Afdelingen Interne Geneeskunde Acute geneeskunde

Over acute geneeskunde

Acute geneeskunde is een onderdeel van de afdeling interne geneeskunde en verzorgt de onmiddellijke specialistische hulp aan volwassen patiënten met een acuut (internistisch) probleem.

lees meer

Over acute geneeskunde

Acute geneeskunde is een onderdeel van de afdeling interne geneeskunde en verzorgt de onmiddellijke specialistische hulp aan volwassen patiënten met een acuut (internistisch) probleem. Vaak doen we dit op de Spoedeisende Hulp, maar ook op de verpleegafdelingen, waaronder de Acute Opname Afdeling.

De internist acute geneeskunde beschikt over specialistische kennis van acute interne aandoeningen. Een voorbeeld van een acuut ziektebeeld is sepsis. Sepsis is een syndroom waarbij het lichaam reageert op een ernstige infectie. Een patiënt met sepsis is acuut ernstig ziek en heeft snel behandeling nodig. De internist acute geneeskunde is gespecialiseerd in snelle beoordeling, diagnostiek en behandeling van juist dit soort acute ziektebeelden. Hiernaast speelt de internist acute geneeskunde een coördinerende rol bij de opvang van patiënten op de spoedeisende hulp.

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet