Over het herstel

Na uw opname op de afdeling Intensive Care (IC) of Medium Care (MC), kan het een tijd duren voordat u goed hersteld bent. U kunt lichamelijke en geestelijke klachten hebben en problemen ervaren die uw vooruitgang kunnen beïnvloeden.

lees meer

Over het herstel

Na uw opname op de IC/MC kan het een tijd duren voordat u goed hersteld bent. Hoe u zich voelt en hoe lang het duurt voordat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken hangt af van de duur en ernst van de ziekte, de behandeling en zorg. Na uw verblijf op de IC/MC kunt u verschillende lichamelijke en geestelijke klachten ervaren. Deze klachten kunnen uw herstel beïnvloeden. Ze ontstaan door het ziektebeeld, de medicijnen die u heeft gebruikt en de behandeling die u heeft ondergaan. U kunt last krijgen van spier- en zenuwpijn en spierzwakte, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress, een zwakke conditie en  geheugen- en concentratieproblemen. Deze verschijnselen samen vormen het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Goede informatie en adequate zorg kunnen u helpen deze klachten te verminderen.
Voor meer informatie over uw herstel en over PICS: www.icconnect.nl

Naar de verpleegafdeling

We kunnen vooraf niet zeggen hoe lang uw herstel duurt en of alle klachten helemaal verdwijnen. Om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw herstel maakt de verpleegafdeling  afspraken over uw behandel- en zorgplan. Daarnaast informeert uw behandelend team u dagelijks. Geef tijdens deze gesprekken ook uw persoonlijke zorgbehoeften en -wensen aan. Als u en uw naaste(n) een gezamenlijk gesprek willen met een arts of een verpleegkundige over bijvoorbeeld de voortgang van het hersteltraject of over ontslag uit het ziekenhuis, kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige. Hij of zij kan dit gesprek organiseren.

Als u het ziekenhuis verlaat

Als u voldoende hersteld bent om het ziekenhuis te verlaten inventariseert de verpleegkundige met u de behoefte aan voorzieningen/zorg/ondersteuning die u na de ziekenhuisopname heeft. Mogelijk heeft u nog lichamelijke zorg of hulpmiddelen nodig. Daarnaast kan het lastig voor u zijn om de periode op de IC een plek te geven: u kunt emotionele klachten en verwarring ervaren na uw  opname. Geef het aan als bij u hiervan sprake is. Vroege (h)erkenning en bespreking zijn belangrijk, daar dergelijke klachten op langere termijn soms aanleiding kunnen geven tot psychische problemen.

Naar een revalidatiecentrum of andere zorginstelling

In het ziekenhuis bespreken de behandelend artsen gezamenlijk en met u en uw naasten welke zorgbehoeften en -mogelijkheden er zijn voor uw herstel. Uw situatie kan noodzakelijk maken, dat overplaatsing naar een revalidatiecentrum, een andere zorginstelling met revalidatievoorzieningen of een zorghotel voor u een noodzakelijke stap is in uw herstelproces, vóórdat u weer naar uw eigen omgeving/woning kunt terugkeren. Uw verblijf en de zorg en behandeling in een dergelijke instelling zijn erop gericht om beperkingen en andere restverschijnselen na uw ernstige ziekte en IC verblijf te behandelen en te verminderen. Deze voorbereiding op uw terugkeer naar uw eigen omgeving heeft als doel dat u uw activiteiten in het dagelijks leven (ADL) weer zo goed en zelfstandig mogelijk en op veilige wijze thuis kunt uitvoeren. Wellicht kan de informatie in dit boekje u ook tijdens die periode helpen bij het herstelproces.

Als u thuis komt

Als u naar huis mag heeft u de ondersteuning die u in het ziekenhuis of andere zorginstelling kreeg niet meer nodig. Toch kan die eerste periode thuis moeilijk zijn voor u en uw naaste. U kunt zich af en toe somber of gefrustreerd voelen omdat u het gevoel hebt dat u maar niet opknapt. Kleine doelen stellen in de dagelijkse routine helpt om te herstellen en te (blijven) ervaren dat er vooruitgang in uw herstel zit. Een klein doel is bijvoorbeeld iets te drinken maken, of een paar stappen meer zetten zonder dat u daarna moet rusten. Vraag niet teveel tegelijk van uzelf.
Als u ernstig ziek geweest bent, heeft u mogelijk weinig energie. Het kost tijd om uw dagelijkse leven aan te kunnen en het kan maanden duren voor u uw oude kracht weer terug hebt. Uw lichaam geeft aan wanneer het te vermoeiend of te pijnlijk is. Als u zich niet goed voelt of buiten adem bent, stop dan met wat u aan het doen bent en rust eerst uit.

Stand van zaken van uw herstel

U krijgt na uw ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor een bezoek aan uw behandelend specialist op de polikliniek. Tijdens deze afspraak hebt u de mogelijkheid om fysieke, psychische of andere problemen waar u sinds uw ontslag tegenaan gelopen bent, te bespreken.
Als uw herstel trager gaat dan verwacht, kan men u verwijzen naar de juiste instantie voor revalidatie. Tip: schrijf problemen waar u tegenaan loopt op als ze zich thuis voor doen. Daarmee hebt u een geheugensteuntje als u de specialist bezoekt.


Post Intensive Care Syndroom video van IC Connect


Lichamelijke klachten

 • Vermoeidheid en gebrek aan energie komen voor bij alle patiënten na ontslag van de IC. Deze klachten zijn normaal en nemen af in de loop van de tijd. Dit kan een half jaar tot een jaar duren.

  lees meer


  Vermoeidheid

  Vermoeidheid en gebrek aan energie komen voor bij alle patiënten na ontslag van de IC. Deze klachten zijn normaal en nemen af in de loop van de tijd. Deze klachten zijn mede veroorzaakt doordat uw gewicht, spierkracht en spierweefsel zijn afgenomen tijdens de IC opname. Ook kunnen uw gewrichten stijf zijn. Het kost tijd voordat u weer helemaal hersteld bent. Sommige patiënten hebben een half jaar tot een jaar, of soms langer nodig om te herstellen. Dit is afhankelijk van de ernst van de ziekte en de duur van het verblijf op de IC. Neem rust als u daar behoefte aan heeft, maar zorg ook voor lichamelijke activiteit; vermijd dat u de hele dag in bed ligt als dit niet nodig is.

 • Problemen met eten, slikken en ruiken

  Eten

  Op de IC heeft u misschien niet op de gebruikelijke manier kunnen eten door bijvoorbeeld een beademingsbuis in uw keel. Het kan zijn dat u voeding kreeg via een voedingssonde (direct in het maag-darmkanaal) of intraveneus (in een bloedvat via een infuus). Als we u overplaatsen naar Medium Care (MC) of de verpleegafdeling mag u soms starten met het eten van vloeibaar of vast voedsel. Het kan zijn dat u nog bijvoeding nodig heeft via een voedingssonde. Dit om goed gevoed te blijven. De diëtist stelt zo nodig uw voedingsbehoeften vast en geeft u mogelijk maaltijden of voedingsmiddelen/dranken met een hoog eiwit- en energiegehalte om aan te sterken. Ook kunnen uw smaak en reuk uw eetlust beïnvloeden. Pijn, angst, diarree, misselijkheid, braken en het gebruik van medicijnen kunnen hier ook een rol in spelen. Deze klachten houden meestal enkele weken aan.

  Slikken

  Naast het moeten wennen aan bijvoorbeeld vloeibaar of vast voedsel kan het ook zijn dat u moeite heeft met slikken. Tijdens en na het verblijf op de IC hebben veel patiënten last van spierzwakte. Ook tijdens het slikken gebruikt u veel spieren. Als deze spieren verzwakt zijn  kunt u meestal niet goed slikken. Als u lange tijd bent beademd kan slikken pijnlijk zijn. Hierdoor ontstaat irritatie in uw keel en luchtweg. Doordat u niet goed kunt slikken, verslikt u zich sneller en kunnen hoestbuien ontstaan. De logopedist kan u advies geven en helpen uw slikfunctie te verbeteren.

  Smaak en reuk

  Uw smaak en reuk kunnen aangetast zijn tijdens uw verblijf op de IC. Hierdoor kan het eten anders smaken dan u verwacht. Uw smaakpapillen zijn een tijd niet gebruikt en functioneren minder goed  Dit komt omdat u lange tijd sondevoeding heeft gekregen en uw reukzin veranderd is. Ook kan het gebruik van medicijnen uw smaak beïnvloeden.

  Eetlust

  Als u moe bent en/of veel spierverlies heeft, kan het eten van een maaltijd veel inspanning kosten. Uw eetlust is meestal in het begin niet optimaal. Dit kan komen door medicatie die uw darmflora verstoort en u een opgeblazen gevoel geeft. Daarnaast kunnen een pijnlijke, soms droge mond en pijn bij het slikken ervoor zorgen dat eten niet prettig is. Een diëtiste kan u helpen deze klachten te verminderen.

  Tips voor aangenaam en smakelijk eten:
  • Neem de tijd om te eten.
  • Eet meerdere keren kleine porties.
  • Bouw het eten van pittig of gekruid voedsel langzaam op. Uw maag en darmen zijn dit niet meer gewend.
  • Kies speciaal bereide smakelijke hapjes of drankjes.
  • Gebruik speciale calorierijke drankjes met extra vitaminen en mineralen als bijvoeding.
  • Drink voldoende, als dat is toegestaan.
   

 • Spierzwakte en verlies van conditie

  Door uw verblijf op de IC kunt u last hebben van spierzwakte en verlies van conditie. Deze klachten horen bij Intensive Care Acquired Weakness (ICUAW). Dit betekent ‘op de IC gekregen (spier)zwakte’. De klachten verschillen per patiënt. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met bewegen en last hebben van krachtvermindering en stoornissen in het gevoel. Ook kunnen uw middenrifspieren en slikspieren verzwakt zijn. Hierdoor kan ademhalen, spreken en slikken moeilijk zijn. Soms is er sprake van een (tijdelijke) totale verlamming, waardoor uw aangezichtsspieren niet werken.
  Mogelijke houdings- en bewegingsverschijnselen kunnen zijn:
  • Stijfheid en krachtsverlies in uw spieren en gewrichten. U heeft het gevoel alsof u zeer zware fysieke arbeid heeft verricht.
  • U kunt een veranderd gevoel in uw voeten en handen ervaren. U kunt een doof of slapend (een gevoel op watten te lopen), prikkelend of tintelend, gespannen of strak gevoel hebben.
  • U kunt last hebben van zenuwpijn. Deze pijn bestaat uit een brandend gevoel, pijnscheuten of een stekende pijn.
  • U kunt problemen hebben met uw balans en stabiliteit. Dit kan zich uiten in een onzeker gevoel bij staan of lopen. Dit gevoel kan toenemen in het donker of als u uw ogen dicht doet.
  ICUAW wordt veroorzaakt door schadelijke stoffen, die bij een ernstige ziekte ontstaan en vrijkomen in de bloedbaan. Vanuit de bloedbaan komen deze stoffen in contact met spieren en zenuwen, waardoor die niet meer goed functioneren. Behandeling van ICUAW richt zich op de aanpak van onderliggende problemen zodat herstel van spieren en zenuwen kan plaatsvinden. Verbetering van functies kan enige tijd duren. Fysiotherapie en ergotherapie kunnen helpen om uw spieren en gewrichten soepel te houden en zo mogelijk te trainen. Als het slikken (met name in het begin) nog niet goed gaat, is begeleiding door een logopedist zinvol. U bent op de IC misschien al gestart met een aantal oefeningen. De fysiotherapeut kan u bijvoorbeeld gebruik laten maken van een bedfiets om uw spieren te trainen. Ook bestaat voor IC patiënten de mogelijkheid om te bewegen in het speciale oefenbad. Zo vroeg mogelijk beginnen met oefenen en actief bewegen bevordert uw herstel. Vraag ook op de verpleegafdeling en in de thuissituatie aan uw arts of fysiotherapeut advies hierover. Het herstel kan langer dan 6 maanden duren. Het kan ook voorkomen dat uw volledige spierkracht na ICUAW niet meer terug komt.

 • Minder scherp zien

  Na een IC opname kan uw gezichtsscherpte zijn afgenomen. Als u een bril draagt kan het zijn dat u minder goed kunt lezen met de bril die u voor de IC opname gebruikte. Dit kan te maken hebben met:
  • vermoeidheid
  • verminderde bloedvoorziening naar uw ogen tijdens de IC periode als gevolg van bloeddrukdalingen en het noodzakelijke gebruik van bloeddrukverhogende en vaatvernauwende medicijnen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een ernstige bloedvergiftiging (sepsis).
  • gevolgen van langdurig zuurstofgebrek.
  Als u merkt dat uw gezichtsscherpte is verminderd, adviseren wij u om een oogmeting te laten doen bij een opticien of uw oogarts te raadplegen. We raden u af om direct een nieuwe bril aan te schaffen. Uw gezichtsscherpte kan namelijk binnen enkele maanden alsnog verbeteren. Als u toch tijdelijk een andere brilsterkte nodig heeft, overweeg dan een goedkoop model.
   

 • Heesheid

  Als u een beademingsbuis in uw keel heeft gehad of een tracheostoma (een buisje in uw luchtpijp via een gaatje in uw hals) om u te helpen met ademhalen, dan kan het zijn dat uw stem na IC ontslag veranderd is

  U kunt last hebben van heesheid, moeilijk slikken en een pijnlijke keel. Praten is voor u dan erg vermoeiend. Meestal gaat het bij deze symptomen om restverschijnselen van de beademing. Het is mogelijk dat uw middenrifspieren nog verzwakt zijn, dit kan problemen geven met uw ademhaling en het praten. Doordat bij het praten er een te geringe actieve beweging kan worden uitgeoefend door het middenrif, kunt u  alleen maar fluisteren. Als er geen sprake is van letsel aan uw stembanden dan wordt uw stem in de loop van tijd weer normaal. Drink  regelmatig slokjes water, als dat is toegestaan. Als problemen met uw stem of het slikken niet verminderen dan verwijzen we u naar een logopedist of een keel-neus-en oorarts.
   

Psychische klachten

 • Na de IC/MC opname kunt u vergeetachtig zijn en last hebben van concentratieverlies. Dit is normaal. Uw hersenen hebben tijd nodig om zich te herstellen.

  lees meer


  Geheugen- en concentratieproblemen

  Na de IC/MC opname kunt u vergeetachtig zijn en last hebben van concentratieverlies. Deze klachten kunnen ook onderdeel zijn van een doorgemaakt delier. Het verwerken en opslaan van informatie kost de eerste tijd meer moeite en energie dan voorheen. 
  Ook kan het voor u lastiger zijn om het overzicht te bewaren of meerdere dingen tegelijk te doen. Dit is normaal. Uw hersenen hebben tijd nodig om zich te herstellen. Werk met lijstjes en zorg dat u één ding tegelijk doet. Ook kan het helpen om trainingsoefeningen te doen.

 • Herinneringen aan de IC/MC opname

  Het kan gebeuren dat u zich weinig of niets herinnert van de IC/MC.  U weet misschien niet meer goed waarom u daar bent opgenomen en hoe ziek u was. Het kan zijn dat u een gedeelte van de tijd helemaal ‘kwijt’ bent. Dit kan komen doordat u in slaap bent gehouden met medicijnen, in de war bent geweest of door een stoornis in de hersenen waardoor u een verminderd bewustzijn had.

  Patiënten kunnen hun IC/MC opname achteraf heel verschillend ervaren. Velen kunnen zich weinig of niets herinneren. Sommigen willen  precies weten wat er gebeurd is. Anderen willen er liever niets over weten. Voor een aantal patiënten is de opname traumatisch geweest. Erover praten kan bijdragen aan het beter begrijpen van die  periode. Uw familie en naasten kunnen u hierbij helpen. Zij hebben uw opname heel bewust en van dichtbij meegemaakt. Zij weten hoe het met u ging en wat er is gebeurd. Uw beleving van de IC en MC periode kan sterk verschillen van de beleving van uw naasten  Het is belangrijk om hier over te praten en goed naar elkaar te luisteren voor een beter onderling begrip. Gebruik van het dagboekje, als dat tijdens uw opname is bijgehouden, kan verhelderend werken.
   

 • Slaapproblemen en verwardheid

  Bijna alle patiënten hebben na opname op de IC last van vermoeidheid en gebrek aan energie. Door het ingrijpende effect van de opname kan het zijn dat u minder goed slaapt of dat u bang bent om te gaan slapen. U heeft op de IC dag en nacht zorg ontvangen. Hierdoor kan uw dag- en nachtritme verstoord zijn. Misschien voelt u zich overdag moe en kunt u ‘s nachts niet slapen. Dit kan komen door het effect van sommige medicijnen.

  Na verloop van tijd verminderen uw slaapproblemen. Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, zoals het drinken van warme melk of ontspanningsoefeningen, helpen u soms beter in slaap te komen. Een ander advies is om elke avond op hetzelfde tijdstip naar bed te gaan en ’s ochtends op een vast tijdstip op te staan. Doe dit ook als u ’s nachts niet goed geslapen heeft. U zult merken dat, wanneer uw activiteiten toenemen, uw slaappatroon terugkeert naar wat u gewend was. Als het slaapprobleem volgens u te lang aanhoudt of u zich zorgen maakt over het gebrek aan slaap, meld dit dan bij uw verpleegkundige of arts.

  Tijdens uw verblijf op de IC en MC kunt u levendige, mooie, verwarrende of angstige waanbeelden, nachtmerries, dromen en gevoel van dreiging hebben ervaren. De beelden en de beleving die u had op de IC/MC kunnen heel anders zijn geweest dan in werkelijkheid. Uw lichaam en geest raakten daardoor ontregeld. Hierdoor kan het zijn dat u vaak niet meer wist waar u was of wat er gebeurde. Ook slaapstoornissen, concentratieverlies en vergeetachtigheid kunnen daaraan hebben bijgedragen. Deze verschijnselen noemen we (acute) verwardheid of delier.

  Soms wordt deze verwardheid beleefd als een mooie en verwonderende ervaring, maar meestal als erg angstig en oncontroleerbaar. Misschien hebben uw naasten u hier iets over verteld. Als u zelf het idee hebt dat u verward bent geweest of soms nog bent, kan het helpen erover te praten met de verpleegkundige, de arts of iemand uit uw eigen omgeving die u vertrouwt.

  Het bespreken van dromen, beelden of nachtmerries kan bijdragen aan het begrijpen van de betekenis ervan en aan het verduidelijken van uw eigen gemoedstoestand. Deze dromen verdwijnen gewoonlijk in de loop van de tijd. Als dit na de IC nog een aantal dagen of weken door blijft gaan, ervaren sommige patiënten het als ondersteunend om de Intensive Care te bezoeken en te zien hoe die omgeving eruit ziet. Dit kan meer duidelijkheid geven aan de dromen en beelden die u hebt gehad.
   

 • Stemmingswisselingen en stress

  Het besef dat u ernstig ziek was, komt meestal pas na de opname op de IC/MC. Dit kan gepaard gaan met angst en onzekerheid. Het vertrouwen in uw lichaam kunt u kwijt zijn en u kan bang zijn voor herhaling. Stemmingswisselingen zijn heel normaal.  U kunt zich de ene dag opgewekt voelen, de volgende dag ‘down’, geïrriteerd of huilerig. Een langdurig herstelproces en onzekerheid over de toekomst kunnen ontmoedigend werken en droevige gevoelens veroorzaken. Ook kan het frustrerend zijn dat u de ene dag meer kan dan de andere dag. Het helpt om kleine en haalbare doelen te stellen om het vertrouwen in uzelf weer op te bouwen. Naast stemmingswisseling kunt u ook last hebben van stress. Dit neemt meestal af als u zich beter begint te voelen.

  Het kan voor u helpen om een dagboek bij te houden. Ook kunt u over uw ervaringen praten met familie en vrienden. Zij kunnen u helpen en aanmoedigen tijdens het herstelproces. Als u lang somber bent of last heeft van depressieve klachten, is het verstandig om hulp te vragen bij de verwerking van uw ervaringen. Uw huisarts kan verschillende behandelvormen aanbieden.

  Aanhoudende stress en angst

  Als u lang last blijft houden van stress, spanning en onrust, kan het helpen om te praten met uw huisarts. Hij of zij kan met u kijken of uw klachten veroorzaakt worden door een post traumatische stress stoornis (PTSS). Deze stoornis kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis. PTSS heeft verschillende symptomen:
  • U heeft verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis. Bijvoorbeeld
  • flashbacks of nachtmerries. Bij patiënten die herstellen van een levensbedreigende ziekte kunnen deze herinneringen waanvoorstellingen zijn zoals hallucinaties of gedachten.
  • U vermijdt het toelaten of opzoeken van herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. Het kan zijn dat u niet terug wilt naar het ziekenhuis voor afspraken op de polikliniek, u kunt niet kijken naar medische programma’s op televisie of u wilt niet praten over de periode dat u ziek was.
  • U kunt zich moeilijk concentreren en heeft vaak een rusteloos gevoel. U bent en blijft gespannen en kunt schrikken van onverwachte gebeurtenissen. Ook kan het zijn dat u moeilijk kunt slapen en ’s nachts wakker wordt.
  Uw naasten kunnen ook last hebben van stress, angst en depressieve gevoelens. Als u of uw naaste deze gevoelens heeft, bespreek dit dan met uw huisarts. Hij of zij kan u verwijzen naar een deskundige voor advies en de beoordeling van symptomen en eventuele behandeling. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de polikliniek Intensive Care van het Radboudumc.
   

Uiterlijke veranderingen

Uw uiterlijk kan door uw ziekte soms veranderen. Deze veranderingen zijn vaak tijdelijk. U kunt gewicht verliezen, haaruitval hebben of merken dat de kwaliteit van uw haar en nagels slechter is. Ook kan uw huid er anders uitzien en aanvoelen. lees meer

Uiterlijke veranderingen

Uw uiterlijk kan door uw ziekte soms veranderen. Deze veranderingen zijn vaak tijdelijk. U kunt bijvoorbeeld gewicht verliezen, haaruitval hebben of merken dat de kwaliteit van uw haar en nagels verminderd is. Ook kan uw huid er anders uitzien en aanvoelen.

De meeste patiënten hebben na een ernstige ziekte  last van gewichtsverlies. Als u weer opknapt en meer oefeningen kunt doen, komt u meestal langzaam terug op uw oude gewicht. Lijnen tijdens het herstel is niet verstandig. Bij sommige patiënten is er juist sprake van gewichtstoename door het vasthouden van vocht. Als u veel vocht vasthoudt zijn onder andere uw handen en voeten gezwollen. Dit noemen we oedeem. Hiervoor krijgt u medicijnen, waardoor uw huid weer slinkt. Daarna ontstaat vaak een droge, schilferige en soms jeukende huid. Het kan helpen om uw huid regelmatig in te smeren met een bodycrème. Ook kunnen er littekens ontstaan. Herstel daarvan kan maanden tot jaren duren. Littekenweefsel voelt steviger aan dan de huid eromheen. Ook de kleur van het litteken, een paarse naar rood en dan roze verlopende kleur, is nog lang zichtbaar. Als u een litteken heeft dat ontstoken is, lijkt te verdikken en/of te verbreden, niet in kleur verbetert, niet platter en soepeler wordt of er juist heel dun en bijna papierachtig uitziet, laat dit dan aan uw arts zien.

Het is normaal als u na opname op de IC last heeft van haaruitval. De natuur heeft bepaald dat tijdens ziekte uw haren geen prioriteit hebben. Ze worden dunner van structuur, breken makkelijker en/of vallen uit. Als u goed hersteld bent, groeien uw haren meestal weer aan. Ook uw nagels kunnen slap zijn en makkelijker breken.

Tijdens uw verblijf op de IC kan het zijn dat we u een pijnprikkel hebben gegeven om uw bewustzijn te controleren. We duwen dan met een hard voorwerp op uw nagelbed om uw reactie te meten. Dit kan blauwe plekken onder uw nagels veroorzaken. Deze plekken kunnen  nog lang  zichtbaar zijn. Op uw nagels kunt u soms ook horizontale groeven zien (lijnen van Beau). Deze groeven worden veroorzaakt door een tijdelijke groeistoornis van de nagel als gevolg van de ernstige ziekte. Het kan zijn dat u dit pas opmerkt na ontslag uit het ziekenhuis
 

Terugkeer naar uw normale leven

De gevolgen van ernstig ziek zijn kunnen een behoorlijke impact hebben op uw leven. Het kan voor u en uw naasten helpen om over de situatie te praten. Soms kan het prettig zijn om de IC te bezoeken of om contact te hebben met andere ex IC patiënten om ervaringen te delen. lees meer

Terugkeer naar uw normale leven

Contact met familie en vrienden

De gevolgen van ernstig ziek zijn kunnen een behoorlijke impact hebben op uw relatie met uw partner, gezin, familie en vrienden. U kunt geïrriteerd zijn omdat uw herstel lang duurt of omdat u (soms blijvend) door het leven moet met een beperking. Het kan zijn dat uw situatie en herstel zoveel aandacht en energie van u vragen dat u minder aandacht en genegenheid voor uw partner, familie en vrienden kunt tonen. Ook zij moeten wennen aan de veranderde situatie.

Soms vinden naasten van patiënten dat het herstel langzaam verloopt. Ze overschatten soms de mogelijkheden van de patiënt. Anderen zijn juist overbezorgd en beschermend. Probeer er op een rustig moment met elkaar over te praten. Patiënten en hun partners zijn meestal in staat om de normale relatie weer op te bouwen. Wees er wel van bewust dat dit tijd kost en om geduld en begrip van de betrokkenen vraagt. Als patiënten moeite hebben met hun situatie kunnen zij advies vragen aan de huisarts. Ook is het mogelijk om individueel of samen steun te krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog, coach of een geschoolde ervaringsdeskundige.

Het is normaal dat u en uw partner in het begin angstig zijn om seks te hebben of omdat de energie ontbreekt. Uw lichaam kan veranderd zijn door onder andere littekens van wonden, een darmuitgang op uw buik of andere medische hulpmiddelen. Probeer er met elkaar over te praten. Soms is er een libidoprobleem ontstaan door een gezondheidsprobleem of door gebruik van bepaalde medicatie. Praat hier met uw huisarts over. Hij of zij kan u eventueel doorverwijzen.

Terugkeer naar werk

Als werk heeft en u bent zover dat u weer aan het werk kunt, is het verstandig samen met uw leidinggevende een plan voor uw terugkeer te maken. Een arbo-arts of bedrijfsarts, maatschappelijk werker en ergotherapeut kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk om uw terugkeer geleidelijk op te bouwen om te voorkomen dat u een terugslag krijgt. Zorg ook dat u voldoende tijd en energie overhoudt voor uw privéleven.

Sociale en maatschappelijke verandering

Het kan in het begin moeilijk zijn uw leven weer op te pakken. Als u zich lichamelijk en geestelijk niet fit voelt, kunt u het vaak niet opbrengen om dingen te ondernemen. Toch is het belangrijk om afleiding en contact met anderen te zoeken. Leg uw familie en vrienden uit dat u nog herstellende bent.

Contact met andere voormalige IC patiënten

Na uw verblijf op de IC kan het zijn dat u in contact wil komen met andere ex IC patiënten of hun naasten. U kunt dan horen hoe zij het ernstig ziek zijn, de IC en het herstelproces hebben ervaren. U kunt met elkaar van gedachten wisselen. Misschien voelt u die behoefte niet direct na uw ontslag, maar in een later stadium.  Dit is niet vreemd. Ook na langere tijd kan contact met lotgenoten steun bieden. Op de websites www.fcic.nl
en  www.icconnect.nl kunt u meer informatie hierover vinden.

IC Café

IC cafés zijn regelmatig terugkerende bijeenkomsten van en voor (voormalig) IC patiënten en hun naasten in een stad of regio, bij voorkeur buiten het ziekenhuis. Die bijeenkomsten zijn bedoeld om een platform te bieden voor het uitwisselen van ervaring en kennis op weg naar herstel.
Het IC café wordt georganiseerd door en voor (voormalig) IC patiënten en hun naasten, in samenwerking met professionals. Aan de hand van diverse thema ’s (bijv. PICS, fysiek herstel, terugkeer naar werk) kunnen de deelnemers samen het herstel en het leven na een IC opname bespreken. De IC café bijeenkomst wordt in de regel ingeleid door een ervaringsdeskundige of een professional met een korte presentatie over een onderwerp, dat voor de aanwezigen van belang kan zijn.
Deze IC café bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer positief ervaren: zowel erkenning, herkenning en het ontvangen als geven van steun kan zeer waardevol zijn. Op www.icconnect.nl kunt u de data en plaatsen vinden wanneer en waar IC cafés worden georganiseerd.
 

Bezorgdheid van familie

Het kan dat uw naasten anders op u reageren dan u van hen gewend bent. U kunt bijvoorbeeld merken dat ze erg bezorgd zijn. Zij zijn door een erg angstige en stressvolle tijd gegaan, waarvan ze zelf ook moeten herstellen. Ook kan het zijn dat uw familieleden opgelucht zijn omdat u niet meer op de intensive care verblijft, terwijl u misschien nog moet verwerken dat u erg ziek bent geweest. Patiënten ervaren de herstelfase vaak als de meest stressvolle periode. Vaak is die stress vergelijkbaar met de stress die de familie en vrienden eerder hebben beleefd tijdens uw IC opname. Toen bestond bij hen mogelijk veel angst en onzekerheid over uw prognose en toekomst. Met elkaar praten over deze gevoelens kan zowel u als uw omgeving helpen om uw periode van ziekte te verwerken. Het is in het ziekenhuis mogelijk om steun en begeleiding voor u en/of uw naasten te regelen als daar behoefte aan is.

Dagboek

Het door de IC/MC aangeboden dagboek kan helpen om belevingen en ervaringen met elkaar te delen. Uw familie en naasten hebben in het dagboek gebeurtenissen, ervaringen en informatie over uw verblijf op de IC en MC  kunnen opschrijven. Het dagboek kan uzelf, uw familie en naasten helpen om terug te kijken naar uw opnameperiode. Ook kan het dagboek  bijdragen aan het begrijpen en verwerken van uw periode op de IC of MC.

IC/MC bezoeken

Veel patiënten herinneren zich niets of zeer weinig meer van hun IC/MC verblijf. Het kan zijn dat u er onaangename gevoelens aan over heeft gehouden. Een bezoek aan de IC en/of MC, waar u gelegen heeft, kan helpen. Door het zien en horen van die omgeving kunt u opnieuw beleven wat er gebeurde tijdens uw verblijf.  De meeste patiënten op de IC zijn in slaap gehouden. Hierdoor kan het zijn dat u de patiëntenkamer niet herkent, maar wel diverse geluiden zoals piepjes van de apparatuur. Neem voor een bezoekafspraak contact op met de IC en/of de MC. De zorgmedewerkers  kijken graag met u terug op uw  verblijf.

Contact met de Intensive Care/Medium Care

Wanneer u of uw familie behoefte heeft aan een gesprek met medewerkers van de IC of MC, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan ook als het een opname betreft die al langer geleden heeft plaats gevonden, u bent van harte welkom. U kunt voor een afspraak telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Intensive Care via (024) 361 72 73.

 


Nazorg Polikliniek IC

Na ontslag uit het ziekenhuis is het mogelijk om voor nazorg contact op te nemen met de polikliniek Intensive Care. Op deze polikliniek kunnen u en uw naaste met een intensivist en een IC-verpleegkundige spreken over uw IC ervaringen en over uw herstel. lees meer

Nazorg Polikliniek IC

Patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen, zijn veelal ernstig ziek geweest. Zij kunnen nog lange tijd lichamelijke en psychische klachten ervaren. Ook voor hun familie en naaste heeft de opname veel impact. Speciaal voor hen is er is er de nazorgpolikliniek Intensive Care van het Radboudumc. Op de polikliniek kunnen we uw vragen beantwoorden en samen met u de lichamelijke en/of psychische problemen die u mogelijk ervaart  bespreken. Indien nodig zorgen wij dat u, in overleg met huisarts en/of specialist, de juiste en optimale zorg krijgt. Ook is het mogelijk om dan de IC en/of MC te bezoeken waar u heeft gelegen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen over 
de IC opname?  

U kunt ons bereiken via 
telefoonnummer: 024-3617273 
of stuur een mail naar: nazorgpolikliniek.ic@radboudumc.nl
 • Medewerkers
 • Intranet