Over het onderzoeksprogramma Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Programmaleider prof. dr. Maria van den Muijsenbergh
Maria.vandenMuijsenbergh@radboudumc.nl
Telefoon: 024 324 68 44 of 06 430 014 18

Uit onderzoek blijkt dat een maatschappelijke positie zoals een lage opleiding, een laag inkomen of een migratieachtergrond kan leiden tot een slechtere gezondheid dan de gemiddelde bevolking. De bijzondere leerstoel ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ onderzoekt en onderwijst hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg bijdraagt aan het verminderen van dergelijke sociaaleconomische en etnische gezondheidsachterstanden.
 
Persoonsgericht wil zeggen dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke vaardigheden, omstandigheden en wensen van hun patiënten. Door met hen ‘op maat’ te communiceren kan gezamenlijk worden bepaald welke zorg en/of activiteiten het beste voor de patiënt in kwestie zijn. Zorg en/of activiteiten die vervolgens het liefst dichtbij huis, in de wijk, gerealiseerd worden.
 
Integraal wil zeggen dat er aandacht is voor alle problemen en omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid van de patiënt; dus ook voor zaken die buiten het direct medische domein liggen, zoals schulden of huisvestingsproblemen.
 
Speciale aandacht gaat uit naar preventie van en zorg rondom chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten.
 
Binnen de leerstoel wordt nauw samengewerkt met verschillende internationale onderzoeksinstituten op het gebied van gelijkheid, gezondheidsvaardigheden en zorg voor migranten. Ook werken we nauw samen met Pharos; het expertisecentrum gezondheidsverschillen dat deze leerstoel in het leven heeft geroepen.
 
Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Over het onderzoeksprogramma Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt en onderwijst hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg sociaal-economische en etnische gezondheidsachterstand vermindert. lees meer

Contact secretariaat

Marike Jaegers

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet