Afdelingen Geestelijke verzorging en Pastoraat

Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Troost, kracht, moed en inspiratie kunnen net zo belangrijk zijn als een goede medische behandeling. Daarom ondersteunen wij u graag daarbij. Wilt u een geestelijk verzorger spreken, vraag dan uw verpleegkundige of bel 024 - 36 13320.

lees meer

Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Gesprekken

Een opname, onderzoek of behandeling in het ziekenhuis kan een ingrijpende ervaring zijn en u gevoelens van kwetsbaarheid, machteloosheid, verwarring en eenzaamheid geven. U en uw naasten worden bovendien vaak geconfronteerd met ingewikkelde keuzes. Het kan fijn zijn om met iemand te kunnen praten die u vertrouwelijk en belangeloos bijstaat om samen met u te kijken wat er leeft bij u, wat u kracht en inspiratie geeft en hoe u verder kunt gaan. Gesprekken kunnen u helpen om weer wat rust en ruimte te voelen en om verder te kunnen. Ook in de nieuwe situatie voor u en uw naasten.
 

Rituelen

Daarnaast kan de geestelijk verzorger u bijstaan met rituelen, bijvoorbeeld bij afscheid nemen of voorafgaand aan een ingrijpende behandeling. We gaan uit van rituelen die passen bij uw levensbeschouwelijke achtergrond. Dat kan bijvoorbeeld een rituele wassing zijn. Of ook bidden, ziekenzegen of ziekenzalving en doop. Ook kunnen we een ritueel ‘op maat’ ontwerpen als u iets anders wilt. Het kunnen markeren van belangrijke momenten in het leven kan voor iedereen helpend zijn.
 

Vieringen / bezinningsbijeenkomsten
I.v.m. met corona zijn alle bijeenkomsten voorlopig geannuleerd


Elke eerste zondag van de maand (en op christelijke feestdagen als Kerst en Pasen) is er een `zondagsviering' met christelijk karakter. Teamleden van de DGVP gaan daarin voor. Muziek en zang worden verzorgd door koren en zanggroepen van buiten. Het aanbod is afgestemd op patiënten en hun familie, maar ook medewerkers en bezoekers zijn van harte welkom. De vieringen beginnen om 10 uur in de Tuinzaal (route 706).
Elke derde zondag van de maand is er een algemene, niet-religieuze  bezinningsbijeenkomst, `Zin in Zondag', gericht op alle patiënten. Deze bijeenkomsten vinden ook plaats in de Tuinzaal (route 706).


Iedereen is hartelijk welkom bij alle vieringen en bijeenkomsten!

Elke tweede zondag van de maand werkt de DGVP mee aan het programma `Kom uw bed uit voor muziek'. Hierbij verzorgen teamleden van de DGVP korte meditatieve momenten.


 

Stilteruimte

Vlakbij de hoofdingang vindt u de Stilteruimte: een ruimte voor stil zijn, een kaarsje aansteken, of gebed (route 566). Ook is er een aparte gebedsruimte voor moslims (route 565). Beide ruimtes zijn dag en nacht open voor iedereen.
 

Registratie

Alle geestelijk verzorgers die deel uitmaken van de vaste staf zijn lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en tevens geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zij hebben allen een levensbeschouwelijke zending of binding.
 

Contact

Wilt u een geestelijk verzorger spreken? Vraag uw verpleegkundige een afspraak voor u te maken. Of bel met het secretariaat van de dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat: T (024) 361 33 20. Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week oproepbaar voor crisissituaties.
 

Zinnet

Onze Dienst participeert in ZINNET, het transmuraal netwerk voor zingeving en levensvragen voor de regio's Zuid Gelderland en Land van Cuijk. Zie www.zinnet.nl
 

Opleiding

Wij hebben ook altijd een aantal bijna of net afgestudeerde geestelijk verzorgers in opleiding. Kijk voor meer informatie op de pagina Onderzoek en Onderwijs.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over wat geestelijke verzorging inhoudt kunt u kijken op www.geestelijkeverzorging.nl


 


Contact met de afdeling

Sylvia Ebbeng
Managementassistente

Bezoekadres:
Reinier Postlaan 4 (route 941) 6525 GC Nijmegen.
(024) 361 33 20

Postadres:
Postbus 9101 (huispost 941) 6500 HB Nijmegen.
contactformulier

Contact met de afdeling

Petra Kersten
Secretaresse

Email:
secretariaat.gvp@radboudumc.nl
(024) 361 33 20
contactformulier

Beluister een podcast

Luister naar de podcast 'Krachtbron' of 'Stilte in het ziekenhuis'.

kies een podcast

Beluister een podcast

Krachtbron

Dit is een serie podcasts waarin de geestelijk verzorgers uit het Raboudumc mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. Luister naar Krachtbron via Spotify of de website.

De eerste podcast: Stilte in het ziekenhuis

Ans Bertens, geestelijk verzorger in het Radboudumc, vertelt in een interview met Lekker Stil over stilte in het UMC en de stilteruimte. Beluister de podcast via de website Lekkerstil

 

 


Gespreks­thema’s

Een behandeling kan het leven op zijn kop zetten. Wij bieden u graag ondersteuning bij het uitspreken van wat u bezighoudt en bij het vinden van uw weg. Mogelijke gespreksthema's staan hieronder.

lees meer

Gespreks­thema’s

Gespreksthema's waarbij wij u graag begeleiden:
 • Keuzes: Ik moet keuzes maken maar ik weet niet wat het beste is.
 • Hoop: Zal ik weer beter worden, zal ik weer uit de voeten kunnen, wat kan er weer?
 • Beren op de weg: Wat staat mij te wachten, hoe moet het thuis, ik kan het niet aan.
 • Teleurstelling: Wat komt er nog terecht van mijn plannen, ik wilde zo graag...
 • Toekomst: Wat ligt er nog in het verschiet, hoe zal mijn leven zijn na deze opname, mijn toekomst is onduidelijk.
 • Verdriet: Het wordt nooit meer zoals het was, er is veel wat mij pijn doet, ik heb spijt van dingen.
 • Inspiratie: Ik wil graag met iemand over mijn geloof praten.
 • Verbinding: Met wie of wat ben ik verbonden, blijft dat zo, ik raak mensen kwijt en krijg er anderen bij.
 • Bidden: Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
 • Levensverhaal: Ik kijk terug op mijn leven, wat is mij overkomen, ik wil de balans opmaken, ik heb goede en slechte ervaringen.
 • Angst: Wat gaat er met mij gebeuren, ik ben bang, komt het nog wel goed met mij, ik weet het niet.
 • Loslaten: Ik moet veel loslaten, hoe doe je dat, wat geeft mij houvast?

Intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten

Verschillen in cultuur en geloofsovertuiging kunnen problemen geven in het contact met uw arts of verpleegkundige. De intercultureel zorgconsulent kan u daarbij helpen.

lees meer

Intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten

Saïda Aoulad Baktit en Aynur Dogdu zijn intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten. Zij kunnen u ondersteunen en adviseren en zij kunnen bemiddelen tussen u en uw arts of verpleegkundige, of tussen u en uw familie. Ook uw familie kan contact met hen zoeken. Saïda is moslima en spreekt Nederlands en Arabisch, Aynur is ook moslima en spreekt Nederlands en Turks. Zij zijn beschikbaar op werkdagen en bereikbaar via het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat (tel. 024 - 361 3320).


Moreel beraad

Morele kwestie?

lees meer

Moreel beraad

Wanneer in de kliniek een morele kwestie speelt of een moreel dilemma wordt ervaren, kunnen artsen bij de kennisgroep Ethiek van de Gezondheidszorg een moreel beraad of andersoortige ethiekondersteuning aanvragen. Doel is om op methodische wijze de kwestie/het dilemma, en met name de morele dimensie ervan, te analyseren en waar nodig tot een afgewogen (behandel)beslissing te komen die ten goede komt aan de patiënten, naasten en zorgverleners.

 

Moreel beraad is een multidisciplinair overleg onder leiding van een ethicus waarin de betrokken zorgprofessionals hun perspectieven op de kwestie of het dilemma (meestal één specifieke casus) delen en een gezamenlijke zoektocht inzetten naar argumenten voor a) handelen en zorg ten goede van de patiënt (en naasten) en/of b) focus op verdere samenwerking tussen zorgprofessionals.


Stilteruimte

Vlakbij de hoofdingang (route 566) vindt u de Stilteruimte: een ruimte voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen. In de Stilteruimte is een aparte ruimte voor moslims. De ruimte is dag en nacht open voor iedereen.

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet