Afdelingen Zingeving en Spiritualiteit

Zingeving en Spiritualiteit

Troost, kracht, moed en inspiratie kunnen net zo belangrijk zijn als een goede medische behandeling. Daarom ondersteunen wij u graag daarbij. Wilt u een geestelijk verzorger spreken, vraag dan uw verpleegkundige of bel 024 - 36 13320.

lees meer

Zingeving en Spiritualiteit

Gesprekken

Een opname, onderzoek of behandeling in het ziekenhuis kan een ingrijpende ervaring zijn en u gevoelens van kwetsbaarheid, machteloosheid, verwarring en eenzaamheid geven. U en uw naasten worden bovendien vaak geconfronteerd met ingewikkelde keuzes. Het kan fijn zijn om met iemand te kunnen praten die u vertrouwelijk en belangeloos bijstaat om samen met u te kijken wat er leeft bij u, wat u kracht en inspiratie geeft en hoe u verder kunt gaan. Gesprekken kunnen u helpen om weer wat rust en ruimte te voelen en om verder te kunnen. Ook in de nieuwe situatie voor u en uw naasten.
 

Rituelen

Daarnaast kan de geestelijk verzorger u bijstaan met rituelen, bijvoorbeeld bij afscheid nemen of voorafgaand aan een ingrijpende behandeling. We gaan uit van rituelen die passen bij uw levensbeschouwelijke achtergrond. Dat kan bijvoorbeeld een rituele wassing zijn. Of ook bidden, ziekenzegen of ziekenzalving en doop. Ook kunnen we een ritueel ‘op maat’ ontwerpen als u iets anders wilt. Het kunnen markeren van belangrijke momenten in het leven kan voor iedereen helpend zijn.
 

Zin in Zondag - bezinningsbijeenkomsten

Zondagmorgenaanbod
Elke derde zondag van de maand is er een algemene, niet religieuze bezinningsbijeenkomst, ‘Zin in Zondag ’, gericht op alle patiënten. Iedereen is hartelijk welkom.

Praktische informatie

Wanneer?
Elke derde zondag van de maand, van 10.00 – 11.00 uur. Bekijk hier alle data.

Waar?
De bijeenkomsten vinden plaats in de Tuinzaal, route 706 (M340, -1).

Hoe?
Meld u aan via de verpleegkundige. Onze vrijwilligers kunnen u begeleiden naar de bijeenkomst.

Meer info?
Neem contact op met het secretariaat van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit: 024 – 36 133 20. Of vraag ernaar bij uw verpleegkundige.

 

Vieringen

Met Pasen en Kerst zijn er oecumenische vieringen. Op Eerste Paasdag om 10.00 uur en op Kerstavond om 19.30 uur. Gang van zaken zoals hierboven beschreven. 

 

Stilteruimte

Vlakbij de hal, aan de centrale as van het ziekenhuis vindt u de Stilteruimte: een ruimte voor stil zijn, een kaarsje aansteken, of gebed (route 700). Er is in de stilteruimte een aparte gedeelte voor moslims.
De stilteruimte is dag en nacht open voor iedereen.

Registratie

Alle geestelijk verzorgers die deel uitmaken van de vaste staf zijn lid van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) en tevens geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zij hebben allen een levensbeschouwelijke zending of mandaat.

Contact

Wilt u een geestelijk verzorger spreken? Vraag uw verpleegkundige een afspraak voor u te maken. Of bel met het secretariaat van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit: T (024) 361 33 20. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Opleiding

Wij hebben ook altijd een aantal bijna of net afgestudeerde geestelijk verzorgers in opleiding. Kijk voor meer informatie op de pagina Onderzoek en Onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat geestelijke verzorging inhoudt, kunt u kijken op www.geestelijkeverzorging.nl


Contact met de afdeling

Sylvia Ebbeng

Bezoekadres:
Reinier Postlaan 4 (route 941) 6525 GC Nijmegen.
(024) 361 33 20

Postadres:
Postbus 9101 (huispost 941) 6500 HB Nijmegen.
contactformulier

Intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten

Verschillen in cultuur en geloofsovertuiging kunnen problemen geven in het contact met uw arts of verpleegkundige. De intercultureel zorgconsulent kan u daarbij helpen.

lees meer

Intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten

Saïda Aoulad Baktit en Aynur Dogdu zijn intercultureel zorgconsulenten voor niet-westerse migranten. Zij kunnen u ondersteunen en adviseren en zij kunnen bemiddelen tussen u en uw arts of verpleegkundige, of tussen u en uw familie. Ook uw familie kan contact met hen zoeken. Saïda is moslima en spreekt Nederlands en Arabisch, Aynur is ook moslima en spreekt Nederlands en Turks. Zij zijn beschikbaar op werkdagen en bereikbaar via het secretariaat van de afdeling Zingeving en Spiritualiteit (tel. 024 - 361 3320).


Zin in zondag bijeenkomsten 2024

Een uur met muziek, teksten, stilte, ontmoeting...

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst (in de tuinzaal, route 706), georganiseerd door de afdeling Zingeving en Spiritualiteit. Natuurlijk zijn ook uw naasten welkom. Aan het slot van de bijeenkomst is er koffie en thee voor ieder. 

lees meer

Zin in zondag bijeenkomsten 2024

Een uur met muziek, teksten, stilte, ontmoeting.
op adem komen ….
met andere ogen kijken …
iets nieuws horen …
er mogen zijn zoals je bent …
samen met anderen …
zomaar …
zin in zondag …

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst (in de tuinzaal, route 706), georganiseerd door de afdeling Zingeving en Spiritualiteit. Natuurlijk zijn ook uw naasten welkom. Aan het slot van de bijeenkomst is er koffie en thee voor ieder.

Bezinningsbijeenkomsten Zin in Zondag 2024

 • 18 februari
 • 21 april
 • 19 mei
 • 16 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november 

Oecumenische vieringen 2024 

Met Pasen en Kerst zijn er oecumenische vieringen. Op Eerste Paasdag om 10.00 uur en op Kerstavond om 19.30 uur. 

 

 


Stilteruimte

Vlakbij de hoofdingang (route 700) vindt u de Stilteruimte: een ruimte voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen. In de Stilteruimte is een aparte ruimte voor moslims. De ruimte is dag en nacht open voor iedereen.


Gespreks­thema’s

Een behandeling kan het leven op zijn kop zetten. Wij bieden u graag ondersteuning bij het uitspreken van wat u bezighoudt en bij het vinden van uw weg. Mogelijke gespreksthema's staan hieronder. lees meer

Gespreks­thema’s

Gespreksthema's waarbij wij u graag begeleiden:
 • Keuzes: Ik moet keuzes maken maar ik weet niet wat het beste is.
 • Hoop: Zal ik weer beter worden, zal ik weer uit de voeten kunnen, wat kan er weer?
 • Beren op de weg: Wat staat mij te wachten, hoe moet het thuis, ik kan het niet aan.
 • Teleurstelling: Wat komt er nog terecht van mijn plannen, ik wilde zo graag...
 • Toekomst: Wat ligt er nog in het verschiet, hoe zal mijn leven zijn na deze opname, mijn toekomst is onduidelijk.
 • Verdriet: Het wordt nooit meer zoals het was, er is veel wat mij pijn doet, ik heb spijt van dingen.
 • Inspiratie: Ik wil graag met iemand over mijn geloof praten.
 • Verbinding: Met wie of wat ben ik verbonden, blijft dat zo, ik raak mensen kwijt en krijg er anderen bij.
 • Bidden: Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
 • Levensverhaal: Ik kijk terug op mijn leven, wat is mij overkomen, ik wil de balans opmaken, ik heb goede en slechte ervaringen.
 • Angst: Wat gaat er met mij gebeuren, ik ben bang, komt het nog wel goed met mij, ik weet het niet.
 • Loslaten: Ik moet veel loslaten, hoe doe je dat, wat geeft mij houvast?

Beluister een podcast

Luister naar de podcast 'Krachtbron' of 'Stilte in het ziekenhuis'.

kies een podcast

Beluister een podcast

Krachtbron

Dit is een serie podcasts waarin de geestelijk verzorgers uit het Raboudumc mensen aan het woord laten over hun levensverhaal en wat daarin voor hen van waarde is. Luister naar Krachtbron via Spotify of de website.

De eerste podcast: Stilte in het ziekenhuis

Ans Bertens, geestelijk verzorger in het Radboudumc, vertelt in een interview met Lekker Stil over stilte in het UMC en de stilteruimte. Beluister de podcast via de website Lekker stil


PAR Zingeving en Spiritualiteit Patiënten­adviesraad

De afdeling Zingeving en Spiritualiteit heeft een eigen patiëntenadviesraad. Zij richten zich op de ervaringen van patiënten omtrent zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Wilt u een ervaring delen of misschien meer weten over ons werk?

lees meer

Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer

Jaarbeeld 2022/2023

Bekijk hier ons meest recente jaarbeeld, waarin we terugblikken op onze activiteiten. 

bekijk

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet