Het onderzoeksprogramma Public Health richt zich op diverse onderwerpen zoals infectieziekten, integraal gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering, werk en gezondheid en mondiale  gezondheid (global health).

Binnen de thema’s wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met klinische afdelingen in het ziekenhuis, partijen in de eerste lijn, gemeenten, rijksoverheid en internationale organisaties.


Over het onderzoeksprogramma Public Health

Dit onderzoeksprogramma richt zich op diverse thema's in Public Health. Binnen deze thema's wordt verbinding gelegd met diverse interne en externe partners.

lees meer

Over het onderzoeksprogramma Public Health

Programmaleider Prof. dr. Gerard Molleman
Gerard.Molleman@radboudumc.nl

In het programma Public Health staat het handhaven en verbeteren van de volksgezondheid voorop. De kern van de public health omvat gezondheidsprogramma’s die werken aan maatregelen ter beïnvloeding van gedrag van mensen en maatregelen ter verbetering van hun leef- en werkomgeving op lokaal nationaal en internationaal niveau. De inrichting en het functioneren van ons gezondheidssysteem en het daarbij behorende gezondheidsbeleid zijn belangrijke aandachtgebieden.   

Het onderzoeksprogramma Public Health richt zich op diverse onderwerpen zoals infectieziekten, integraal gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering, werk en gezondheid en mondiale gezondheid (global health). Binnen de thema’s wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met klinische afdelingen in het ziekenhuis, partijen in de eerste lijn, gemeenten en rijksoverheid en internationale organisaties.
 


Contact secretariaat

Loes Papeleu-van Leeuwen

contactformulier

Global health Aandachtsveld Mental health

Vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde wordt deelgenomen aan een aantal promotietrajecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Lees meer

Global health Aandachtsveld Mental health

Global health

Contactpersoon Dr. Rob Baltussen
Rob.Baltussen@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 31 19
 
Vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde wordt deelgenomen aan een aantal promotietrajecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Infectieziekten Deelprogramma Public Health

Dit deelprogramma richt zich op het optreden, de bestrijding en impact van infectieziekten.

lees meer

Infectieziekten Deelprogramma Public Health

Infectieziekten

Deelprogrammaleider Dr. Jeannine Hautvast
Jeannine.Hautvast@radboudumc.nl
Telefoon 06 209 602 26

Het deelprogramma Infectieziekten richt zich op het optreden, de bestrijding en impact van infectieziekten. Onze focus ligt daarbij op infectieziekten die voorkomen bij patiënten in de eerste lijn. De onderzoekslijnen richten zich op de beweegredenen van groepen uit de bevolking om vaccinatie niet zondermeer te accepteren, het optreden van zoönosen (met de focus op Q-koorts) en de impact daarvan op psychosociaal welbevinden en arbeid en de preventie van antibioticaresistentie.

Daarnaast voeren we in samenwerking met negen regionale GGD’en onderzoek uit naar voor de GGD-praktijk relevante thema’s zoals seksuele gezondheid, respons op hepatitis B-vaccinatie en hygiëne bij kwetsbare groepen. Op internationaal gebied richt ons onderzoek zich op het optreden van influenza in Europa.


Gezondheids­bevordering en integraal gezondheids­beleid Deelprogramma Public Health

Dit deelprogramma verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid.

lees meer

Gezondheids­bevordering en integraal gezondheids­beleid Deelprogramma Public Health

Gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid

Deelprogrammaleider Prof. dr. Gerard Molleman
Gerard.Molleman@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 63 32

Dit deelprogramma verricht  praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering en integraal gezondheidbeleid. Daarbij wordt samengewerkt met de GGD-en van Gelderland Midden en Gelderland Zuid.

Doel is het opbouwen van een gezamenlijke en duurzame kennisinfrastructuur, waarmee we een bijdrage leveren aan de versterking van de publieke gezondheidszorg en het integraal gezondheidsbeleid in onze regio. 

Daarnaast werken we tevens aan academisering van het werkveld.
 

Aandachtsveld Work and health Deelprogramma Public Health

Dit aandachtsveld richt zich op innovatieve projecten voor betere re-integratie naar werk na een ziekte.

lees meer

Aandachtsveld Work and health Deelprogramma Public Health

Work and health

Aandachtsveld programmaleider Drs. Theo Senden
Theo.Senden@radboudumc.nl
Telefoon 024 361 33 15

Het  aandachtsveld Work and health voert een aantal op innovatie gerichte projecten uit binnen het ziekenhuis en de eerste lijn, die betere reïntegratie naar werk na ziekte mogelijk maken.
 
  • Medewerkers
  • Intranet