruilkeuze te doen (bij voorkeur bij de start van een dienstverband), dat heeft ook betrekking op toekomstige (keuze)jaren.  Heb je gedurende een periode van minstens 2 maanden minimaal 70% van je reisdagen met het OV gereisd, dan heb je bovendien recht op een OV-premie. De bruto OV-premie is gelijk aan 20% van in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden berekende vrije vergoeding van de kosten van woon-werkverkeer.

Fietsplan

Wil je een fiets aanschaffen voor je woon-werkverkeer, dan kun je eens in de vijf jaar gebruik maken van het Fietsplan van het Radboudumc. Door een (elektrische) fiets of elektrische scooter aan te schaffen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, profiteer je van een groot fiscaal voordeel. Bovendien ontvang je een eenmalige fietspremie van € 150,00.

Vergoeding voor de contributie vakbond of beroepsvereniging

Op grond van het keuzemodel kun je bruto loon uitruilen tegen een netto vergoeding voor de contributie van een vakbond of beroepsvereniging. Je hebt dan een netto voordeel.


Cao umc

Medewerkers van het Radboudumc vallen onder de Cao van de universitair medische centra (Cao umc). bekijk de cao

Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc bouwen hun pensioen op bij het pensioenfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie.

lees meer

Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc bouwen hun pensioen op bij het pensioenfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf met brutosalaris. De salarisadministratie houdt dit bedrag maandelijks in en betaalt het door aan het ABP. Kijk voor meer informatie over het ABP-pensioen op www.abp.nl.
 
Je bouwt pensioen op over je bruto salaris tot maximaal € 107.593,- (prijspeil 2019). Dit wordt de pensioenaftopping genoemd. Als je meer verdient, kun je vrijwillig netto pensioen bijsparen. Dat kan met de nettopensioenregeling van het ABP, maar je kunt ook voor een andere oplossing kiezen. Daar ben je helemaal vrij in.

Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen.

lees meer

Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief. Beide zorgverzekeringen bieden medewerkers en hun gezin aantrekkelijke kortingen.

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

lees meer

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je neemt automatisch deel aan de basisverzekering tenzij je je binnen 2 maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt.

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een verzekering afsluiten als aanvulling op het inkomen van je partner als jij komt te overlijden.

lees meer

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een collectieve verzekering afsluiten als aanvulling op het inkomen van je partner als jij komt te overlijden. Deze verzekering keert maandelijks een netto bedrag uit. Dat kan een welkome aanvulling zijn op een eventuele uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet of een andere voorziening die je wellicht zelf hebt geregeld. Deelname aan de Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering via EBC Nederland is vrijwillig en de premie komt dus voor eigen rekening. Je moet je hiervoor aanmelden binnen twee maanden nadat je in dienst komt. Meer informatie over deze verzekering vind je op de websitevan de NFU.

Vakantie

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar.

lees meer

Vakantie

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar. Daarbij zijn er op grond van de Cao umc zeven feestdagen (eenmaal per 5 jaar is 5 mei een extra feestdag). Ook hebben we uiteraard de wettelijk vastgelegde vormen van verlof, zoals het ouderschapsverlof en zorgverlof.

Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je, op grond van onze CAO, recht op (betaald) verlof. Er zijn eveneens situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof.

Ouderschaps­verlof

Ouderschapsverlof is recht op onbetaald verlof om meer tijd te kunnen besteden aan je kind. Je hebt recht op 26 weken volledig ouderschapsverlof. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt 26 maal het aantal uren per week van je dienstverband. 

lees meer

Ouderschaps­verlof

Wat is ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof is recht op onbetaald verlof om meer tijd te kunnen besteden aan je kind. Je hebt recht op 26 weken volledig ouderschapsverlof. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt 26 maal het aantal uren per week van je dienstverband. 

Voor wie?

Beide ouders mogen ouderschapsverlof opnemen. Verder krijg je nog extra twee dagen betaald kraamverlof voor het bijwonen van de bevalling van je partner. 

Opnemen

Je mag zelf weten hoe je het verlof opneemt; het hele verlof in één keer of in gedeeltes. Het mag ook over meer periodes verspreid worden. Als je het verlof maar opneemt vóórdat je kind 8 jaar oud is.

Aanvragen

Vraag je ouderschapsverlof ongeveer twee maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende. Je kunt dit doen zodra je in dienst bent. Heb je bij een vorige werkgever al een deel van het aantal uren ouderschapsverlof opgenomen, vraag dan een verklaring op waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof je nog recht hebt.  
 

Verzekeringen

Aon biedt Radboud-medewerkers verzekeringen met aantrekkelijke korting tot 20%. Deze korting geldt ook voor je gezin. Aon biedt het volgende aan:

  • autoverzekering
  • inboedelverzekering
  • aansprakelijkheids--verzekering
  • reisverzekering
  • rechtsbijstandverzekering
Lees meer

Verzekeringen

Interesse? Sluit jouw verzekeringen eenvoudig af op de website van Aon.