Over onze patiëntenzorg

Onze afdeling kent veel medewerkers die, naast hun taken op het terrein van onderzoek en onderwijs, tevens buiten het Radboudumc werken als bijvoorbeeld huisarts, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts. In de toekomst streven we er naar dat onze mensen meer patiëntgerichte taken kunnen uitvoeren binnen het Radboud. Dit streven wordt verder uitgewerkt in het Centrum voor Geïntegreerde Zorg. Enerzijds gaat het om de invulling van generalistische taken in dit centrum zelf, anderzijds om een advies- en consultatierol naar andere centra in het Radboudumc.

De unit patiëntenzorg wordt geleid door Henk Schers, hoogleraar regionale netwerkvorming. Henk Schers: ‘We werken natuurlijk al heel lang samen met veel regionale eerstelijnspraktijken uit onze academische netwerken, maar de inzet van eerstelijnsprofessionals in het ziekenhuis is echt nieuw en staat nog in de kinderschoenen. Er zijn al een aantal prachtige voorbeelden die laten zien hoe mooi het kan werken en dat willen we graag verder uitwerken binnen het Centrum voor Geïntegreerde Zorg’.

Meer weten over de unit patiëntenzorg, de transmurale netwerkzorg en onze rol in het Centrum voor Geïntegreerde Zorg? Neem dan contact met ons.

Henk Schers, hoogleraar regionale netwerkvorming
Mail naar: Henk.schers@radboudumc.nl

Afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde Onze patiëntenzorg

Over onze patiëntenzorg

Eerstelijnszorg vindt per definitie plaats buiten het ziekenhuis en specialistische zorg daarbinnen. Toch zien we de scheiding tussen eerste en tweede (derde) lijn langzaam vervagen. Specialistische expertise wordt vaker ingezet in de eerste lijn, generalistische expertise krijgt meer aandacht in het ziekenhuis. Die samenwerking is belangrijk omdat patiënten vaak aangeven dat de afstemming en samenwerking tussen de lijnen veel beter kan, zeker wanneer er meerdere gezondheidsproblemen spelen. Vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zoeken we naar manieren om de zorg voor deze patiënten verder te optimaliseren. Dat doen we onder meer door de inzet van generalistisch werkende eerstelijnsprofessionals in de ziekenhuiszorg en door wetenschappelijk onderzoek. Het Centrum voor Geïntegreerde Zorg speelt hierin een belangrijke rol. lees meer

Contact

Henk Schers

contactformulier

Netwerken

Om de netwerkzorg voor patiënten verder te verbeteren is regionale samenwerking van groot belang. De unit patiëntenzorg van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt samen met een groot aantal regionale eerstelijnspartners; kenniscentra, praktijkgerichte centra en samenwerkingen op bestuurs- en beleidsniveau. Een overzicht van onze netwerkpartners is hier te vinden. naar onze netwerken

Centrum voor Geïntegreerde Zorg

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde werkt intensief samen met anderen in het Centrum voor Geïntegreerde zorg. Dit centrum wil innovatieve zorgmodellen op het gebied van persoonsgerichte, geïntegreerde zorg ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren. Het bestuur van dit nieuwe centrum bestaat uit Yvonne Schoon (medisch directeur), Ilse te Walvaart (bedrijfskundig directeur) en Angelien Sieben (verpleegkundig directeur).
  • Medewerkers
  • Intranet