Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Verstandelijke beperkingen

Over het onderzoeksprogramma Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het verbeteren van de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.

lees meer

Over het onderzoeksprogramma Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen

Programmaleider: dr. Geraline Leusink
Geraline.Leusink@radboudumc.nl
Telefoon: 024 361 92 36

De missie van het deelprogramma Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen (GMVB) is door onderzoek, onderwijs en praktijk de kwaliteit van de gezondheid en gezondheidszorg van mensen met verstandelijke beperkingen te verbeteren. Dichtbij de leefsituatie als het kan en specialistisch waar het moet.

Belangrijke onderzoeksthema’s voor de komende jaren zijn:
  • longitudinaal gezondheidsonderzoek bij mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel is het verminderen van gezondheidsongelijkheid en gezondheidsachterstand bij deze kwetsbare doelgroep,
  • bevorderen van gezondheid, een gezonde leefomgeving en beweging van mensen met verstandelijke beperkingen,
  • innovaties om gezondheid van mensen met verstandelijke beperkingen te bevorderen.
Het deelprogramma maakt deel uit van het netwerk Sterker op eigen benen. In dit netwerk werkt het Radboudumc samen met negen zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen. Op de website Sterker op eigen benen staat meer informatie over ons onderzoek, onderwijs en praktijk.
 

Contact secretariaat

Anja van Lieshout-Hol

contact