Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je neemt automatisch deel aan de basisverzekering tenzij je je binnen 2 maanden na indiensttreding schriftelijk afmeldt.

Meer informatie over deze verzekering vind je op de website van de collectieve verzekering van Loyalis.

Werken bij Arbeidsvoorwaarden

Salaris per 1 mei 2024

Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je bij het Radboudumc een eindejaarsuitkering van 8,3%. Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage (47% of 72%).

bekijk de salaristabellen

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften. lees meer

Keuzemodel Arbeidsvoor­waarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitwisselen, zodat deze aansluiten op je eigen specifieke wensen en behoeften. Een groot voordeel is dat je door het ruilen van bepaalde arbeidsvoorwaarden minder belasting betaalt. Zo kun je bijvoorbeeld de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering of een deel van je salaris of toelagen inzetten voor de aanschaf van een fiets of de vergoeding van de contributie van een vakbond of beroepsvereniging.

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

Je kunt voor je woon-werkverkeer naar het Radboudumc een tegemoetkoming in je reiskosten vragen vanuit het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Je ruilt dan een deel van je bruto vakantie-uitkering uit tegen een jaarlijkse netto vergoeding. Dit levert je een belastingvoordeel op. Het belastingvoordeel is je tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer. Hoe dit werkt? Dat leggen we je op deze pagina uit.

Fietsplan

Wil je een fiets aanschaffen voor je woon-werkverkeer, dan kun je eens in de vijf jaar gebruik maken van het Fietsplan van het Radboudumc. Door een (elektrische) fiets of elektrische scooter aan te schaffen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, profiteer je van een groot fiscaal voordeel. Bovendien ontvang je een eenmalige fietspremie van € 150,00.

Vergoeding voor de contributie vakbond of beroepsvereniging

Met het keuzemodel kun je bruto loon uitruilen tegen een netto vergoeding voor de contributie van een vakbond of beroepsvereniging. Je hebt dan een netto voordeel. Je hoeft het keuzemodel niet voor alle beroepsverenigingen te gebruiken. Het Radboudumc betaalt namelijk op grond van de Cao umc het lidmaatschapsgeld van veel beroepsverenigingen en (kwaliteits)registers.


Cao umc

Medewerkers van het Radboudumc vallen onder de Cao van de universitair medische centra (Cao umc). bekijk de cao

Tegemoetkoming in je reiskosten

Op welke manier je ook naar het Radboudumc komt, je kan altijd rekenen op een tegemoetkoming in je reiskosten.

lees meer

Tegemoetkoming in je reiskosten

In de vorm van een fiscaal voordeel

Je kunt voor je woon-werkverkeer naar het Radboudumc een tegemoetkoming in je reiskosten vragen vanuit ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden, ongeacht op welke manier je naar het Radboudumc komt. Je ruilt dan een deel van je bruto vakantie-uitkering uit tegen een jaarlijkse netto vergoeding. Dit levert je een belastingvoordeel op. Het belastingvoordeel is je tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer. Dit is de enige tegemoetkoming in de reiskosten die het Radboudumc kent. Daarnaast stimuleren we OV-gebruik middels een OV-premie of kan je gebruik maken van ons fietsplan om voordelig een (elektrische) fiets aan te schaffen.

Hoeveel is je fiscaal voordeel?

Om je fiscaal voordeel te berekenen, bereken je eerst de vergoeding voor woon-werkverkeer van het keuzemodel. De woon-werkvergoeding bereken je met je reisafstand en het aantal dagen dat je naar het Radboudumc reist, ongeacht op welke manier. De Belastingdienst heeft het aantal reisdagen per jaar gemaximeerd. Een fulltime medewerker ontvangt de woon-werkvergoeding over maximaal 214 reisdagen per jaar.

Als je bijvoorbeeld 20 km van het werk woont, fulltime werkt en niet structureel thuiswerkt, dan bedraagt de jaarlijkse reiskostenvergoeding van het keuzemodel  214 dagen x 40 km x  € 0,23 =  € 1.968,80. Werk je bijvoorbeeld 2 dagen per week in plaats van fulltime, dan bedraagt de reiskostenvergoeding (2/5 x 214) x 40 km x  0,23 =  € 787,52.

De reiskostenvergoeding ontvang je netto in mei. Je doet in ruil voor de vergoeding afstand van hetzelfde bedrag aan bruto vakantie-uitkering. Het fiscale voordeel is dat je dan over de reiskostenvergoeding geen belasting betaalt. Is bijvoorbeeld het bijzondere belastingtarief van 37,1% van toepassing? Dan is het fiscaal voordeel van de fulltime medewerker uit het voorbeeld € 730,35. Dat is namelijk 37,1% van de vergoeding van € 1.968,80. Dit fiscaal voordeel krijg je ieder jaar in de maand mei.

Vergoeding voor thuiswerkdagen

Werk je structureel thuis? Dan krijg je voor je thuiswerkdagen een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag. Over je thuiswerkdagen ontvang je geen tegemoetkoming in de reiskosten.

OV-premie

Reis je voor je woon-werkverkeer gedurende een periode van minstens 2 maanden minimaal 70% van je reisdagen met het OV? Dan heb je recht op een OV-premie. De bruto OV-premie is gelijk aan 20% van in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden berekende onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer.


Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc bouwen hun pensioen op bij het pensioenfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie.

lees meer

Pensioen

Alle medewerkers van het Radboudumc bouwen hun pensioen op bij het pensioenfonds ABP. Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf met brutosalaris. De salarisadministratie houdt dit bedrag maandelijks in en betaalt het door aan het ABP. Kijk voor meer informatie over het ABP-pensioen op www.abp.nl.
 
Je bouwt pensioen op over je bruto salaris tot maximaal € 137.800,- (prijspeil 2024). Dit wordt de pensioenaftopping genoemd. Als je meer verdient, kun je vrijwillig netto pensioen bijsparen. Dat kan met de nettopensioenregeling van het ABP, maar je kunt ook voor een andere oplossing kiezen. Daar ben je helemaal vrij in.

Bouw je nu ergens anders pensioen op? Je kan je pensioen meenemen naar het ABP.
Lees hier meer informatie.


Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen. lees meer

Collectieve ziektekosten­verzekering

Het Radboudumc biedt haar medewerkers de keuze uit twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief. Beide zorgverzekeringen bieden medewerkers en hun gezin aantrekkelijke kortingen.

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Alle medewerkers van het Radboudumc krijgen kosteloos een arbeidsongeschiktheidsverzekering. lees meer

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een verzekering afsluiten als aanvulling op het inkomen van je partner als jij komt te overlijden.

lees meer

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Als umc-medewerker kun je een collectieve overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit aan je partner. Dat kan een welkome aanvulling zijn op een eventuele uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet of een andere voorziening die je wellicht zelf hebt geregeld. Deelname aan collectieve overlijdensrisicoverzekering voor umc-medewerkers is vrijwillig en de premie komt dus voor eigen rekening. Je moet je binnen twee maanden nadat je in dienst komt voor de verzekering aanmelden. Meer informatie over deze verzekering vind je op de website. Deze website is speciaal voor de umc-medewerkers gemaakt door de NFU en Ecclesia EBC.


Vakantie

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar. lees meer

Vakantie

Als fulltime werknemer in het Radboudumc heb je recht op 168 uur vakantie (ruim 23 dagen) per jaar. Je kunt met je eindejaarsuitkering maximaal 48 vakantie-uren bijkopen.

Naast de vakantiedagen zijn er op grond van de Cao umc zeven feestdagen (eenmaal per 5 jaar is 5 mei een extra feestdag). Ook hebben we uiteraard de wettelijk vastgelegde vormen van verlof, zoals het ouderschapsverlof en zorgverlof. In de Cao umc is het wettelijk kortdurend zorgverlof van 4 weken voor directe familieleden verlengd naar 12 weken verlof.
 
Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je, op grond van onze CAO, recht op (betaald) verlof. Er zijn eveneens situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof.

Ouderschaps­verlof

Ouderschapsverlof is recht op verlof om meer tijd te kunnen besteden aan je kind. Je hebt recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 17 werkweken onbetaald en 9 werkweken betaald verlof. Tijdens het betaald ouderschapsverlof betaalt het Radboudumc 70% van je salaris (tot het maximumdagloon) door. Hiervoor vragen we een uitkering bij het UWV aan.

lees meer

Ouderschaps­verlof

Wat is ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof is recht op verlof om meer tijd te kunnen besteden aan je kind. Je hebt recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 17 werkweken onbetaald en 9 werkweken betaald verlof. Tijdens het betaald ouderschapsverlof betaalt het Radboudumc 70% van je salaris (tot het maximumdagloon) door. Hiervoor vragen we een uitkering bij het UWV aan.

Voor wie?

Beide ouders mogen ouderschapsverlof opnemen. 

Opnemen

Je mag zelf weten hoe je het ouderschapsverlof opneemt; het hele verlof in één keer of in gedeeltes. Het mag ook over meer periodes verspreid worden. Als je het betaalde verlof maar opneemt voor je kind 1 jaar oud is. En het onbetaalde verlof neem je op voor je kind 8 jaar oud is.

Aanvragen

Vraag je ouderschapsverlof ten minste 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende. Je kunt dit doen zodra je in dienst bent. Heb je bij een vorige werkgever al een deel van je ouderschapsverlof opgenomen? Vraag dan een verklaring aan je vorige werkgever waarin staat hoeveel ouderschapsverlof je nog open hebt staan. Het openstaande saldo kun je meenemen naar het Radboudumc.


Privé verzekeringen

Aon biedt in samenwerking met het Radboudumc verzekeringen aan medewerkers aan. Aon onderhandelt met diverse verzekeraars om de beste voorwaarden en hoge kortingen te krijgen, waardoor medewerkers profiteren van collectief voordeel op de premies. Aon biedt de volgende verzekeringen aan: lees meer

Privé verzekeringen

Aon biedt in samenwerking met het Radboudumc via de site Via mijn werk verzekeringen aan medewerkers aan. Aon onderhandelt met diverse verzekeraars om de beste voorwaarden en hoge kortingen te krijgen, waardoor medewerkers van het Radboudumc profiteren van collectief voordeel op de premies.

Aon biedt de volgende verzekeringen aan:

 • autoverzekering
 • caravanverzekering
 • bromfietsverzekering
 • motorverzekering
 • inboedelverzekering
 • woonhuisverzekering
 • ongevallenverzekering
 • aansprakelijkheids-verzekering
 • reisverzekering
 • rechtsbijstandverzekering
 • Medewerkers
 • Intranet