Over het onderzoeks­programma Communicatie in de gezondheidszorg

Programmaleider prof. dr. Sandra van Dulmen
Sandra.vanDulmen@radboudumc.nl
Telefoon 024 366 84 47


Het deelprogramma Communicatie in de gezondheidszorg richt zich op de gespreksvoering tussen zorgverleners in eerste en tweede lijn en hun patiënten. Door het op video of audio opnemen en analyseren van alledaagse contacten in de zorgverlening wordt duidelijk waar, zowel aan de kant van de zorgverlener als aan de kant van de patiënt, ondersteuning nodig is om doelen als persoonsgerichte communicatie, gedeelde besluitvorming en actieve patiëntparticipatie te halen. Naast het geven van feedback aan zorgverleners, zijn onderzoeksthema's onder meer therapietrouw, leefstijl, gezamenlijke besluitvorming en gezondheidsvaardigheden.

Waar nodig ontwikkelen we samen met de eindgebruikers (eHealth) interventies om patiënten en zorgverleners in hun communicatieproces te ondersteunen. Deze interventies worden vervolgens met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden geëvalueerd. De resultaten leveren niet alleen input voor de klinische praktijk, maar ook voor het basis- en vervolgonderwijs.

In dit deelprogramma wordt nauw samengewerkt met het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) in Utrecht. Het onderzoek is internationaal sterk verankerd binnen person-centered medicine.

 

Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Communicatie in de gezondheidszorg

Over het onderzoeks­programma Communicatie in de gezondheidszorg

Dit deelprogramma richt zich op de gespreksvoering tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn en hun patiënten. lees meer

Contact

Marike Jaegers

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet