Afdelingen Genetica Erfelijkheidsadvisering Erfelijke kanker Erfelijke darmkanker, baarmoederkanker en poliepen

Eerste gesprek klinisch geneticus over erfelijke darmkanker

Het eerste gesprek duurt 45 minuten. U spreekt met een arts die veel weet van erfelijke ziekten. Er wordt een overzicht van uw familie gemaakt en bepaald of een tumor DNA-test op bewaard gebleven operatieweefsel nodig is. Neem uw verzekeringspas en een paspoort of rijbewijs mee. Lees meer

Eerste gesprek klinisch geneticus over erfelijke darmkanker

-Opsporen erfelijke darmkanker

Er zijn twee manieren om uit te zoeken of er sprake is van een verhoogd risico op erfelijke darmkanker: familieverhaal en weefselonderzoek lees meer

Opsporen erfelijke darmkanker

Er zijn twee manieren om uit te zoeken of er sprake is van een verhoogd risico op erfelijke darmkanker
1. Familieverhaal

  • Iemand in de familie met darmkanker op jonge leeftijd (<50 jaar, maar zeker jonger dan 40 jaar)
  • Drie of meer personen aan één kant van de familie met darmkanker onder 70 jaar

2. Weefselonderzoek 

  • Sinds 2016 wordt bij iedereen die darmkanker krijgt op 70 jarige leeftijd of jonger direct in het tumorweefsel gekeken of er een kans is op een aanleg voor erfelijke darmkanker.

Indien dit aanwezig is, wordt een verwijzing naar de klinische geneticus geadviseerd.
 
 


Erfelijkheids­onderzoek en de DNA-test

Met erfelijkheidsonderzoek wordt bepaald of het familierisico op darmkanker verhoogd is. Eerst wordt een weefseltest op operatieweefsel gedaan. Bij een afwijkende weefseltest kan met een test in bloed bepaald worden of er een erfelijke aanleg in uw DNA aanwezig is. lees meer

Gevolgen voor dragers van het Lynch-syndroom

Het risico op darmkanker en baarmoederkanker is sterk verhoogd bij dragers van het Lynch-syndroom. Er worden daarom intensieve controles van de darmen en baarmoeder geadviseerd. Tijdens het gesprek bespreken we de gevolgen voor uw familieleden. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Erfelijke Kanker

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Kanker, in 2013 erkend door Orphanet, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor erfelijke tumoren.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet