Het onderzoeksprogramma Public Health richt zich op diverse onderwerpen zoals infectieziekten, integraal gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering, en werk en gezondheid.

Binnen de thema’s wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met klinische afdelingen in het ziekenhuis, partijen in de eerste lijn, gemeenten, rijksoverheid en internationale organisaties.


Over het onderzoeksprogramma Public Health

Dit onderzoeksprogramma richt zich op diverse thema's in Public Health. Binnen deze thema's wordt verbinding gelegd met diverse interne en externe partners.

lees meer

Over het onderzoeksprogramma Public Health

Er is geen programmaleider voor het programma Public Health. Bij inhoudelijke vragen over het programma kan contact op worden genomen met het secretariaat.

In het programma Public Health staat het handhaven en verbeteren van de volksgezondheid voorop. De kern van de public health omvat gezondheidsprogramma’s die werken aan maatregelen ter beïnvloeding van gedrag van mensen en maatregelen ter verbetering van hun leef- en werkomgeving op lokaal nationaal en internationaal niveau. De inrichting en het functioneren van ons gezondheidssysteem en het daarbij behorende gezondheidsbeleid zijn belangrijke aandachtgebieden.   

Het onderzoeksprogramma Public Health richt zich op diverse onderwerpen zoals infectieziekten, integraal gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering, en werk en gezondheid. Binnen de thema’s wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met klinische afdelingen in het ziekenhuis, partijen in de eerste lijn, gemeenten en rijksoverheid en internationale organisaties.
 


Contact secretariaat

Loes Papeleu-van Leeuwen

contactformulier

Infectieziekten Deelprogramma Public Health

Dit deelprogramma richt zich op het optreden, de bestrijding en impact van infectieziekten. lees meer

Infectieziekten Deelprogramma Public Health

Infectieziekten

Deelprogrammaleider Dr. Jeannine Hautvast
Jeannine.Hautvast@radboudumc.nl
Telefoon 06 209 602 26

Het deelprogramma Infectieziekten richt zich op het optreden, de bestrijding en impact van infectieziekten. Onze focus ligt daarbij op infectieziekten die voorkomen bij patiënten in de eerste lijn. De onderzoekslijnen richten zich op de beweegredenen van groepen uit de bevolking om vaccinatie niet zondermeer te accepteren, het optreden van zoönosen (met de focus op Q-koorts) en de impact daarvan op psychosociaal welbevinden en arbeid en de preventie van antibioticaresistentie.

Daarnaast voeren we in samenwerking met negen regionale GGD’en onderzoek uit naar voor de GGD-praktijk relevante thema’s zoals seksuele gezondheid, respons op hepatitis B-vaccinatie en hygiëne bij kwetsbare groepen. Op internationaal gebied richt ons onderzoek zich op het optreden van influenza in Europa.


Gezondheids­bevordering en integraal gezondheids­beleid Deelprogramma Public Health

Dit deelprogramma verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid.

lees meer

Gezondheids­bevordering en integraal gezondheids­beleid Deelprogramma Public Health

Gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid

Deelprogrammaleider Dr. Gerdine Fransen
Gerdine.fransen@radboudumc.nl

Dit deelprogramma verricht  praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering en integraal gezondheidbeleid. Daarbij wordt samengewerkt met de GGD-en van Gelderland Midden en Gelderland Zuid.

Doel is het opbouwen van een gezamenlijke en duurzame kennisinfrastructuur, waarmee we een bijdrage leveren aan de versterking van de publieke gezondheidszorg en het integraal gezondheidsbeleid in onze regio. 

Daarnaast werken we tevens aan academisering van het werkveld.
 

  • Medewerkers
  • Intranet