Radboudumc

print
Genetica

De afdeling Genetica behandelt en onderzoekt erfelijke aandoeningen bij patiënten en hun familie. De poliklinische zorg en de genetische diagnostiek zijn ondergebracht in een erkend Klinisch Genetisch Centrum.

Daarnaast doet de afdeling wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen genen en aandoeningen. Bijvoorbeeld naar de genetische factoren in kanker, doof- en blindheid, geestelijke handicaps en mentale aangeboren afwijkingen.

De afdeling Genetica kent een organisatiestructuur waarbinnen drie secties vallen:

  • Sectie Klinische Genetica  (poliklinische zorg)
  • Sectie Genoomdiagnostiek  (genetische laboratorium diagnostiek)
  • Sectie Genoom Research  (wetenschappelijk onderzoek)

De afdeling huisvest tevens een aantal faciliteiten, deze bieden services ten behoeve van zowel diagnostiek als research.

   
   

Nieuws

Uitbreiding van DNA-diagnostiek naar erfelijke borstkanker lees verder