Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Ons onderzoek Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking

Over het onderzoeksprogramma Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking

Dit onderzoeksprogramma richt zich op het bereiken van gezondheidsgelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking. lees meer

Over het onderzoeksprogramma Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking

Programmaleiders:
Prof. dr. Geraline Leusink
Telefoon 024 369 43 76

Associate prof. ir. Jenneken Naaldenberg
Email Jenneken.Naaldenberg@Radboudumc.nl
Telefoon 024 369 43 76

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep is in twee onderzoekslijnen verdeeld:

  • Medische zorg/geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking (Geraline Leusink). De focus ligt hier op het inzichtelijk maken van gezondheidsachterstanden, cijfers over de gezondheid en ziekte van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Gezondheid in context (Jenneken Naaldenberg). De focus ligt hier op de rol van de context in het ontstaan van gezondheidsongelijkheid, hoe de omgeving kan bijdragen aan gezondheid en de rol van samenwerking tussen onderzoek en praktijk hierin.

Deze onderzoekslijnen zijn complementair en geven gezamenlijk richting aan de lopende onderzoeken.

Het onderzoek maakt deel uit van het netwerk Sterker op eigen benen. In dit netwerk werkt het Radboudumc samen met zeven zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op de website Sterker op eigen benen staat meer informatie over de thema’s.


Contact secretariaat

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet