Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Onze patiëntenzorg

Over onze patiëntenzorg

Eerstelijnszorg vindt per definitie plaats buiten het ziekenhuis en specialistische zorg daarbinnen. Toch zien we de scheiding tussen eerste en tweede (derde) lijn langzaam vervagen. Specialistische expertise wordt vaker ingezet in de eerste lijn, generalistische expertise krijgt meer aandacht in het ziekenhuis. Die samenwerking is belangrijk omdat patiënten vaak aangeven dat de afstemming en samenwerking tussen de lijnen veel beter kan, zeker wanneer er meerdere gezondheidsproblemen spelen. Vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zetten we binnen en buiten de muren van het Radboudumc ons in om de zorg voor deze patiënten verder te optimaliseren. Dat doen we onder meer door onze eerstelijnsexpertise beschikbaar te stellen voor de ziekenhuiszorg en door wetenschappelijk onderzoek.

lees meer

Over onze patiëntenzorg

Onze afdeling kent veel medewerkers die, naast hun taken op het terrein van onderzoek en onderwijs, tevens buiten het Radboudumc werken als bijvoorbeeld huisarts, specialist ouderengeneeskunde, (klinisch) arbeidsgeneeskundige of bedrijfsarts. In ons streven om de afstemming en samenwerking tussen de eerste en tweede (derde) lijn te verbeteren, zien we voor onze eerstelijnsprofessionals  een steeds grotere rol in de patiëntenzorg binnen het Radboudumc.

De unit patiëntenzorg wordt geleid door Henk Schers, hoogleraar regionale netwerkvorming. Henk Schers: ‘We werken natuurlijk al heel lang samen met veel regionale eerstelijnspraktijken uit onze academische netwerken, maar de inzet van eerstelijnsprofessionals in het ziekenhuis is echt nieuw en staat nog in de kinderschoenen. Er zijn al een aantal prachtige voorbeelden die laten zien hoe mooi het kan werken en dat willen we graag verder uitwerken.

Meer weten over de unit patiëntenzorg, de transmurale netwerkzorg en onze rol in het Radboudumc? Neem dan contact met ons.


Contact

Henk Schers
Hoogleraar regionale netwerkvorming

contactformulier

Netwerken

Om de netwerkzorg voor patiënten verder te verbeteren is regionale samenwerking van groot belang. De unit patiëntenzorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met een groot aantal regionale eerstelijnspartners; kenniscentra, praktijkgerichte centra en samenwerkingen op bestuurs- en beleidsniveau. Een overzicht van onze netwerkpartners is hier te vinden. naar onze netwerken

Centrum voor Geïntegreerde Zorg

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt intensief samen met andere afdelingen in het Centrum voor Geïntegreerde zorg. Dit centrum wil innovatieve zorgmodellen op het gebied van persoonsgerichte, geïntegreerde zorg ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren.  

  • Medewerkers
  • Intranet