Afdelingen Zingeving en Spiritualiteit Onderzoek en onderwijs

Over ons KPV-Expertisecentrum

Binnen ons centrum doen wij onderzoek en geven wij onderwijs en nascholing. Hierbij werken wij samen met onderzoekers, docenten en trainers van universiteiten en andere instellingen.

lees meer

Over ons KPV-Expertisecentrum

Het Radboudumc Klinische Pastorale Vorming-expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit wordt geleid door dr. Anneke de Vries (voorzitter), Jocelyn van Nieuwenhuijzen MA en Nelleke ten Napel-Roos MA.

Naast de trainingen die wij vooral aan geestelijk verzorgers geven en het onderwijs dat wij vooral aan artsen en verpleegkundigen geven, leiden wij ook altijd een aantal bijna of net afgestudeerde geestelijk verzorgers op tot volwaardige geestelijk verzorgers. De vacatures hiervoor verschijnen in februari of maart van elk jaar op de website van de VGVZ.


Contact met de afdeling

Anneke de Vries
voorzitter

(024) 361 33 20
contactformulier

Nascholing

Zoek je een leuke training of zinnige cursus om je verder te ontwikkelen in je vak?

lees meer

Onderzoek

Ben je geïnteresseerd in het onderzoek dat wij doen? lees meer

Onderwijs

Wij geven intern en extern onderwijs op ons vakgebied. Ook begeleiden wij stages.

lees meer

Onderwijs

Wij participeren in het onderwijs binnen de Radboud Health Academy aan artsen en verpleegkundigen. Daarnaast verzorgen wij klinische lessen op de afdelingen.

Voor meer informatie over ons onderwijs aan andere zorgverleners buiten het Radboudumc kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit.

Wilt u bij ons stage lopen? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar sylvia.ebbeng@radboudumc.nl. Wij hebben twee mogelijke periodes voor stage: van september - januari en van februari - juni. Buiten deze periodes kunnen wij geen stagiaires plaatsen. Stagiaires van de Radboud Universiteit hebben voorrang. Wij hebben geen ruimte voor snuffelstages. Voor een stageplek in het najaar solliciteren voor 1 mei, voor een stageplek in het voorjaar solliciteren voor 1 oktober. 

  • Medewerkers
  • Intranet