Het ontstaan van kanker kan verschillende oorzaken hebben. Slechts een klein deel van alle kanker is erfelijk; ongeveer 5%. Het is belangrijk om te weten of u een verhoogde kans hebt om een bepaalde vorm van kanker te krijgen. U kunt dan bepaalde maatregelen nemen om te voorkomen dat u kanker krijgt, of dat het pas veel te laat ontdekt wordt.
Erfelijkheidsonderzoek naar kanker of een goede risico-inschatting van kanker is vaak mogelijk voor verschillende soorten kanker.

Radboudumc Expertise­centrum voor Erfelijke Kanker

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Erfelijke Kanker, in 2013 erkend door Orphanet, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor erfelijke tumoren.

lees meer

Erfelijke borstkanker en eierstokkanker

Hebt u zelf borstkanker (gehad) en vraagt u zich af of dit erfelijk is? Of kreeg uw familielid kanker en wilt u weten of u ook een risico loopt? Dit kunnen we voor u uitzoeken na verwijzing door uw huisarts of specialist. lees meer

Erfelijke darmkanker, baarmoeder­kanker en poliepen

Heeft u darmkanker, darmpoliepen of baarmoederkanker (gehad) en vraagt u zich af of dit erfelijk is? Of kreeg een familielid van u darmkanker? U kunt met uw huisarts of behandelend specialist overleggen of een verwijzing voor erfelijkheidsadvies zinvol is. lees meer

Erfelijke maagkanker

Kreeg u zelf maagkanker, of kreeg een familielid maagkanker en vraagt u zich af of dit erfelijk is en of u een risico loopt? Dit kunnen we voor u uitzoeken na verwijzing door uw huisarts of specialist. lees meer

Erfelijke kanker in de familie

Is er bij u een erfelijke aanleg voor kanker aangetoond? Dan hebben sommige van uw familieleden deze aanleg misschien ook. lees meer

Erfelijke kanker in de familie

Is er bij u een erfelijke aanleg voor kanker aangetoond? Dan hebben sommige van uw familieleden deze aanleg misschien ook. Dat kan grote invloed hebben op hun gezondheid en die van hun (toekomstige) kinderen.

 

Meer informatie


Informatie voor verwijzers

Hier vindt u informatie over verwijsscriteria voor patiƫnten met kanker, verwijstesten en informatie over periodiek onderzoek lees meer

Opnieuw contact

Heeft u in het verleden de afdeling klinische genetica bezocht voor erfelijkheidsadvies? Er kunnen zaken veranderd zijn. En reden om opnieuw contact op te nemen. lees meer

Opnieuw contact

Heeft u in het verleden de afdeling klinische genetica bezocht voor erfelijkheidsadvies?
Het volgende kan zijn veranderd:
·         U of uw familieleden kunnen nieuwe aandoeningen hebben gekregen.
·         De kennis over de aandoening of erfelijke aanleg kan zijn toegenomen.
·         Medische adviezen voor u en/of uw familieleden kunnen zijn gewijzigd.
·         De mogelijkheden voor erfelijkheidsonderzoek (in het laboratorium) kunnen zijn uitgebreid.
 
Meer informatie over de aandoening of erfelijke aanleg kunt u vinden op deze website.
Wanneer de situatie in uw familie veranderd is of als u wilt weten of het eerder gegeven erfelijkheidsadvies met de huidige kennis moet worden aangepast , dan kunt u een afspraak maken op het telefonisch spreekuur (024-3613946) of een bericht sturen via mijnRadboud.

  • Medewerkers
  • Intranet